Arkiv for juli 2012

Åpenbaringen, kapittel 17

tirsdag 31. juli 2012

Johannes’ åpenbaring

17 En engel viser Johannes Babylon, den store skjøge, 1-6. Engelen forklarer ham alt om skjøgen og om dyret som kvinnen sitter på, 7-18.

1 En av de sju englene med de sju skålene kom og talte med meg og sa: Kom, jeg skal vise deg dommen over den store skjøgen, hun som sitter over de mange vann.

2 Med henne har jordens konger drevet hor. De som bor på jorden er blitt drukne av hennes horelivs vin.

3 Og han førte meg i ånden ut i ørkenen. Der så jeg en kvinne sitte på et skarlagenrødt dyr, som var fullt av spottenavn. Dyret hadde sju hoder og ti horn.

4 Kvinnen var kledd i purpur og skarlagen, og smykket med gull og edelstener og perler. I sin hånd hadde hun et gullbeger, fullt av styggedommer og av hennes horelivs urenheter.

5 På hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden.

6 Jeg så kvinnen drukken av de helliges blod og av Jesu vitners blod. Og jeg undret meg storlig da jeg så henne.

7 Engelen sa da til meg: Hvorfor undrer du deg? Jeg skal si deg hemmeligheten med kvinnen og med dyret som bærer henne, det som har sju hoder og ti horn.

8 Dyret som du så, det var og er ikke, og det skal stige opp, ut av avgrunnen, og gå til undergang. Og de som bor på jorden, de som ikke, fra verdens grunnvoll ble lagt, har sitt navn skrevet i livets bok, – de skal undre seg når de ser at dyret var, og ikke er, og skal komme igjen.

9 Her er den forstand som har visdom: De sju hoder er sju fjell, som kvinnen sitter på.

10 De er også sju konger. De fem er falt. Den ene er nå. Den andre er ennå ikke kommet, og når han kommer, skal han bare bli en kort tid.

11 Dyret som var og ikke er, det er selv den åttende, og også en av de sju, og farer bort til undergang.

12 De ti horn som du så, er ti konger som ennå ikke har fått rike. Men de får makt som konger i én time sammen med dyret.

13 Disse har én tanke, og sin kraft og sin makt gir de til dyret.

14 Disse skal føre krig mot Lammet. Men Lammet skal seire over dem, fordi han er herrers herre og kongers konge – seire sammen med dem som er med Lammet, de kalte og utvalgte og trofaste.

15 Og han sier til meg: De vann som du så, der skjøgen sitter, er folk og skarer og nasjoner og tungemål.

16 De ti horn som du så, og dyret, de skal hate skjøgen, og de vil gjøre henne øde og naken. Hennes kjøtt skal de ete, og brenne henne opp med ild.

17 For Gud inngav dem i hjertet å utføre hans plan, og å fullføre én og samme tanke, og å gi dyret sitt rike inntil Guds ord er blitt fullbyrdet.

18 Og kvinnen som du så, er den store by som har kongedømme over kongene på jorden.

Hvilket pengesløseri!

mandag 30. juli 2012

Vi er svært dårlige forvaltere av Guds gaver. Hva skal vi egentlig med medaljer? Vi er bare helt nødt til å slutte med all denne selvfokuseringen. Øyeblikkelig. Det er rett og slett tåpelig. Egoismen må vekk.

Det er Gud Herren som skal ha ALL æren, ikke noen av oss. Ikke en eneste en. Uten Ham kan vi intet (godt) gjøre.

Det er sannelig ikke mye kjærlighet å spore blant oss. Kun hat. Vi er onde. Vi vil ikke omvende oss. Derfor. Vi vil ikke forvandles. Vi vil ikke la Jesus ordne opp i våre liv. Vi vil være vår egen gud. Dette er vel det mest typiske for mennesket, i grunnen? Vi vil redde oss selv. Det klarer vi kjempefint.

kr

Bare den som gjør min Fars vilje …

søndag 29. juli 2012

Prekentekst for 9. søndag etter pinse:

Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje.

Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn?

Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett!

Derfor – hver den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn.

Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell.

Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann, som bygde huset sitt på sand.

Og regnet skylte ned og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Og det falt, og fallet var stort.

Og det skjedde da Jesus hadde endt denne talen, da var folket slått med undring over hans lære.

For han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærde.” Matt.7,21-29.

SLIK SKAL DERE KJENNE GUDS ÅND

Nytestamentlig lesetekst:

”Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden.

På dette skal dere kjenne Guds Ånd: hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud, og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud.

Dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden.

