Arkiv for mars 2012

Hvorfor feirer vi påske?

lørdag 31. mars 2012

Påsken er Kirkens og evangeliets viktigste hendelse og høydepunkt, og de kristnes aller største og kjæreste høytid.

Jesus innstiftet nattverden (Skjærtorsdag) før Han ble tatt til fange i Getsemane. Han ble absolutt uskyldig dømt til korsfestelse av den feige Pilatus, som var livredd folket. De krevde Ham korsfestet.

Det var jo ingen sak for Gud å hindre dette, men til denne gjerning var Jesus kommet til verden. Han led døden/ga sitt ufeilbarlige liv for våre synders skyld (Langfredag).

Etter at Han var død, ble Han begravet. Og Han sto opp Påskedag!

Jesus var ikke lenger i graven. Han er oppstanden! Jesus lever. Til evig tid. Han overvant døden. Og Han gikk omkring på jorden før Han ble tatt opp til himmelen på Kristi himmelfartsdag.

– Slik skal vi alle en dag fare opp, noen til dom, andre til evig liv.

Velsignet og rik påskehøytid ønskes hver og en!

kr

MYE viktigere enn miljøet

lørdag 31. mars 2012

– er å ville tro på Jesus.

– er å slutte å drepe uskyldige barn.

– er å gi Gud rett.

– er å ta imot den ufattelig store Gaven Herren har gitt deg.

– er å følge budene.

– er å se Lyset og Livet i Mørket.

– er å elske sine fiender.

kr

Jan Bøler, da!

lørdag 31. mars 2012

Du/vi kan ikke sende Krekar til galgen, sier du. Nei, har noen bedt om det? Men du kan drepe uskyldige barn i mors mage?

Da har du nok ikke noe valg. Du MÅ sende ham tilbake. For rettferdighets skyld. Hvorfor skal mullaen få mange flere fordeler enn andre?

kr

Men hvor er guden hans?

fredag 30. mars 2012

Passer ikke Allah på sine?

Kanskje han er en død gud? Er det derfor Krekar og islamistene kommer til Norge? For å dyrke Allah her. Eller blir de rett og slett hentet hit? For å krangle med Herren. Det er sikkert også en menneskerett?

kr

De vil nok heller ha en sharialov?

torsdag 29. mars 2012

– Da må jo disse til de grader uforstandige og freidige politikerne våre forandre Grunnloven først. Dernest flagget. Så utrolig smarte de er!

kr

Krekar er og et menneske

onsdag 28. mars 2012

– Han skal ikke behandles annerledes enn andre. Jesus døde også for ham. Djevelen forvirrer enkelt hvem det skal være. Har Krekar fått høre sann kristen forkynnelse? Av sanne/bibeltro lærere? Neppe. Det er kun én eneste levende Gud. Allah er en avgud.

Jesus er en kjærlig, tilgivende Gud. Som ga sitt liv for alle mennesker. Han sonet alle våre synder. Men tror du dette? Vil du tro det?

”La kjærligheten være uten hykleri!

Avsky det onde, hold fast ved det gode.

Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet!

Kappes om å hedre hverandre!

Vær ikke lunkne i iveren!

Vær brennende i ånden, tjen Herren!

Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen.

Kom de hellige til hjelp i deres nød.

Legg vinn på gjestfrihet!

Velsign dem som forfølger dere, velsign, og forbann ikke!

Gled dere med de glade, og gråt med de gråtende!

Ha ett sinn innbyrdes!

Trakt ikke etter det høye, men hold dere gjerne til det lave!

Vær ikke selvkloke!

Gjengjeld ikke noen ondt med ondt!

Legg vinn på det som godt er for alle menneskers øyne!

Om det er mulig, da hold fred med alle mennesker, så langt det står til dere!

Hevn dere ikke selv, mine kjære, men gi rom for vreden.*

For det står skrevet: Hevnen hører meg til, jeg vil gjengjelde, sier Herren.

*overlat saken til Guds vredes dom.

Om din fiende er sulten, så gi ham å ete. Om han er tørst, så gi ham å drikke. For når du gjør det, samler du glødende kull på hans hode.

La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode.” Rom.12,9-21.

