Arkiv for februar 2012

Hvem er dåpen viktig for?

onsdag 29. februar 2012

Hvorfor skal/bør/må barna døpes? Er det ikke frivillig?

Gjelder dette ALLE barn? Hva hvis foreldrene ikke selv kjenner Jesus, eller bryr seg om å lære Ham å kjenne?

– Kan de da vite hva som er best for barnet?

Har de noen rett til å nekte barna å bli døpt i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn? Har en sann prest det? Kan vranglærere døpe med rette? Hvem er det? Hmm … Sett at foreldrene ikke vil bo sammen, skal dette gå utover barnet? Kan presten da nekte å døpe det? Fordi de ikke vil/vet å oppdra barna i den kristne tro?

Er det virkelig mulig at mennesker (innvandrere, særlig) faktisk ikke ønsker å høre hva Jesus har gjort for dem, og uklokt styrer unna!?

Hva skjer egentlig i dåpen? Dette har med tillit til Gud Herren som formet og skapte det unike barnet deres å gjøre, ikke sant?

Ser ikke Han som har skapt alt og alle hvem som velger å ydmykt bære barna sine fram for Ham ved dåpens hellige og viktige handling?

kr

Hvilken mektig Gud vi har

tirsdag 28. februar 2012

Hvilken mektig Gud vi har! Hvilken mektig Gud vi har! Hvilken mektig Gud vi har! Hvilken mektig Gud vi har!

2. Herren skapte deg og meg! (4x)

3. Han har makt og herlighet! (4x)

4. La oss lovsynge vår Gud! (4x)

5. Han er verdig lov og pris! (4x)

Du er til anstøt for meg

søndag 26. februar 2012

Prekentekst for 4. s. i februar/1. s. i faste:

”Fra den tid begynte Jesus å gjøre det klart for sine disipler at han måtte dra til Jerusalem, og at han skulle lide meget av de eldste og yppersteprestene og de skriftlærde, at han skulle bli slått i hjel, og at han skulle oppstå på den tredje dagen.

Da tok Peter ham til side og gav seg til å irettesette ham og sa: Gud fri deg, Herre! Dette må aldri skje deg!

Men han snudde seg og sa til Peter: Vik bak meg, Satan!

Du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.” Matt.16,21-23.

GUD FRISTES IKKE AV DET ONDE

Nytestamentlig lesetekst:

”Salig er den mann som holder ut i fristelse. For når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som Gud har lovt dem som elsker ham.

Ingen som blir fristet, må si: Det er Gud som frister meg!

For Gud blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen.

Men enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst.

Når så lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden er fullmoden, føder den død.” Jak.1,12-15.

DA LIGGER SYNDEN PÅ LUR

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Da en tid var gått, skjedde det at Kain bar fram for Herren et offer av markens grøde.

Abel bar også fram et offer, som han tok av de førstefødte lam i flokken og deres fett.

Og Herren så til Abel og hans offer, men til Kain og hans offer så han ikke.

Da ble Kain forbitret, og stirret ned for seg.

Og Herren sa til Kain: Hvorfor er du så forbitret, og hvorfor stirrer du ned for deg?

Er det ikke så at dersom du har godt i sinne, da kan du løfte ansiktet?

Men har du ikke godt i sinne, da ligger synden på lur ved døren.

Den har lyst på deg, men du skal herske over den.” 1.Mos.4,3-7.

Men hjelper’e no’?

lørdag 25. februar 2012

– Å krysse finga. Og hvem er værgudene?

kr

«Vi er ikke dumme!»

torsdag 23. februar 2012

Det er nemlig VI/JEG som vet best. Alltid. Selvsagt. Ikke Jesus. Å nei.

kr

Snill gutt?

torsdag 23. februar 2012

Man kan jo undre seg over dømme-evnen til journalister som gir en pris til en statsminister som tillater og legger opp til massedrap. Av totalt uskyldige barn. Han må våkne og vende om før det er for sent. For ham.

kr

Hvorfor stoler du på dem?

onsdag 22. februar 2012

Hvordan kan man stole på folk, leger og myndigheter som selv er (med)skyldig i det ufattelige norske folkemordet, men som virkelig har det travelt med å få arrestert og dømt andre. De vet jo ikke hva de gjør!!! Vet ikke du det heller? De må være alvorlig syke. Hvilken diagnose har DE?

kr

Har prøvd alt!

tirsdag 21. februar 2012

– Hmm … Jesus og? Kan du ha gått aldeles feil? Valgt gale rådgivere. Uten tvil. Prøv en som ikke er ute etter å tjene penger, stemmer eller popularitet på din utfordring. Alle har eller får sin del. Ingen ting er mer sikkert enn dette. Den som ikke har/får trengsler, finnes ikke.

Prøv en som alltid vil deg det beste. Som vet hva akkurat du trenger. Som vil at du skal oppleve at du greier det. At du seirer. Med Hans hjelp.

kr

Er DU smartest eller klokest?

mandag 20. februar 2012

Er det egentlig du/jeg som er den spesielt smarte og kloke her? Så klart.

kr

Ham skal Faderen ære

søndag 19. februar 2012

Prekentekst for 3. s. i februar/S. før faste:

”Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt.

Den som elsker sitt liv, skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal bevare det til evig liv.

Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære.

Nå er min sjel forferdet! Og hva skal jeg si: Far, frels meg fra denne time! Men nei, derfor er jeg jo kommet til denne time.

Far, herliggjør ditt navn! Da kom det en røst fra himmelen: Jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det!

Folkemengden som stod der og hørte det, sa da at det hadde tordnet. Andre sa: En engel talte til ham.

Jesus svarte og sa: Ikke for min skyld kom denne røsten, men for deres skyld.

Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut.

Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg.

Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle dø.” Joh.12,24-33.

HAN VIL AT ALLE MENNESKER SKAL BLI FRELST

Nytestamentlig lesetekst:

han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.

For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, han som gav seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid.”1.Tim.2,4-6.

MOSES BAD FOR FOLKET

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Så brøt de opp fra fjellet Hor og tok veien til Rødehavet for å dra omkring Edoms land. Men på veien ble folket utålmodig.

De talte mot Gud og mot Moses og sa: Hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt, så vi må dø her i ørkenen? For her er verken brød eller vann, og vi er inderlig lei av denne usle maten!

Da sendte Herren serafslanger inn blant folket. De bet folket, og mye folk av Israel døde.

Så kom folket til Moses og sa: Vi har syndet, fordi vi har talt mot Herren og mot deg. Be til Herren at han vil ta slangene bort fra oss! Og Moses bad for folket.

Da sa Herren til Moses: Lag deg en serafslange og sett den på en stang. Så skal hver den som er bitt og ser på den, få leve.

Så laget Moses en kobberslange og satte den på en stang. Og når en slange hadde bitt noen, og han så på kobberslangen, ble han i live.” 4.Mos.21,4-9.