Mine barn! Dere er av Gud, og har seiret over dem. For han som er i dere, er større enn han som er i verden.

De er av verden. Derfor taler de av verden, og verden hører dem.

Vi er av Gud. Den som kjenner Gud, hører oss. Den som ikke er av Gud, hører oss ikke. Av dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd.” 1.Joh.4,1-6.

DE FYLLER DERE MED TOMME INNBILNINGER

Gammeltestamentlig lesetekst:

Så sier Herren, hærskarenes Gud: Hør ikke på disse profetenes ord når de profeterer for dere! De fyller dere med tomme innbilninger. De bærer fram sitt eget hjertes syner, ikke ord fra Herrens munn.

Igjen og igjen sier de til dem som forakter meg: Herren har sagt: Dere skal ha fred! Og til hver den som følger sitt hårde hjerte, sier de: Det skal ikke komme ulykke over dere.

Men hvem av dem har stått i Herrens fortrolige råd, slik at han så og hørte hans ord? Hvem har gitt akt på mitt ord og hørt det?

Se, Herrens storm, hans vrede farer ut, en virvlende stormvind. Den virvler over hodet på de ugudelige. Herrens vrede skal ikke vende tilbake før han har utført og fullbyrdet sitt hjertes tanker.

I de siste dager skal dere forstå det helt.

Jeg har ikke sendt profetene, likevel løp de. Jeg har ikke talt til dem, likevel profeterte de.

Hadde de stått i mitt fortrolige råd, ville de la mitt folk høre mine ord og føre dem tilbake fra deres onde vei og fra deres onde gjerninger.

Er jeg en Gud bare nær ved, sier Herren, og ikke en Gud langt borte?

Eller kan noen gjemme seg på hemmelige steder så jeg ikke kan se ham? sier Herren.

Fyller jeg ikke himmelen og jorden, sier Herren.” Jer.23,16-24.

Jeg har en Venn

lørdag 28. juli 2012

1. Jeg har en venn som har gitt sitt liv for at jeg skal få leve. Det finnes intet alternativ, det nytter ikke å streve, Fordi jeg lever så milevidt i fra Guds vilje med livet mitt Fikk jeg dommen, slik lød den: Du skal dømmes til døden.

2. Denne dommen er absolutt, og jeg kan ikke anke. Men når jeg innser at alt er slutt, har Gud en frelsende tanke: Til jorden sender han Jesus som tar på seg både min skyld og dom, Og når han drepes uskyldig, blir min dødsdom ugyldig.

3. Tenk, jeg skal ikke dø fordi Jesus døde i stedet! All min dødsangst er nå forbi, den er byttet med glede. Ja, Jesus hjelp meg å klart forstå at det livet jeg lever nå, Det er ditt liv alene, det er deg jeg skal tjene.

Takk, Gud, for herlig sommervær!

lørdag 28. juli 2012

Jeg, for min del, har hatt en spesielt fin sommer i år. «Dårlig vær» kaller noen det vi har hatt i Norge i ferien. Jeg er helt uenig. «Dårlig vær» er ganske enkelt kjempedeilig superdupervær. For noen av oss, iallfall.

Folk vil gjerne fortelle meg hvor dårlig vær det er. Hvorfor vil de det? Pussige greier. Har de ikke noe annet å snakke om?

Det er bare å innrette seg. Ingen kan da få alle sine ønsker oppfylt! Alltid. Når det er sol og stekende varmt får en ikke gjort noen ting, syns jeg. Å sitte ute i sola er ikke noe for meg. Da kaster jeg bort tida mi. Og badinga har jeg slutta med for lenge sia. Har så mye viktigere ting å gjøre.

kr

Åpenbaringen, kapittel 16

fredag 27. juli 2012

Johannes’ åpenbaring

16 De sju englene tømmer de sju skåler, og Johannes får se alt det som da skjer.

1 Og jeg hørte en høy røst fra templet, og den sa til de sju englene: Gå av sted og tøm de sju Guds vredesskåler ut på jorden.

2 Og den første gikk av sted og tømte sin skål ut over jorden. Da kom en ond og farlig byll på de mennesker som hadde dyrets merke og som tilbad dets bilde.

3 Den andre engelen tømte sin skål ut i havet. Det ble til blod som av en død mann, og alt liv i havet døde.

4 Den tredje engelen tømte sin skål ut i elvene og vannkildene, og de ble til blod.

5 Og jeg hørte vannenes engel si: Rettferdig er du fordi du har dømt slik, du som er og som var, du hellige. 6 For blod av hellige og profeter har de utøst, og blod gav du dem å drikke. De er det verd.