Å sperre mullaen inne i sitt eget hjem, minner om burmesiske tilstander. Uklokt. Enten må de sende ham ut, eller så må han få norske rettigheter, han som alle andre. At myndighetene er særlig redd enkelte mennesker, gir dem da ikke rett til å gjøre med disse akkurat som det passer.

kr

Kan mobbing være positivt?

tirsdag 27. mars 2012

Kan en lære noe ved å bli mobbet?

Er aldeles ikke så sikker på at man blir særlig sterk, tålsom og tålmodig hvis en aldri får høre hvor dum og håpløs man er. Rett og slett. Mobbing har sannsynligvis en sunn oppdragereffekt. Man kan vokse på det.

En lærer da ikke å takle utriveligheter eller å overvinne det onde med det gode, om det skal være straffbart å prøve hverandre.

Barna, ungdommen og de voksne er neppe mer skjøre i dag enn før?

kr

Ikke innvandrernes feil

tirsdag 27. mars 2012

– at noen får komme inn i Norge, mens andre ikke gjør det.

– at vi dreper uskyldige barn.

– at norske politikere er så urettferdige, inkonsekvente og vinglete.

kr

Abort og god samvittighet

mandag 26. mars 2012

– Under denne overskriften fant jeg en mengde snedige silkepapirytringer av Kristin Clemet. På «verdidebatt».

Temaet var TV-debatten om fastlegers reservasjonsrett vedrørende abort. Hvor Arbeiderpartiet og alle de andre egoistene som vanlig var svært lite imøtekommende. Politikerne skjønner ikke alvoret.

Det er ikke mulig for en sann kristen å drepe eller tillate at noen dreper et ennå ufødt gudskapt, gudvillet, gudbestemt og derfor et så umåtelig verdifullt lite menneskebarn. Hvorfor?

Gud sier nei til drap. Jfr. det femte bud. Han gir ingen dispensasjon. Herrens lov står himmelhøyt over de ugudelige norske. Han vet best.

Clemet «ser abortloven som et nødvendig onde». Ja, ja, man ser det en vil se. Hun ser iallfall ikke særlig klart. Hun vandrer i mørket.

«Jeg respekterer helsepersonell som utfører aborter». Sier hun.

– Men det gjør altså ikke Den levende Gud.

Det står slett ikke respekt av folk som utfører drap på totalt uskyldige.

Enten er man for å drepe forsvarsløse mennesker, eller så er en imot det. Vi må alle velge! Enten er man på massemorderens side, eller så er en på redningsmannens side. Vanskeligere er det ikke.

Behring Breivik ser jo nettopp på 22. juli som et nødvendig onde.

kr

Han opphøyet de små

søndag 25. mars 2012

Prekentekst for Maria budskapsdag:

”Og Maria sa: Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser, fordi han har sett til sin tjenerinnes ringhet.

For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting mot meg, han, den mektige, og hellig er hans navn.

Hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter ham.

Han gjorde storverk med sin arm, han spredte dem som var overmodige i sitt hjertes tanker. Han støtte mektige ned av deres troner og opphøyet de små.

Hungrende mettet han med gode gaver, men rikfolk sendte han tomhendte bort.

Han tok seg av Israel, sin tjener, for å komme i hu sin miskunn, – slik han hadde talt til våre fedre – mot Abraham og hans ætt, til evig tid.” Luk.1,46-55.

LOVET VÆRE GUD

Nytestamentlig lesetekst:

Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus.

For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn.

I kjærlighet har han forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, etter sin frie viljes råd, til pris for sin nådes herlighet, som han gav oss i Den Elskede.” Ef.1,3-6.

HERREN, VÅR RETTFERDIGHET

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil oppfylle det gode ord jeg har talt om Israels hus og Judas hus.

I de dager og på den tid vil jeg la spire fram for David en rettferdig spire, og han skal gjøre rett og rettferdighet i landet.

I de dager skal Juda bli frelst og Jerusalem bo trygt, og dette er det navn hun skal kalles med: Herren, vår rettferdighet.

For så sier Herren: Det skal aldri mangle en mann av Davids ætt som skal sitte på Israels trone.” Jer.33,14-17.