Arkiv for desember 2011

Her kommer dine arme små

lørdag 31. desember 2011

Her kommer dine arme små, O Jesus, i din stall å gå, Opplys enhver i sjel og sinn Å finne veien til deg inn!

2. Vi løper deg med sang imot Og kysser støvet for din fot, Å salig stund, å søte natt Da du ble født, vår sjeleskatt!

3. Velkommen fra din himmelsal Til denne verdens tåredal Hvor man deg intet annet bød Enn stall og krybbe, kors og død!

4. Men, Jesus, akk hvor går det til At dog så få betenke vil Den store, store kjærlighet Som drog deg til vår jammer ned?

5. Å, drag oss ganske til deg hen Du store, milde sjelevenn, Så vi i troen favner deg Og følger på din himmelvei!

6. La verden ei med all sin makt Oss vende bort fra dåpens pakt, Men gi at all vår lengsel må Til deg, til deg alene stå!

7. Så skal det skje at vi engang Blant alle helgners frydesang I himlens glade paradis Skal prise deg på englevis.

8. Her står vi nå i flokk og rad Om deg vårt skjønne hjerteblad, Akk hjelp at vi og alle må I himlen for din trone stå!

Mye galere og farligere enn den terrorsiktede

fredag 30. desember 2011

– Hvem kan DET være? Og hvorfor?

De som virkelig må være riv ruskende gale, er de som ikke ser sine egne grusomme gjerninger. De som faktisk tror det er riktig å terrorisere, utøve vold av aller verste sort og iskaldt myrde bitte små hjelpeløse levende mennesker i mors mage. Hvem kan stole på slike folk?

kr

Lyset ER kommet!

onsdag 28. desember 2011

Hvorfor ser ikke alle eller åpenbart veldig få det virkelige Lyset – Jesus. Det må jo være fordi de er totalt (åndelig) blinde? For hvis de så Ham, fulgte selvfølgelig ethvert menneske med smule forstand etter Lyset, og gjorde Hans vilje, ikke etter Mørket og gjorde djevelens vilje.

Noen tror visst de er særlig kloke når de stenger Gud Herren ute.

Det er bare det at Lyset er udødelig, og at Han ser deg! Hva du gjør for eller imot Ham, og Hans skapninger. Alt blir notert.

Er du rede til å forsvare abortloven/det ufattelige norske folkemordet og alle de andre ugudelige lovene våre selvgode politikere administrerer? Det greier du helt sikkert ikke. Hva har du egentlig tenkt å gjøre med saken?

Er du et godt eller dårlig eksempel for barna og de andre?

kr

Glade jul

onsdag 28. desember 2011

Glade jul, hellige jul! Engler daler ned i skjul. Hit de flyver med paradisgrønt; Hvor de ser hva for Gud er skjønt, :/: Lønnlig iblant oss de går. :/:

2. Julefryd, evige fryd, Hellig sang med himmelsk lyd! Det er engler som hyrdene så Dengang Herren i krybben lå, :/: Evig er englenes sang. :/:

3. Fred på jord, fryd på jord, Jesusbarnet blant oss bor! Engler synger om barnet så smukt, Han har himmeriks dør opplukt, :/: Salig er englenes sang. :/:

4. Salig fred, himmelsk fred Toner julenatt her ned. Engler bringer til store og små Bud om ham som i krybben lå – :/: Fryd deg hver sjel han har frelst! :/:

Når lyset kommer

tirsdag 27. desember 2011

– Blir det lyst. Livlig. Levende. Varmt. Hyggelig. Oppmuntrende. Gledelig. Plutselig får man se masse rart igjen. En klarer også å gjøre ganske mye i og med lyset. Man blir egentlig veldig glad og takknemlig. Og alt annet enn hjelpeløs. Lyset gir kraft, stor styrke og frimodighet.

Bare noen ville høre!

Herren er den faktiske strømmen. Kontakten som vi plugger inn. Få, om noen, vet hvordan dette med strøm og kontakter – tv-er, radioer, mobiler og pc-er, – og Jesus og sånn virker. En er kort og godt nødt til å prøve ut alt før man kjøper det. For vi tar selvsagt ikke imot noe som ikke funker. Med en eneste gang. Eller som vi ikke skjønner i det hele tatt. Om vi er aldri så teknisk begavet. Bruksanvisninger er i grunnen ikke noe for oss. En bør stresse mindre, og heller ydmykt vende seg til Sannheten.