7 Og jeg hørte alteret si: Ja, Herre Gud, du Allmektige. Sanne og rettferdige er dine dommer.

8 Den fjerde engelen tømte sin skål ut på solen, og det ble den gitt å brenne menneskene med ild.

9 Og menneskene brant i svær hete, og spottet Guds navn, han som har makt over disse plager. Og de omvendte seg ikke til å gi ham ære.

10 Den femte engelen tømte sin skål ut over dyrets trone. Og dets rike ble formørket, og de tygget sine tunger i pine.

11 De spottet himmelens Gud for sine piner og for sine byller, men de omvendte seg ikke fra sine gjerninger.

12 Den sjette engelen tømte sin skål ut i den store elv Eufrat. Og vannet i den tørket bort, for at det skulle ryddes vei for kongene fra Østen.

13 Og jeg så at det av dragens munn og av dyrets munn og av den falske profets munn kom ut tre urene ånder som lignet padder. 14 Det er djevleånder som gjør tegn. De går ut til kongene i hele verden for å samle dem til krigen på Guds, Den Allmektiges store dag.

15 Se, jeg kommer som en tyv! Salig er den som våker og tar vare på sine klær, så han ikke skal gå naken og de skal se hans skam.

16 Og han samlet dem på det sted som på hebraisk heter Harmageddon.

17 Den sjuende engelen tømte sin skål ut i luften. Og en veldig røst kom fra tronen i templet i himmelen, og sa: Det er skjedd!

18 Det kom lyn og røster og tordendrønn. Og det kom et stort jordskjelv, et slikt som ikke har vært fra den tid menneskene ble til på jorden – et slikt jordskjelv, så stort.

19 Den store by ble delt i tre deler, og folkenes byer falt i grus. Og Gud kom i hu Babylon, den store, så han gav den begeret med hans strenge vredes vin.

20 Hver en øy vek bort, og fjell ble ikke funnet. 21 Og fra himmelen falt hagl så svært som hundre pund ned på menneskene. Men de spottet Gud for haglets plage, for plagen var meget stor.

Åpenbaringen, kapittel 15

torsdag 26. juli 2012

Johannes’ åpenbaring

15 Sju engler med de sju siste plager. De som har seiret synger Moses’ og Lammets sang, 1-4. De sju engler får de sju vredesskåler, 5-8.

1 Og jeg så et annet tegn i himmelen, stort og underfullt: Sju engler med sju plager, de siste, for med dem er Guds vrede fullbyrdet.

2 Og jeg så noe som lignet et hav av glass, blandet med ild. De som hadde seiret over dyret og dyrets bilde og over tallet for dyrets navn, så jeg stå ved glasshavet, med Guds harper i hånd.

3 De synger Guds tjener Moses’ sang og Lammets sang, og sier: Store og underfulle er dine gjerninger, Herre Gud, du Allmektige! Rettferdige og sanne er dine veier, du folkenes konge.

4 Hvem skulle ikke frykte deg, Herre, og ære ditt navn? For du alene er hellig. Alle folkene skal komme og tilbe for ditt åsyn, for dine rettferdige dommer er blitt åpenbare.

5 Etter dette så jeg at templet, vitnesbyrdets telt i himmelen, ble åpnet,

6 og ut fra templet kom de sju engler som hadde de sju plager. De var kledd i rent og skinnende lin og hadde gullbelter spent om brystet.

7 Et av de fire livsvesener gav de sju engler sju gullskåler fylt med Guds vrede – hans som lever i all evighet.

8 Og templet ble fylt med røk fra Guds herlighet og fra hans makt, så ingen kunne gå inn i templet før de sju plager fra de sju engler var fullbyrdet.

Åpenbaringen, kapittel 14

onsdag 25. juli 2012

Johannes’ åpenbaring

14 De hundre og førtifire tusen står på Sions berg og følger Lammet, 1-5. Babylon faller, 6-8, og de som følger dyret, skal pines, 9-11. De hellige står fast i tålmodighet og tro, mens Guds vredes høst går over jorden, 12-20.

1 Og jeg så, og se: Lammet stod på Sions berg. Sammen med det var de hundre og førtifire tusen, som hadde Lammets navn og dets Fars navn skrevet på sine panner.

2 Fra himmelen hørte jeg en røst som lyden av mange vann og som lyden av sterk torden. Røsten jeg hørte, var som av harpespillere som spilte på sine harper.

3 Og de sang en ny sang foran tronen og foran de fire livsvesener og de eldste. Og ingen kunne lære sangen uten de hundre og førtifire tusen, de som er kjøpt fra jorden.

