Arkiv for september 2012

Og dere skal kjenne sannheten

søndag 30. september 2012

Prekentekst for 18. søndag etter pinse:

”Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham: Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler.

Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.

De svarte ham: Vi er Abrahams ætt og har aldri vært treller under noen! Hvordan kan du da si: Dere skal bli fri?

Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hver den som gjør synd, er syndens trell.

Men trellen blir ikke i huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid.

Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.” Joh.8,31-36.

DERE ER SKILT FRA KRISTUS

Nytestamentlig lesetekst:

”Til frihet har Kristus frigjort oss.

Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk.

Se, jeg, Paulus, sier dere: Hvis dere lar dere omskjære, så vil Kristus ikke være til noe gagn for dere.

Igjen vitner jeg for hvert menneske som lar seg omskjære, at han skylder å holde hele loven.

Dere er skilt fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven, dere er falt ut av nåden.

For i Ånden venter vi ved tro på det som rettferdigheten gir oss håp om.

For i Kristus Jesus betyr det ikke noe om en er omskåret eller uomskåret, her gjelder bare tro, virksom ved kjærlighet.” Gal.5,1-6.

VI VIL IKKE

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Så sa Herren: Stå på veiene og se til. Spør etter de gamle stier. Spør hvor veien går til det gode, og vandre på den! Så skal dere finne hvile for deres sjeler.

Men de sa: Vi vil ikke vandre på den.

Jeg satte vektere over dere og sa: Gi akt på basunens lyd!

Men de sa: Vi vil ikke gi akt.

Derfor hør, dere hedningefolk, og vit, du menighet, hva som skjer iblant dem.

Hør du jord! Se, jeg lar ulykke komme over dette folket, som en frukt av deres onde råd.

For de har ikke gitt akt på mine ord, og de har forkastet min lov.

Hva skal jeg med virak fra Sjeba og med den beste kalmus fra et fjernt land? Brennofrene deres er ikke til velbehag for meg, og slaktofrene vil jeg ikke ha.” Jer.6,16-20.

Når ble verdslig forskning pålitelig?

lørdag 29. september 2012

– Når ble verdens sannhet den rette?

– Når ble verdslige/norske leger, myndigheter og medier sanne?

– Når ble Jesu ufattelige nåde og kjærlighet og offer løgn?

kr

3. Johannes

torsdag 27. september 2012

Johannes’ tredje brev

Apostelen skriver til Gajus, 1-2. Han gleder seg over Gajus’ kjærlighet og ber ham hjelpe de brødre som reiser med evangeliet, 3-8. Diotrefes (kanskje menighetens forstander) lager vanskeligheter, men Demetrius fortjener godt vitnesbyrd, 9-15.

1 Den eldste – til Gajus, min kjære, som jeg elsker i sannhet.

2 Du kjære! Jeg ønsker at du i alle ting må ha det godt og være ved god helse, likesom din sjel har det godt.

3 For jeg ble meget glad da det kom noen brødre og vitnet om din sannhet, slik som du vandrer i sannhet.

4 Større glede har jeg ikke enn dette at jeg hører mine barn vandrer i sannheten.

5 Du kjære! Du gjør en trofast gjerning med det du gjør mot brødrene, enda de er fremmede.

6 De har vitnet for menigheten om din kjærlighet. Du gjør vel med å hjelpe dem på vei, slik det er verdig for Gud.

7 For det var for hans navns skyld at de drog av sted, og de tar ikke imot noen hjelp fra hedningene.

8 Derfor skylder vi å ta oss av slike, så vi kan bli medarbeidere for sannheten.

9 Jeg har skrevet noe til menigheten.

Men Diotrefes, som gjerne vil være den fremste blant dem, tar ikke imot oss.

10 Derfor vil jeg minne om de gjerninger han gjør, når jeg kommer.

Han baktaler oss med onde ord. Og han nøyer seg ikke med det: Selv tar han ikke imot brødrene, og dem som vil gjøre det, hindrer han i det og støter dem ut av menigheten.

11 Du kjære! Ta ikke etter det onde, men det gode!

Den som gjør det gode, er av Gud.