Stress og mas er ikke av Gud, men av verden eller djevelen. Det er han som har panikk. Satan vet at Jesus er på vei tilbake til jorden for å hente sine. Og han vet så vel at han har tapt. Men mange mennesker vet dessverre ikke dette. Ennå. I 2011. Utrolig.

Jesus er verdens lys. Det er Ham vi skal følge, ikke fristeren og hans forkledde tjenere. Vi må lære å skjelne mellom sann og usann forkynnelse. Statlig kristendom er falsk og forførende. Ja: Livsfarlig.

kr

Mitt hjerte alltid vanker

tirsdag 27. desember 2011

Mitt hjerte alltid vanker I Jesu føderum, Der samles mine tanker Som i sin hovedsum. Der er min lengsel hjemme, Der har min tro sin skatt; Jeg kan deg aldri glemme, Velsignet julenatt!

2. Den mørke stall skal være Mitt hjertes frydeslott, Der kan jeg daglig lære Å glemme verdens spott. Der kan med takk jeg finne Hvori min ros består, Når Jesu krybbes minne Meg rett til hjerte går.

3. Men under uten like, Hvor kan jeg vel forstå At Gud av himmerike I stallen ligge må! At himlens fryd og ære, Det levende Guds ord Skal så foraktet være På denne arme jord.

4. Hvi skulle herresale Ei smykket for deg stå? Du hadde å befale Alt hva du pekte på. Hvi lot du deg ei svøpe I lyset som et bånd Og jordens konger løpe Å kysse på din hånd.

5. Hvi lot du ei utspenne En himmel til ditt telt Og stjernefakler brenne, O store himmelhelt? Hvi lot du frem ei trede En mektig englevakt, Som deg i dyre klede Så prektig burde lagt?

6. En spurv har dog sitt rede Og sikre hvilebo, En svale må ei bede Om nattely og ro. En løve vet sin hule Hvor den kan hvile få – Skal da min Gud seg skjule I andres stall og strå?

7. Å kom, jeg opp vil lukke Mitt hjerte og mitt sinn Og full av lengsel sukke: Kom, Jesus, dog her inn! Det er ei fremmed bolig, Du har den selv jo kjøpt, Så skal du blive trolig Her i mitt hjerte svøpt.

8. Jeg gjerne palmegrene Vil om din krybbe strø. For deg, for deg alene Jeg leve vil og dø. Kom, la min sjel dog finne Sin rette gledes stund, At du er født her inne I hjertets dype grunn!

Når lyset går

tirsdag 27. desember 2011

– Blir det mørkt. Stillle. Dødt. Kaldt. Uhyggelig. Ja, trist. Leit. Man ser jo absoutt ingen ting. En får simpelthen ikke gjort særlig mye i mørket. Man blir i grunnen ganske hjelpeløs. Også i dag. I 20 11.

Når strømmen lar vente på seg og batteriene rundt om blir flate. Hva gjør vi da? Ber en liten bønn, kanskje?

Tenker du på hvor ufattelig heldige vi faktisk er? Som nettopp slipper å leve i det uvisse og utrivelige mørket? Takker du Jesus for dette?

kr

Han så Guds herlighet

mandag 26. desember 2011

Prekentekst for 2. juledag/Stefanusdagen

Hvem av profetene ble ikke forfulgt av deres fedre? De drepte dem som forut forkynte at Den Rettferdige skulle komme, han som dere nå har forrådt og myrdet, dere som har mottatt loven, gitt ved engler, og ikke har holdt den!

Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de skar tenner mot ham.

Men han var fylt av Den Hellige Ånd og rettet blikket opp mot himmelen.

Han så Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd.

Og han sa: Se, jeg ser himmelen åpnet, og Menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd!

Da skrek de med høy røst og holdt seg for ørene, og stormet alle som én inn på ham. De drev ham ut av byen og steinet ham. Vitnene la klærne av seg ved føttene til en ung mann som hette Saulus.

Og de steinet Stefanus, mens han bad og sa: Herre Jesus, ta imot min ånd!

Så falt han på kne og ropte med høy røst: Herre, tilregn dem ikke denne synd!

Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn.” Apg.7,52-60.

DEN SOM IKKE FØLGER MEG, ER MEG IKKE VERD

Nytestamentlig lesetekst:

”Derfor, hver den som bekjenner meg for menneskene, ham skal også jeg kjennes ved for min Far i himmelen.

Men den som fornekter meg for menneskene, ham skal også jeg fornekte for min Far i himmelen.

Dere må ikke tenke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd.

Jeg er kommet for å sette skille mellom en mann og hans far, mellom en datter og hennes mor, mellom en svigerdatter og hennes svigermor, og en manns husfolk skal bli hans fiender.

Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verd. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verd.

Og den som ikke tar sitt kors og følger etter meg, er meg ikke verd.

Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.” Matt.10,32-39.

HERREN HERREN VIL HJELPE MEG

Gammeltestamentlig lesetekst:

Herren Herren har gitt meg en disippeltunge, så jeg skal kunne styrke den trette med mine ord. Han vekker mitt øre hver morgen, han vekker det for at jeg skal høre som disipler hører.

Herren Herren har åpnet mitt øre, og jeg var ikke gjenstridig, jeg vek ikke tilbake.

Min rygg bød jeg fram til dem som slo, og mine kinner til dem som rykket meg i skjegget. Mitt ansikt skjulte jeg ikke for hån og spytt.

Men Herren Herren vil hjelpe meg. Derfor blir jeg ikke til skamme.

Derfor har jeg gjort mitt ansikt hårdt som stein. Jeg vet at jeg ikke skal bli skuffet.” Jes.50,4-7.

Og lyset skinner i mørket

søndag 25. desember 2011

Prekentekst for Juledag:

I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Han var i begynnelsen hos Gud.

Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys.

Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.

En mann stod fram, utsendt av Gud, hans navn var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, for at alle skulle komme til å tro ved ham. Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset.

Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke.

Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham.

Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.

De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.

Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.”  Joh.1,1-14.

HAN ER AVGLANSEN AV HANS HERLIGHET

Nytestamentlig lesetekst:

”Etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom Sønnen.

Ham har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden.

Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord.

Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.

Og han er blitt så meget større enn englene, som han har arvet et herligere navn framfor dem.

For til hvem av englene har han noen gang sagt: Du er min sønn, jeg har født deg i dag!” Hebr.1,1-5a.

ET BARN ER OSS FØDT

Gammeltestamentlig lesetekst:

Det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle.

Det folk som du før ikke gav stor glede, lar du bli tallrikt. De gleder seg for ditt åsyn, slik en gleder seg om høsten, slik en jubler når de deler hærfang.”

For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.

Så skal herredømmet bli stort og freden bli uten ende over Davids trone og over hans kongerike. Det skal bli gjort fast og holdt oppe ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid.

Herrens, hærskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre dette.” Jes.9,2-3 og 6-7.

Et barn er født i Betlehem

søndag 25. desember 2011

Et barn er født i Betlehem, I Betlehem; Ti gleder seg Jerusalem. Halleluja, halleluja!

2. En fattig jomfru satt i lønn, Hun satt i lønn, Og fødte himlens kongesønn. Halleluja, halleluja!

3. Han lagdes i et krybberom, Et krybberom. Guds engler sang med fryd derom. Halleluja, halleluja!

4. Men okse der og asen stod, Og asen stod, Og så den Gud og Herre god. Halleluja, halleluja!

5. Av Saba kom de konger tre, De konger tre; Gull, røkels’, myrra ofret de. Halleluja, halleluja!

6. Nå all vår nød og sorg er bøtt, Vår sorg er bøtt, Oss er idag en Frelser født. Halleluja, halleluja!

7. Guds kjære barn vi ble på ny, Vi ble på ny, Skal holde jul i himmelby. Halleluja, halleluja!

8. På stjernetepper lyseblå, De lysebå, Skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

9. Guds engler der oss lærer bratt, Oss lærer bratt, Å synge som de sang i natt. Halleluja, halleluja!

10. Da bliver engler vi som de, Ja vi som de, Guds milde åsyn skal vi se. Halleluja, halleluja!

11. Lov, takk og pris i evighet, I evighet, Den Hellige Treenighet. Halleluja, halleluja!