Arkiv for januar 2012

Hvilken venn vi har i Jesus

tirsdag 31. januar 2012

Hvilken venn vi har i Jesus! Alt han vet og alt formår, Tyngste byrde han oss letter Når i bønn til ham vi går. Akk, men titt vår fred forstyrres, Sorg og møye blir vår lønn, Blott fordi vi ikke bringer Alle ting til ham i bønn.

2. Blir du fristet eller prøvet, Synes livets kamp deg hård, Aldri skal du miste motet Når i bønn til Gud du går. Selv om kjærest venn deg svikter, Aldri svikter deg Guds Sønn. Han alene deg kan trøste, Tal til ham om alt i bønn!

3. Er ditt hjerte fullt av uro? Tror du trengsler forestår? Jesus er den beste tilflukt Når til ham i bønn du går. Kan en sådan venn du finne Som Guds egen kjære Sønn? Bær i gleden som i sorgen Alle ting til ham i bønn!

Et STORT forbilde

mandag 30. januar 2012

Tekst-tv mandag 30. januar:

Ludvig Nessa bortvist fra domkirke

Den omstridte abortmotstanderen og presten Ludvig Nessa ble bortvist av politiet under vigslingen av biskop Atle Sommerfeldt i Fredrikstad i dag.

Nessa skal ha forklart politiet at han ønsket å fremme sitt abortbudskap under seremonien, men han ble nektet adgang til domkirken.

Nessa møtte i prestekjortel og hadde med seg en liten dukke. Han ble bortvist og etterkom politiets anmodning, opplyser politiet.

Ludvig Nessa ble avskjediget fra Den norske kirke i 1991.”

Så feige og redde de er! Stakkars Norge. Stakkars norske myndigheter. Stakkars norsk politi. Stakkars Den norske kirke. Som utrolig nok våger å bortvise Guds mann, og dermed Jesus selv fra Herrens hus.

At de tør. En ting er sikkert: De vet ikke hva de gjør. Hvordan i all verden skal Han kunne velsigne et sånt land, enda mer?

Nei, vi vil ikke høre, ikke engang i Guds eget hus. Tragisk. Hvilken skam.

Ingen kan ta ham for vold mot noen. Tvert imot. Det er nok heller omvendt. Både psykisk og fysisk. Derfor skjønner ikke demokratiet hva de skal gjøre med ham. Men vi finner helt sikkert på noe, tenker de. Vi har fjernet Jesus. Tror de. Vi kjøper oss bare flere uærlige og falske vitner.

En sann abortmotstander er en som ofrer seg selv, sin egen popularitet kun for andres liv og helse. En som forsvarer de hjelpeløse små som ikke har noen venner. Som absolutt ikke kan regne med demokratiet i Norge.

Jeg tror ungdommen etter hvert forstår og bryr seg mye mer enn den superegoistiske foreldregenerasjonen.

Hvorfor ble han så «omstridt» og urettferdig behandlet? Gjett!

kr

Nå har vi selv hørt

søndag 29. januar 2012

Prekentekst for 3. søndag etter Kristi åpenbaringsdag:

”I det samme kom hans disipler, og de undret seg over at han talte med en kvinne. Likevel spurte ingen: Hva vil du henne? eller: Hvorfor taler du med henne?

Kvinnen lot da sin vannkrukke stå og gikk inn i byen. Og hun sa til folket der:

Kom og se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort! Han skulle vel ikke være Messias?

De drog da ut fra byen og kom til ham.

I mellomtiden sa disiplene til ham: Rabbi, et!

Men han sa til dem: Jeg har mat å ete som dere ikke vet om!

Disiplene sa da seg imellom: Kan noen ha brakt mat til ham?

Jesus sier til dem: Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning.

Sier ikke dere at det ennå er fire måneder, og så kommer høsten? Se, jeg sier dere: Løft deres øyne og se markene, de er alt hvite til høst!

Den som høster, får lønn, og han samler inn grøde til evig liv, for at både den som sår og den som høster, kan glede seg sammen.

For her er det et sant ord at én sår og en annen høster.

Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har arbeidet med. Andre har arbeidet, og dere er kommet inn i deres arbeid.

Det var mange av samaritanerne fra denne byen som trodde på Jesus på grunn av kvinnens ord da hun vitnet: Han har sagt meg alt det jeg har gjort.

Da nå samaritanerne kom til ham, bad de ham å bli hos dem. Og han ble der to dager.

Og mange flere kom til tro på grunn av hans ord.

