Arkiv for mai 2012

Selvskryt er tåpelig

torsdag 31. mai 2012

Egoismen og selvforherligelsen vår ødelegger alt. Vi vil så gjerne ha det til at vi er flinke. Det er ingen av oss. Vi er ikke gode engang. I egen kraft. Vi er like dårlige. Alle er født onde. Pga arvesynden.

Når vi innser at det er Jesus som virker gjennom oss til gode gjerninger, har vi skjønt hemmeligheten.

Hvorfor snakker vi om hvor stolte vi er hele tiden? Av oss selv og barna. Gud står de stolte imot. Men de ydmyke gir Han nåde.

kr

En nokså merkverdig opplevelse

onsdag 30. mai 2012

Jeg satt sammen med flere kristne brødre og søstre på galleriet i Stortinget 21. mai. Det skulle stemmes over ulovlige/ugudelige endringer i paragraf 2 i Grunnloven denne dagen. Hva ville eidsvollsmennene sagt til det? Hva ville Jesus sagt? Eller hva sier Han om dette?

Der satt altså representantene våre og snakket knisete sammen eller brukte mobilene sine ivrig. Her!? Hmm … Bare en viss minister virket interessert i å lytte. Og da vi automatisk klappet over et klokt innlegg, ja da ble det tydelig for mye for de litt stressa vaktene der. De holdt seg jo ikke i ro. Jeg var der ganske lenge. De måtte visst bare foreta seg noe, rett og slett. Men hva skulle de finne på? Hive oss ut? Alle sammen? Da ville iallfall DE blitt lagt merke til. Så valgte man seg likegodt ut en av våre mest kunnskapsrike ledere på området: Grunnloven. Han ble simpelthen geleidet ut av to stk. politi. Du verden. Oi. De følte seg sikkert veldig truet?

Var han dårlig? Slett ikke. En advarsel hadde gjort seg mye bedre, vil jeg si. I et storting som forfekter demokrati. Jeg hadde ikke fått beskjed om at det ikke var lov til å klappe, forresten. Hadde noen av de andre det? Kanskje vi burde skjønt såpass? Men hvorfor var dette så skrekkelig farlig? Han nektet visst å gå ut kun fordi han ble ivrig og klappet. Andre fikk bli. Er det ikke bare naturlig og uhyre viktig, i grunnen, å vise at noen støtter dem som virkelig våger å kjempe mot flertallet, for retten? Mindretallet får aldri den oppmerksomheten de absolutt burde fått. Verken i media eller politiske fora. Et sant demokrati finnes ikke.

Dette var vel et typisk maktmisbruk igjen. De må jo tåle svært lite, disse svake politiske menneskene. Jeg undrer meg på om de vet så mye om nestekjærlighet, empati, storhet og klokskap på tinget. Noen sa det var en gledens dag i dag. Å? For hvem? Det må være de likegyldige.

Ute igjen kom jeg først i snakk med en ung tillitsfull, men svært ulykkelig jente som sto og solgte = OSLO. Hun fikk et kort av meg. Jesus elsker deg, sa jeg. Hun begynte å gråte. Hun sa mye jeg ikke fikk helt tak i. Åh! Hun hadde det tydelig vondt og vanskelig.

Hun orket nesten ikke å leve mer, sa hun, mens tårene trillet. Men Jesus kan hjelpe deg! Nei. Det var visst helt umulig å forstå. Kanskje hun ikke visste så mye om Jesus? Antakelig rørte Han henne.

Så måtte hun gå. Det var hans plass, sa jenta. Da «mistet» jeg henne dessverre. En kjekk og sympatisk ung mann kom dit. Og så begynte han og jeg å snakke om Jesus. Et kort til ham også. Jesus elsker deg. For en åpen og ærlig fyr! Han var absolutt ikke helt uvitende. Mer bevisst hvem Jesus er. Men han kunne ikke tro.

Det skjer altfor mye vondt i verden til at han klarer det. Ja men, det er ikke DU som skal klare noe. Jesus har klart det for deg! Og det vonde i verden skjer fordi man ikke vil ha med Ham å gjøre. Ikke i Norge engang. Nei her vil de heller myrde små barn i fred. Og få applaus, medfølelse og hylle sine egne som ble drept 22. juli i fjor. Hva syns du egentlig om dette?

kr

For smart for kristendommen?

tirsdag 29. mai 2012

– For omvendelsen og bekjennelsen, mener jeg altså.

Mitt inntrykk er at Breivik og politikerne, og alle som mener det er helt greit å myrde folk – det være seg totalt forsvarsløse og uskyldige barn, ungdom eller voksne, – syns det er veldig kjekt å smykke seg med kristendommen … akkurat slik og når det passer dem.

De som kan forsvare vold og terror mot mennesker, fødte eller ufødte, er nok altfor smarte til å høre på, lære av og bøye seg for Faderen.

Det er da ingen nyhet at kristendommen skal seire? Jesus har sørget for det. For lenge siden. De sanne kristne lever derfor i seier.

kr

Og de skal alle være lært av Gud

mandag 28. mai 2012

Prekentekst for 2. pinsedag:

Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg, drar ham.

Og jeg skal oppreise ham på den siste dag.

Det står skrevet hos profetene: Og de skal alle være lært av Gud. – Hver den som hører av Faderen og lærer, kommer til meg.

Ikke så at noen har sett Faderen. Bare han som er fra Gud, han har sett Faderen.

Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror, har evig liv!” Joh.6,44-47.

ALLE DE TROENDE HOLDT SAMMEN

Nytestamentlig lesetekst:

”De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene.

Og det kom frykt over hver sjel, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene.

Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles.

De begynte å selge eiendeler og gods, og delte ut til alle etter som enhver trengte det.

Hver dag kom de trofast og med ett sinn sammen i templet, og i hjemmene brøt de brødet, og holdt måltid med fryd og hjertets enfold.

De lovet Gud og var velsett av hele folket.

Og Herren la hver dag dem som ble frelst, til menigheten.” Apg.2,42-47.

JEG VIL TA BORT STEINHJERTET OG GI DEM ET KJØDHJERTE

Gammeltestamentlig lesetekst:

Og jeg vil gi dem ett hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i deres indre.

Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dem et kjødhjerte, så de skal følge mine bud og holde mine lover og leve etter dem.

De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud.” Esek.11,19-20.

Hvem er nå «De Kristne»?

søndag 27. mai 2012


De Kristne er et nytt politisk parti som tar mål av seg til å vinne mandat til Stortinget ved stortingsvalget 2013. Vi ønsker sterkt å bidra til å en borgerlig flertallsregjering sammen med FrP og H.

Dette sto å lese på deres egen webside i dag.

Jamen det er ikke mulig for Gud å samarbeide med djevelen. Han driver ikke og forvirrer folk. Sanne kristne følger Jesus, ikke Satan!

kr

Faderen skal gi dere en annen talsmann

søndag 27. mai 2012

Prekentekst for Pinsedag:

”Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud.

Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig, sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke.

Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere.

Jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere.

Ennå en liten stund, og verden ser meg ikke lenger. Men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve.

På den dag skal dere kjenne at jeg er i min Far, og dere i meg, og jeg i dere.

Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg, skal bli elsket av min Far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.” Joh.14,15-21.

HJØRNESTEINEN ER KRISTUS JESUS

Nytestamentlig lesetekst:

”Og han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved. For gjennom ham har vi begge adgang til Faderen i én Ånd.

Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk, bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv.

I ham blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel i Herren. I ham blir også dere, sammen med de andre, bygd opp til en Guds bolig i Ånden.” Ef.2,17-22.

JEG VIL UTGYTE MIN ÅND OVER ALT KJØD

Gammeltestamentlig lesetekst:

Og deretter skal det skje at jeg vil utgyte min Ånd over alt kjød.

Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord. Deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se syner.

Ja, også over treller og trellkvinner vil jeg utgyte min Ånd i de dager.” Joel.3,1-2.

Hvorfor pinse?

lørdag 26. mai 2012

Uten det som skjedde på Pinsedagen, var det ingen sanne, levende og åndsfylte kristne. Ingen som kjente Jesus. Det var ingen tro. For troens opphavsmann og fullender ville ikke nådd andre enn de Han fysisk møtte.

Da Den Hellige Ånd ble utgytt, fikk også hedningene frelsesgaven.

Hvis ikke Guds Ånd får åpenbare seg for oss, går vi rundt som falske vitner.

kr

Fullstendig upålitelige myndigheter

lørdag 26. mai 2012

Hva kommer det av at vi ikke har troverdige mennesker på Stortinget? Som våger å gå Guds ærend, istedenfor djevelens eller egoismens?

kr

Stakkars politikerne!

fredag 25. mai 2012

– Som tror de har rett til å forandre Grunnloven slik det passer for dem. Er dette egentlig deres mandat? Har de lov til det?

Trodde de hadde et snev av ydmykhet. Men de skal/må selv, hver eneste en, stå for (den rettferdige) domstolen – Jesus og forsvare sine tanker, ord og gjerninger på dommens dag. Ingen slipper unna den. Hvordan de skal klare dette, begriper jeg ikke. Det kommer til å gå forferdelig galt for dem. Hvis de ikke omvender seg. Før de dør eller Han kommer igjen. Det kan skje når som helst. Derfor er det så avgjørende viktig at noen tør stå frem å advare dem og oss alle.

Hvorfor i all verden måtte paragraf 2 i Grunnloven forandres?

Er de virkelig så redd for sann kristendom? Hva er bedre med: «den kristne arv»? Enn den evangelisk-lutherske religion. Hensikten er åpenbar: Jesus eksisterer ikke. Bare arven. Å hallo.

Tenk når de en dag får se sannheten! En dag skal alle se den. Enten de vil eller tror eller ikke. Alle skal oppstå og stilles fram for Jesus. Må vi da endelig ha gjort opp vår sak med Gud og være rede.

kr

Aldri hatt sans for flertallet

torsdag 24. mai 2012

Flertallsbeslutninger fører svært sjelden eller aldri til særlig kloke avgjørelser. Å opptre populistisk er IKKE det samme som å kjempe uegoistisk for det eneste riktige. Hvorfor skal flertallet alltid «seire» over mindretallet? I tiden. Når de få har rett. Ikke de mange. Dette har jo absolutt ingen ting med et sant demokrati å gjøre. Vi må ganske enkelt få vekk denne merkelige ideen om at flertallet alltid vinner. Når mengden tar feil, er det bare nødt til å bli helt gale avgjørelser. Vil vi ha det?

La ikke flertallet få makt over deg! Da er du solgt. Ikke fri.

kr