Arkiv for november 2011

Sykeliggjøring er å frata ansvar

onsdag 30. november 2011

– Hvem lærer noe som helst av å bli unnskyldt med en «passende» diagnose/fratatt sitt klare ansvar? Og ansvaret ligger nok ikke kun på gjerningsmannen! Et virkelig dårlig signal å sende ut til dømmesyke mennesker i alle leire. Medisinering er faktisk helt unødvendig.

Hvis man skal diagnostisere hver og en som med fullt overlegg iskaldt myrder ufødte levende barn/har vært med og støttet fosterdrapsloven ved å administrere den eller gladelig stemt på abortpro partier, – og medisinere alle disse, ja da vil en ialllfall få det travelt.

Det eneste som er helt nødvendig er Jesu kjærlighet. Han alene kan forvandle oss til å tenke og gjøre godt. Hvis Han får lov til det, altså!

kr

At de tør!

onsdag 30. november 2011

Psykiateres løsninger er alltid særdeles tvilsomme. Å medisinere folk er sikkert enkleste veien for dem, men hvilken rett har de nå til dette?

Nei, vi må finne ut hvorfor vi har fengsler. Hva som er poenget med dem.

Tenk om Gud Herren dømmer oss slik vi dømmer hverandre! Han er jo rettferdig. Ugudelige mennesker vet ikke hva rettferdighet er.

Gale valg og avgjørelser har vi alle tatt, det er det første vi må innrømme. Men vi kan og må lære av dem. Hvordan? Ved å hate og på alle tenkelige måter dømme «den» mannen/oss selv eller de grusomme gjerningene?

Å ikke gi ham noe håp, må være det aller minst fornuftige en kan gjøre. Da setter man seg på en plass høyt hevet over Gud selv.

Hvem kan finne på å vente rettferdighet av selvgode Norge her?

kr

Nifst, uredelig og typisk norsk

tirsdag 29. november 2011

Hva er menneskerettigheter? Gjelder de kun for noen av oss?

Den norske forskjellsbehandlingen er svær.

Enten må de sykeligjøre alle massemordere (politikerne og såkalte leger, særlig) eller så må alle stilles til ansvar for sine grufulle gjerninger. Hvis det ikke er sykt å myrde ufødte barn, hva er da sykt?

Hvorfor får disse drapsmennene gå løs? Hvem har gitt dem lov og rett til å slå Guds aller minste i hjel?

Hvor troverdige disse psykiaterne og norsk helsevesen faktisk er, bør en sannelig spørre seg. De må våkne og gjøre det Han har satt dem til!

Det er visst flere som ønsker show og oppmerksomhet?

kr

Er ikke dette Josefs sønn?

søndag 27. november 2011

Prekentekst for 1. søndag i advent:

”Og han kom til Nasaret, hvor han var oppfostret. På sabbatsdagen gikk han inn i synagogen, slik han pleide å gjøre, og stod opp for å lese for dem.

De gav ham da profeten Jesajas bok, og da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet:
Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren.

Han lukket boken, gav den til tjeneren og satte seg. Alle som var i synagogen hadde sine øyne festet på ham.

Han begynte med å si til dem: I dag er dette Skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres.

Alle gav ham vitnesbyrd og undret seg over de nådens ord som lød fra hans munn.

Og de sa: Er ikke dette Josefs sønn?” Luk.4,16-22.

HAN KAN ÅPNE BOKEN

Nytestamentlig lesetekst:

”Og jeg så at han som satt på tronen hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inne i den og utenpå, og den var forseglet med sju segl.

Og jeg så en mektig engel som ropte med høy røst: Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seglene på den?

Og det var ingen i himmelen eller på jorden eller under jorden som kunne åpne boken eller se i den.

Da gråt jeg sårt fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i den.

Men en av de eldste sier til meg: Gråt ikke! Se, løven av Juda stamme, Davids rotskudd, har seiret. Han kan åpne boken og de sju segl på den.” Åp.5,1-5.

HVEM ER DENNE HERLIGHETENS KONGE?

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Av David. En salme.

Jorden hører Herren til – og alt det som fyller den, verden og de som bor der. For han har grunnlagt den på hav og stilt den fast på strømmer.

Hvem skal stige opp på Herrens berg? Hvem skal stå på hans hellige sted?

Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hu til løgn og ikke sverger falskt.

Han får velsignelse fra Herren og rettferdighet fra sin frelses Gud.