Den som gjør det onde, har ikke sett Gud.

12 Demetrius har godt vitnesbyrd av alle, ja, av sannheten selv. Også vi gir ham godt vitnesbyrd, og du vet at vårt vitnesbyrd er sant.

13 Jeg kunne ha mye å skrive til deg, men jeg vil ikke skrive det til deg med penn og blekk.

14 Men jeg håper at jeg snart skal få se deg, og da skal vi tale sammen muntlig.

15 Fred være med deg! Vennene hilser deg. Hils vennene, hver enkelt av dem ved navn.

Hvorfor så mange «kristne» menigheter?

onsdag 26. september 2012

Det undrer meg stort – antakelig undres også Jesus her – at vi er så opptatt av vår egen forståelse av Guds Ord at vi må danne vår egen lille menighet. Man er dessverre mye mer opptatt av sitt eget spesialkjøkken enn av å være absolutt bibeltro.

Slik smuldrer vi jo selv opp vår egen troverdighet. Hvor skal man gå for å få Ordet rett forkynt av gode lærere? Hvilken menighet er egentlig Guds sanne menighet? Modernisering/tilpassing av Ordet er livsfarlig.

Ikke alle forførere er like lett å få øye på.

kr

2. Johannes

onsdag 26. september 2012

Johannes’ andre brev

Apostelen skriver til en kristen menighet (”en frue”), formaner til kjærlighet og advarer mot forførelse og frafall.

1 Den eldste – til den utvalgte frue og hennes barn, som jeg elsker i sannhet, og ikke bare jeg, men alle som har lært sannheten å kjenne,

2 for den sannhets skyld som blir i oss og skal være med oss til evig tid:

3 Nåde, miskunn og fred fra Gud Fader, og fra Jesus Kristus, Faderens Sønn, skal være med oss, i sannhet og kjærlighet.

4 Jeg har gledet meg meget fordi jeg har funnet noen av dine barn som vandrer i sannhet, etter det bud vi har fra Faderen.

5 Og nå ber jeg deg, frue, ikke som om jeg skrev et nytt bud til deg, men det er det vi har hatt fra begynnelsen: at vi skal elske hverandre.

6 Og dette er kjærligheten at vi vandrer etter hans bud.

Dette er budet, slik som dere hørte det fra begynnelsen, at dere skal vandre etter det.

7 For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød.

Dette er forføreren og Antikrist.

8 Ta dere i vare, så dere ikke mister det som dere har vunnet med deres arbeid, men kan få full lønn!

Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud.

Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen.

10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen!

11 For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.

12 Enda jeg har mye å skrive til dere, så vil jeg ikke gjøre det med papir og blekk.

Men jeg håper at jeg kan komme til dere og tale muntlig med dere, så vår glede kan være fullkommen.

13 Din utvalgte søsters barn hilser deg.

Hva er egentlig synd til døden?

tirsdag 25. september 2012

«Derfor sier jeg dere: All synd og spott skal menneskene få forlatelse for, men spott mot Ånden skal ikke bli forlatt.

Den som taler et ord mot Menneskesønnen, skal få forlatelse.

Men den som taler mot Den Hellige Ånd, skal ikke få forlatelse, verken i denne tidsalder eller i den som kommer.» Matt.12.31f.

kr

1. Johannes, kapittel 5

tirsdag 25. september 2012

Johannes’ første brev

5 Den som tror på Gud, seirer over verden og holder Guds bud, 1-6. Den som ikke tror Guds vitnesbyrd om Sønnen, har gjort Gud til en løgner, 7-12. Apostelen skriver for å styrke de troende til et liv i bønn og lydighet mot Guds bud, 13-21.

1 Hver den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud.

Og hver den som elsker Faderen, elsker også den som er født av ham.

2 På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn: når vi elsker Gud og holder hans bud.

3 For dette er kjærligheten til Gud at vi holder hans bud. Og hans bud er ikke tunge.

4 For alt det som er født av Gud, seirer over verden.

Og dette er den seier som har seiret over verden: vår tro.