Og de sa til kvinnen: Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa. For nå har vi selv hørt, og vi vet at han i sannhet er verdens frelser.” Joh.4,27-42.

KRISTUS LEVER I MEG

Nytestamentlig lesetekst:

”For jeg er ved loven død for loven for å leve for Gud.

Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.

Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og gav seg selv for meg.” Gal.2,19-20.

DU ER MIN TJENER, DU ER ISRAEL

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Hør på meg, fjerne kyster, og gi akt, dere folk i det fjerne!

Herren har kalt meg fra mors liv av, han har nevnt mitt navn fra min mors skjød.

Han har gjort min munn til et skarpt sverd og skjult meg i sin hånds skygge. Han har gjort meg til en blank pil og gjemt meg i sitt kogger.

Han sa til meg: Du er min tjener, du er Israel, på deg vil jeg åpenbare min herlighet.

Men jeg sa: Forgjeves har jeg arbeidet meg trett, og til ingen nytte har jeg fortært min kraft. Men min rett er likevel hos Herren, og min lønn er hos min Gud.

Og nå sier Herren, som fra mors liv har dannet meg til sin tjener, for å føre Jakob tilbake til ham og samle Israel for ham – og jeg er æret i Herrens øyne, og min Gud er blitt min styrke – han sier: Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake.

Så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende.” Jes.49,1-6.

Er Gud sint?

lørdag 28. januar 2012

– spør pastoren. Av hans populistiske innlegg i lokalavisa i går kan en sannelig få inntrykk av at han virkelig ikke ser dette. Det skjedde nemlig noe. Sier han. Åj. Hva da? Per Haakonsen har nok ikke registrert denne store åpenbaringen. At Jesus kom og tok vår syndeskyld og straff på seg. Vips. Så da er visst plutselig alt tillatt og greit for Gud. Hans vrede skal altså dermed ha opphørt? Å nei. Du må våkne, pastor!

Hvorfor er og når blir Herren sint?

Hvorfor blir vi ikke alle oppskrevet i livets bok? Og evig frelst.

Vi vil ikke alle ta imot Guds dyre offergave. Vi vil ikke gjøre som Han sier. Vi tror ikke at Han vet bedre enn oss. Vi vil ikke vende om. Vi vil ikke høre. På Ham. Vi vil ikke komme. Vi vil ikke. Derfor.

Nei, la oss ikke miste fokuset. Ta Den Hellige Ånds advarsler på alvor. Ikke dull med folks ulykke. Reis dem opp. – I Jesu kjærlighet.

kr

Enten eller, ikke både og

onsdag 25. januar 2012

Enten ER en kristen, eller så er man det ikke. En (sann) kristen er en som er omvendt eller født på ny. Andre skal merke det. Man er lydig mot Ordet. Med Guds hjelp. Å være litt omvendt og litt uomvendt er aldeles umulig. Jesus gjør ikke noe halvveis. Han gir troen til hvem Han vil.

De snakker om «konservative» kristne. Og «ekstreme» kristne. «Min Gud» er ikke slik, men sånn. Sier mange. Men hva vitner dette om? Å lage seg sin egen gud, er ikke akkurat veldig smart. Og disse skal liksom dømme en som har fått nåde til å lære Jesus/Sannheten å kjenne!

– Ser du ikke hvor uforstandige de er? De vet jo ikke hvem Han er.

kr

Det er makt i de foldede hender

tirsdag 24. januar 2012

Krf er og livredd sannheten

mandag 23. januar 2012

At Kristelig folkeparti ikke tåler å bli advart og opplyst av mennesker som ser og kan mye mer om Gud/Jesus, Israel/jødene og endetiden enn dem, er ikke noen nyhet. De er særdeles uvitende, ukloke og freidige.

Har stadig hørt «ledere» si at de vil åpenhet og ærlighet. Det er jo absolutt ikke sant. Hvis ingen våget utfordre dem, hva da?

Klart 22. juli er Guds straffedom. For hele landets ulydighet. Mot Herren. Dette er bare begynnelsen. En som hører MÅ advare i DHÅ i Hans time.

Den samaritanske kvinnen visste at Messias skulle komme, men kjente Ham ikke. Hun hadde hørt at når Han kommer, skal Han forkynne dem/oss alt. Hun trodde på det. Messias hadde gitt henne troen. Kvinnen forsøkte ikke å vri seg unna sannheten. Hun var ydmyk.

Jødene var slett ikke bedre enn dem. Selv om de mente det selv. De var jo lovkyndige! Herren forfulgte, avsatte og korsfestet de.