4 Det er de som ikke har gjort seg urene med kvinner, for de er som jomfruer. Det er de som følger Lammet hvor det går. De er kjøpt fra menneskene til en førstegrøde for Gud og Lammet.

5 I deres munn er ikke funnet løgn. De er uten lyte.

6 Jeg så en annen engel, som fløy under det høyeste av himmelen. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk. 7 Og han sa med høy røst: Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet. Tilbe ham som skapte himmelen og jorden, havet og vannkildene!

8 En annen engel, den andre, fulgte etter og sa: Falt, falt, er Babylon den store, som har gitt alle folkeslag å drikke av sitt horelivs vredesvin.

9 En annen engel, den tredje, fulgte etter dem og sa med høy røst: Dersom noen tilber dyret og dets bilde, og tar merket på sin panne eller sin hånd, 10 da skal han også drikke av Guds vredesvin, som er skjenket ublandet i hans harmes beger.

Og han skal pines med ild og svovel for de hellige englers og for Lammets øyne.

11 Røken av deres pine stiger opp i all evighet. De har ikke hvile dag eller natt, de som tilber dyret og dets bilde, og hver den som tar imot merket med dets navn.

12 Heri består de helliges tålmodighet, de som holder fast ved Guds bud og Jesu tro.

13 Og jeg hørte en røst fra himmelen si: Skriv: Salige er de døde som dør i Herren fra nå av. Ja, sier Ånden, de skal hvile fra sitt besvær, for deres gjerninger følger dem.

14 Og jeg så – og se: En hvit sky, og på skyen satt en som var lik en menneskesønn. På sitt hode hadde han en krone av gull, og i sin hånd en skarp sigd.

15 Og en annen engel kom ut fra templet og ropte med høy røst til ham som satt på skyen: Send ut din sigd og høst! Timen til å høste er kommet, for høsten på jorden er fullmoden.

16 Og han som satt på skyen, lot sin sigd gå over jorden, og jorden ble høstet.

17 En annen engel kom ut av templet i himmelen og hadde en skarp sigd, han også.

18 Og enda en annen engel kom ut, fra alteret. Han hadde makt over ilden. Og han ropte med høy røst til engelen som hadde den skarpe sigden: Send ut din skarpe sigd og høst drueklasene av jordens vintre! For druene er modne.

19 Engelen lot sin sigd gå over jorden og høstet jordens vintre, og han kastet frukten i Guds vredes vinpresse, den store.

20 Og vinpressen ble tråkket utenfor byen, og det kom blod ut av vinpressen like til bisselet på hestene så langt som ett tusen seks hundre stadier.

Åpenbaringen, kapittel 13

tirsdag 24. juli 2012

Johannes’ åpenbaring

13 Dyret stiger opp av havet, det får stor makt av dragen og forfølger de hellige, 1-11. Et annet dyr forfører mange, så de tilber det første dyr og tar dets merke og dets tall, 12-18.

1 Og jeg så et dyr stige opp av havet. Det hadde ti horn og sju hoder. På sine horn hadde det ti kroner. Og på sine hoder hadde det spottenavn.

2 Dyret som jeg så, lignet en leopard, og det hadde føtter som en bjørn, og munnen var som munnen på en løve. Og dragen gav det sin kraft og sin trone og stor makt.

3 Og jeg så et av dyrets hoder likesom såret til døden, men det dødelige sår ble legt. Og all jorden undret seg og fulgte etter dyret.

4 De tilbad dragen, fordi den hadde gitt dyret makt. Og de tilbad dyret og sa: Hvem er lik dyret og hvem kan stride mot det?

5 Det ble gitt det en munn som talte store og bespottelige ord. Og det ble gitt det makt til å holde på i førtito måneder.

6 Det åpnet sin munn til spott mot Gud – til å spotte hans navn og bolig og dem som bor i himmelen.

7 Og det ble gitt det å føre krig mot de hellige og seire over dem. Det ble gitt det makt over hver stamme og hvert folk og hvert tungemål og hvert folkeslag.

8 Alle som bor på jorden skal tilbe det, hver den som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet som er slaktet, fra verdens grunnvoll ble lagt.

9 Dersom noen har øre, han høre!

10 Om noen fører i fangenskap, han går i fangenskap. Om noen dreper med sverd, han skal drepes med sverd. Her er de helliges tålmodighet og tro.

11 Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden. Det hadde to horn, likesom et lam, men talte som en drage.

12 Det bruker hele det første dyrets makt for dets øyne. Og det gjør slik at jorden og de som bor på den, tilber det første dyr – det som fikk sitt dødelige sår legt.