5 Hvem er den som seirer over verden, uten den som tror at Jesus er Guds Sønn?

6 Han er den som er kommet med vann og blod, Jesus Kristus – ikke bare med vannet, men med vannet og med blodet.

Og Ånden er den som vitner, fordi Ånden er sannheten.

7 For de er tre som vitner:

8 Ånden og vannet og blodet, og disse tre samstemmer.

9 Tar vi imot menneskers vitnesbyrd, så er Guds vitnesbyrd større.

For dette er Guds vitnesbyrd, at han har vitnet om sin Sønn.

10 Den som tror på Guds Sønn, har vitnesbyrdet i seg selv.

Den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd det vitnesbyrd Gud har vitnet om sin Sønn.

11 Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn.

12 Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet.

13 Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn.

14 Og dette er den frimodige tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss,

15 og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos ham.

16 Dersom noen ser sin bror gjøre en synd som ikke er til døden, så skal han be, og han skal gi ham liv – det bil si dem som synder, men ikke til døden.

Det finnes synd som er til døden, det er ikke om den jeg sier at han skal be.

17 Enhver urettferdighet er synd, og det er synd som ikke er til døden.

18 Vi vet at den som er født av Gud, ikke synder. Men den som er født av Gud, tar seg i vare, og den onde rører ham ikke.

19 Vi vet at vi er av Gud. Men hele verden ligger i det onde.

20 Vi vet at Guds Sønn er kommet, og han har gitt oss forstand så vi kjenner Den Sanne.

Og vi er i Den Sanne, i hans Sønn, Jesus Kristus.

Han er den sanne Gud og det evige liv.

21 Mine barn, ta dere i vare for avgudene!

Det er tid for stillhet og bønn

mandag 24. september 2012

– sier Børre. Hvilken Børre? B. Knudsen selvsagt. Det finnes kun én av ham. Det er visst mange som tror de kjenner det ufødte barnets aller fremste forsvarer i dette land. De tror jo bare det de vil tro.

Sammen med Ludvig Nessa har han virkelig ofret seg i kampen for de vergeløse små. De snakker om menneskerettigheter. Men bryter dem jo hver eneste dag. Politikerne er en flau vits.

Han snakker om drønnende stillhet i en kjempekoselig hilsen. Takk at han er min bror! Han er så utrolig klok, Børre. Derfor likte de ham ikke.

kr

Gråt ikke!

søndag 23. september 2012

Prekentekst for 17. søndag etter pinse:

”Dagen etter skjedde det at han drog til en by som heter Nain. Mange av hans disipler og mye folk gikk dit sammen med ham.

Da han nærmet seg byporten, se, da ble en død båret ut. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Mye folk fra byen var med henne.

Da Herren så henne, fikk han medynk med henne og sa til henne: Gråt ikke!

Så gikk han borttil og rørte ved båren. De som bar den, stanset, og han sa:

Unge mann, jeg sier deg: Stå opp!

Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og han gav ham til hans mor.

Alle ble da grepet av frykt, og de priste Gud og sa: En stor profet er oppreist iblant oss, og Gud har gjestet sitt folk.

Og dette ordet om ham kom ut i hele Judea og i hele landet der omkring.” Luk.7,11-17.

OGSÅ VI SUKKER MED OSS SELV

Nytestamentlig lesetekst:

”For jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke er for noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss.

For skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal åpenbares.

Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet, i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten, og nå fram til Guds barns frihet i herligheten.

For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer.

Ja, ikke bare det, men også vi som har fått Ånden som førstegrøde, også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning.” Rom.8,18-23.

MEN JEG VET

Men jeg, jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå fram på støvet.

Og etter at denne min hud er blitt ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud, han som jeg skal skue, meg til gode, han som mine øyne skal se og ikke noen fremmed – mine nyrer tæres bort i mitt liv av lengsel.” Job.19,25-27.

Hva om gjenkomstdagen var kjent?

lørdag 22. september 2012

Hvis vi visste at Jesus kommer 12.12.12 – Hva gjorde du da?

kr