Hvem kan så Krf best sammenlignes med her?

Antakelig kunne hun ikke fatte at det var Gud selv hun hadde snakket med ved brønnen. Da hun senere kom inn i byen og fortalte folket der at hun hadde møtt en mann som hadde sagt henne alt hun hadde gjort, og ba dem komme og se Ham, sa hun: Han skulle vel ikke være Messias?

kr

Jeg vet at Messias kommer

søndag 22. januar 2012

Prekentekst for 2. søndag etter Kristi åpenbaringsdag:

”Han kom da til en by i Samaria som heter Sykar. Den ligger i nærheten av det jordstykket Jakob gav sin sønn Josef.

Der var Jakobs brønn. Jesus var trett etter vandringen, og satt nå der ved brønnen. Det var omkring den sjette time.

Da kommer en kvinne fra Samaria for å dra opp vann. Jesus sier til henne: Gi meg å drikke!

Hans disipler var gått inn i byen for å kjøpe mat.

Den samaritanske kvinnen sier til ham: Hvordan kan du som er jøde, be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke? Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere.

Jesus svarte og sa til henne: Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til deg: Gi meg å drikke – så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann!

Kvinnen sier til ham: Herre, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor har du da det levende vann fra?

Du er da vel ikke større enn vår far Jakob, som gav oss brønnen og selv drakk av den, og likeså hans sønner og buskapen hans?

Hver den som drikker av dette vannHHJesus svarte og sa til henne: Hver den som drikker av dette vann, blir tørst igjen.

Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.

Kvinnen sier til ham: Herre, gi meg dette vannet, så jeg kan slippe å tørste og gå hit for å dra opp vann!

Han sier til henne: Gå og rop på din mann, og kom så hit.

Kvinnen svarte: Jeg har ingen mann.

Jesus sa til henne: Med rette sa du: Jeg har ingen mann! For du har hatt fem menn, og den du nå har, er ikke din mann. Der talte du sant.

Kvinnen sier til ham: Herre, jeg ser at du er en profet!

Våre fedre tilbad på dette fjellet, og dere sier at Jerusalem er stedet hvor en skal tilbe.

Jesus sier til henne: Tro meg, kvinne! Den time kommer da dere verken skal tilbe Faderen på dette fjell eller i Jerusalem.

Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene.

Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For det er slike tilbedere Faderen vil ha.

Gud er ånd, og de som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.

Kvinnen sier til ham: Jeg vet at Messias kommer – han som kalles Kristus. Når han kommer, skal han forkynne oss alt.

Jesus sier til henne: Jeg er det, jeg som taler med deg.” Joh.4,5-26.

DEN SOM HØRER, LA HAM SI: KOM!

Nytestamentlig lesetekst:

”Jeg ”Jesus sier om seg selv ”er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne.

Ånden og bruden sier: Kom!

Og den som hører det, la ham si: Kom!

Og den som tørster, han får komme!

Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt!” Åp.22,16b-17.

VEND ØRET HIT OG KOM TIL MEG! HØR!

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Nå vel, alle dere som tørster, kom til vannene!

Og dere som ingen penger har, kom, kjøp og et, ja kom, kjøp uten penger og uten betaling vin og melk!

Hvorfor veier dere ut penger for det som ikke er brød og deres fortjeneste for det som ikke kan mette?

Hør på meg! Så skal dere ete det gode, og deres sjel skal glede seg ved de fete retter.

Vend øret hit og kom til meg! Hør!

Så skal deres sjel leve. Og jeg vil opprette en evig pakt med dere, og gi dere Davids rike nåde, den visse.” Jes.55,1-3.

Kristendom og mormonernes bok

lørdag 21. januar 2012

En sann kristen er tro mot Ordet/Jesus. Mormons bok er ikke Guds ord. Men et feilbarlig og villedende tillegg. Farlig.

Jesus alene vil og må åpenbare seg selv for oss. Vi mennesker skal være lydige vitner, ikke forvirre/legge til eller fjerne noe. Som står Skrevet.

kr

Har aldri skjønt dette heller

torsdag 19. januar 2012

Hva i all verden har egentlig Norge og norske soldater i Afghanistan å gjøre? Jeg forstår imidlertid veldig godt at sånt irriterer muslimene til de grader. Hva er nå demokratisk og rettferdig med en slik innblanding? Var det de som ba oss om «hjelp»? Selvsagt ikke.

Hvis det var vi som bodde der, ville vi da ønsket at de skulle sende sine?

Tror vi virkelig at vi er (så mye) bedre enn dem?

kr