Arkiv for april 2012

Vold, terror og mord er HELT unødvendig

mandag 30. april 2012

– Slikt avler bare enda mer av det onde. Selvfølgelig. Hvorfor er dette så vanskelig å forstå?

Vi og våre myndigheter tenker jo ikke!

Vi dreper selv iskaldt gudskapte levende, aldeles forsvarsløse små barn i mors mage, men blir rasende når noen myrder våre egne ungdommer.

Også tror vi at vi har kjærlighet!

Abortloven må bort, oppheves, og erstattes med en forsvarslov. En ja-til-livet-lov. For alle. Gud har en velsignet plan med oss alle.

Det er da kriminelt å drepe mennesker, eller?

kr

Tro på Gud!

søndag 29. april 2012

Prekentekst for 3. søndag etter påske:

”La ikke deres hjerte forferdes!

Tro på Gud, og tro på meg!

I min Fars hus er det mange rom.

Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere.

Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.

Og dit jeg går, vet dere veien.

Tomas sier til ham: Herre, vi vet ikke hvor du går hen, hvordan kan vi da vite veien?

Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.

Hadde dere kjent meg, så hadde dere også kjent min Far. Og fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.

Filip sier til ham: Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss!

Jesus sier til ham: Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Filip?

Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si: Vis oss Faderen?

Tror du ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i meg?

De ord jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv, men Faderen, som blir i meg, han gjør sine gjerninger.

Tro meg at jeg er i Faderen, og Faderen i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld.” Joh.14,1-11.

DERFOR MISTER VI IKKE MOTET

Nytestamentlig lesetekst:

”For vi vet at han som oppvakte Herren Jesus, han skal også oppvekke oss med Jesus og stille oss fram sammen med dere.

For alt dette skjer for deres skyld, for at nåden må bli rik og virke rikelig takksigelse fra så mange flere, til Guds ære.

Derfor mister vi ikke motet.

Og selv om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre dag for dag.

For vår trengsel er kortvarig og lett, og virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål.

Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige.

For det synlige varer en kort stund, men det usynlige er evig.” 2.Kor.4,14-18.

STORE TING HAR HERREN GJORT MOT OSS

Gammeltestamentlig lesetekst:

”En sang ved festreisene.

Da Herren lot Sions fanger vende tilbake, var vi som drømmende.

Da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubel. Da sa de blant hedningene: Store ting har Herren gjort mot disse!

Store ting har Herren gjort mot oss, vi ble glade.

Herre, la våre fanger vende tilbake likesom bekker i sydlandet!

De som sår med gråt, skal høste med fryderop.

De går gråtende og bærer den sæd de sår ut, de kommer hjem med fryderop og bærer sine kornbånd.” Sal.126.

Du har misforstått totalt, Breivik!

lørdag 28. april 2012

– Men det er du absolutt ikke alene om. Man tror det ikke før en vil se.

kr

Tenk, hvilken nåde

lørdag 28. april 2012

Tenk, hvilken nåde det er av Gud At vi får være hans sendebud Og til den døende verden gå, Kjærlighetssæden fra Gud å så!

Kor: Gå, gå, høsten er stor, Gå, gå, søster og bror, Gå med Guds sæd, med livets ord! Gå, gå, høsten er stor!

2. Ser du deg fattig og ring som Rut, Skynd deg å gå på Guds åker ut! Sikkert det enn noen aks er gjemt Som våre brødre har ganske glemt.

3. Bli ikke trett mens du sæden sår, Engang din kjærlighet lønnen får! Må vi enn ofte med tårer så, Skal vi med glede dog høste få.

4. Når etter dagsverket sol går ned, Samles vi hjemme hos Gud i fred, Møter de sjeler vi vant for Gud, Kledt i det himmelske høytidsskrud.

Hvem drives vi egentlig av?

fredag 27. april 2012

Hvem følger du og jeg etter?

Er det den onde eller den gode som er vår Herre? Er det han som er frekk, listig og i egne øyne veldig smart, han som alltid er ute etter å hevne seg på og ødelegge for noen – han som for lenge siden har tapt, – eller Han som elsker alle, Han som alltid er villig til å tilgi, uansett hvilke og hvor mange onde gjerninger djevelen/vi har gjort (mot Ham)? Han som for lengst har seiret over Satan, døden og alt det onde. Frelseren Jesus Kristus.

kr

Temmelig uklokt!

torsdag 26. april 2012

Folkets/medias innsats for å påvirke dommerne er uforstandig. Og særdeles egoistisk. Som vanlig.

Sangprotest. Massemønstring. Urettferdig.

I Norge elsker man kun sine egne, ikke «fiendene». Som å høre jødenes: «Bort, bort med ham! Korsfest ham!»

Men kan en prestere å velge bort Jesus og Hans ledelse, ja da …

Da sier man jo klart og tydelig nei til Kjærligheten.

kr

Ser jeg noe ingen andre ser/vil se?

onsdag 25. april 2012

– At Behring Breivik er VELDIG berørt. Hvilke valg gir vi ham egentlig? Det hatefulle norske folk. Han MÅ jo spille hard og tøff. Har han noen annen mulighet? Hvordan skal han ellers klare dette?

Men det som i realiteten skjer, er at det sannelig er de/vi sjøl som er både den tiltalte og dommerne.

Slik vi dømmer ham, ønsker vi selv å bli dømt. Når det er vår tur. Viser vi ham ingen nåde, – da hvorfor skal Herren være nådig mot oss?

Våre myndigheter har mye større skyld enn ham.

Han ville ikke drepe barn, men hva gjør Norge? Det er tillatt, sier vi. Samtidig innbiller vi oss at vi er i stand til å dømme andre drapsmenn.

Hva det feiler oss, er vel i grunnen det viktige spørsmålet her. Hvis det er noen som er utilregnelige, så kan da ikke det være andre enn vi selv. Vi er massemordere i kjærlighetens navn. Og vi begriper det ikke!

Breivik erkjenner grusomhetene han har begått. Men hva med oss? Og våre ufattelig tanketomme myndigheter. Hvorfor i all verden skal han innrømme straffeskyld når vi ikke gjør det? Vi skønner jo absolutt ingen ting.

kr

Om å be

onsdag 25. april 2012

Det går kjempefint å be stille, ydmyke bønner hvor som helst og når som helst, og helt uten å vekke oppmerksomhet.

Nå vil muslimene ha bønnerom på våre skoler. Hvorfor?

Kanskje de har et markeringsbehov? Vil vise seg fram litt mer. Det er jo en menneskerett å si nei til Jesus og kristendommen.

kr

Rettssak-start uten godkjente rapporter

tirsdag 24. april 2012

– virker ikke spesielt tillitvekkende. Særlig ikke når disse faktisk er aldeles unødvendige. Mener de at vi skal kunne stole på dette rettssystemet, med så mye rot og forskjellsbehandling?

Men det er vidunderlig herlig å kunne slå av lyden, og slippe å høre alle de forstyrrende, totalt uinteressante og ensidige ekspert-kommentarene.

kr

Martyr for å drepe (andre)?

mandag 23. april 2012

En kan spørre: Hvilken himmel har «disse» drapsmennene tenkt seg til? Og når og hvordan skal det skje? Befinner det seg noen der nå? Hvem?

kr