13 Og det gjør store tegn. Til og med får det ild til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øyne.

14 Det forfører dem som bor på jorden, på grunn av de tegn som ble gitt det å gjøre for dyrets øyne.

Og det sier til dem som bor på jorden, at de skal gjøre et bilde av det dyr som fikk sverdhogget og ble levende igjen.

15 Og det fikk makt til å gi dyrets bilde livsånde, så at dyrets bilde til og med kunne tale, og gjøre så at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, skulle drepes.

16 Det utvirker at det blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne, 17 og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket: dyrets navn eller tallet for dets navn.

18 Heri består visdommen. Den som har forstand, la ham regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall. Og dets tall er seks hundre og seksti seks.

kr: Dyret er Antikrist. Han som fornekter Faderen og Sønnen.

Og hvor klokt er nå DET, Jens?

mandag 23. juli 2012

Vi har ikke forandret oss, sa visst du i går. Det var sikkert mye styr, da også? Dere ugudelige og umåtelig freidige politikere er jo svært glad i oppmerksomhet, popularitet, selvskryt og slikt. Dette er ingen nyhet, akkurat. Men jeg kan ikke se at dere har noen som helst grunn til å være så fornøyd med egen innsats. Breivik har drept 77, så å si bare AP-folk. Skikkelig grusomt. Han har imidlertid vært veldig åpen og ærlig.

En kan absolutt ikke si det samme om den store barnehagen som kaller seg Arbeiderpartiet. Dere farer jo med direkte løgn og usannheter. Hvilken verdi har sånne? Ditt parti skryter til og med av demokrati, rettferdighet og menneskerettigheter. Dette finnes vitterlig ikke. I vårt land. Da ville jeg vel for lengst ha merket det? Men dere er ganske gode skuespillere, dere politikere. Særdeles slue.

Men hvorfor skjedde dette, Jens? La oss prøve å glemme gjerningsmannen et aldri så lite øyeblikk! Greier du det, tror du?

Tenk deg at det er en helt annen som egentlig står bak. Den eneste levende Gud, for eksempel. At det faktisk VAR aldeles nødvendig? For å vekke både dere, oss andre og resten av verden? Vi vil jo ikke høre på Ham! Vi må rett og slett være ubeskrivelig uforstandige som kan finne på å myrde Hans levende ennå ufødte menneskebarn. Ser du fremdeles ikke at DET er mye, mye, mye verre enn 22. juli? Mener du at Herren må finne seg i dette, eller hva? Jeg tror Han er mektig vred på oss.

Ser du enda ikke at du og alle dere aborttilhengere er grusomme mordere i Guds øyne? Siden i fjor har jo du/dere kvittert for 15000 overlagte barnedrap. Skjønner du virkelig ingen ting, du Jens? Forstår du ikke at DU nå har hovedansvaret for alle disse drapene, her i vårt land?! At du må stoppe denne galskapen. Straks. For å redde deg selv, AP og Norge.

Få endelig Gro med! Kanskje hun har begynt å tenke litt? Hun skjønner forhåpentligvis mer enn hun til nå har vist oss. Håper jeg. Men det spørs om hun begriper at hun er nødt til å forandre seg? Hun er jo så utrolig trassig. Og blind. Hiv stoltheten din over bord, Gro! Du kan gjøre en god gjerning for det norske folk.

Dere politikere har så ufattelig mye blod på hendene. Vet du ikke dette? Hvordan er det mulig å stemme på kriminelle folk som dere? Jeg kan bare ikke fatte det. Hvorfor skal Breivik straffes når ikke dere skal? Hvorfor er det så himmelvid forskjell på folk i dette landet?

Det er vanskeligere for en rik å komme inn i Guds rike, enn for en kamel å gå gjennom et nåløye.

Tenk at vi stemmer på folk som ikke vet hva de gjør!!! Regn selv ut hvor mange fullstendig uskyldige gudskapte bitte små og aldeles forsvarsløse menneskebarn dere totalt har drept! Hvilken dom som venter! Den som ikke omvender seg snarest. Mens det ennå er nådetid.

Du kan umulig være særlig oppegående hvis du ikke forstår at du/dere/vi er helt nødt til å gjøre kolossale endringer straks hvis Herren i sin store miskunn skal kunne tilgi oss.

Forklar meg hvorfor du mener det er mindre straffbart å iskaldt myrde et helt folk i det skjulte, enn å drepe 77 personer på åpen gate! Jeg fatter ikke at du ikke forstår hvor grufullt dette er. Vis meg at du er klok nok til å ville forandre din ugudelige tanke, Jens. At du tør det. Jesus kan hjelpe deg!

kr