Dette er deres ætt som spør etter ham – som søker ditt åsyn – Jakobs barn. Sela.

Løft hodene, dere porter! Og dere evige dører, løft dere, så herlighetens konge kan dra inn!

Hvem er denne herlighetens konge? – Herren, sterk og veldig. Herren, mektig i strid.

Løft hodene, dere porter! Og dere evige dører, løft dere, så herlighetens konge kan dra inn!

Hvem er denne herlighetens konge? – Herren, hærskarenes Gud, han er herlighetens konge. Sela.” Sal.24.

Gjør døren høy

søndag 27. november 2011

1. Gjør døren høy, gjør porten vid! Den ærens konge kommer hit. Han hersker over alle land Og er all verdens Frelser sann.

2. Rettferdig kommer han her ned Og byder salighet og fred, Saktmodig fremmer han sin akt Og herske vil med miskunns makt.

3. Han roper ut et nådens år, Vår nød ved ham en ende får, Derfor av lengselsfulles tall En gledesang ham møte skal.

4. Å vel det land, det hus, den gård Hvor denne mann for styre står! Å vel det hjerte, sjel og sinn Hvor denne konge drager inn!

5. Han er den rette gledesol Som lyser fra Guds nådestol; Ved ham, Guds Sønn, det lysne må I våre hjerters mørke vrå.

6. Gjør døren høy, riv stengsel ned, I hjertet rom for ham bered, Så kommer ærens konge sterk Og fremmer i deg alt Guds verk.

7. Mitt hjertes dør jeg åpner deg, O Jesus, kom hit inn til meg, Og ved din nåde la det skje At jeg din vennlighet må se!

8. Ja ved din Hellig Ånd det gjør Vi daglig åpner deg vår dør, Og deg oss kun til frelse vet, Velsignet i all evighet!

Georg Weissel m.fl.

Hvem er islamisme farlig for?

lørdag 26. november 2011

– De sanne kristne? De som har Jesus som Herre og Frelser og Høye Beskytter. Å nei. De ER jo reddet fra den evige fortapelsen, de. Av nåde. Ved tro. Ikke den egenfiksede, men den ydmykt mottatte STORE Gaven.

– Alle de som ikke vet? Eller som lager seg sin egen rettferdighet.

– Muslimene selv? Som åpenbart heller ikke har hørt så mye om Jesus.

kr

Spiller ingen rolle

fredag 25. november 2011

Oi. Her er mye å spille på. Mange betydninger. Ordene er i grunnen litt skumle. Ikke minst sammensetningen av dem. Oppfatningene og vektleggingen kan bli helt forskjellig fra person til person. De blir så å si alltid misforstått og vridd på. Det kommer sikkert an på hvor man står i livet, hva en tåler (før en blir grenseløst fornærmet), hvor raus man er.

– Hva? Spiller jeg ingen rolle? JEG! Tull. Jeg spiller en veldig stor rolle. Alle må vel forstå det. Jeg har eller spiller altfor mange, når sant skal sies. Men …

Når det gjelder å spille offer: Antakelig kan det bety – for noen av oss, iallfall – at en her spiller PÅ/tenker/oppfører seg/handler som om man er eller ser seg selv som et totalt uforskyldt offer. Et temmelig svært et, ærlig talt. Dette er ikke bra for noen.

Hmm … Da er det jo jeg selv som sitter fast i en mer eller mindre selvmedlidende rolle. Jeg trives faktisk ganske godt der. Jeg spiller på den. Stakkars meg. Stakkars oss.

Egentlig er jeg et rolle-offer. Et rollemodelloffer. Med andre ord: Jeg bare er en rolle. (Eller mange.) En særdeles viktig og seriøs en. Det er de andre som spiller. Later som. Ikke jeg. Dette må de være så vennlige å begripe. Jeg har det vanskeligst. Fritt for å ha det verst!

Kanskje blir vi så såret at vi bare arrestere noen? Slikt går på æren løs, rett og slett. Min ære. Vår ære. Åj, åj, åj. Vi krever ærlig talt mer enn en unnskyldning. Den må være på våre primisser. Ikke på ”offerets”. Det spørs om vi glemmer slike lekre beklagelser så lett. Når de kjører i vei like etterpå. Stem på oss!

Selvhøytidelige politikere takler ikke sånt. De skjønner liksom ikke at meningene ofte er helt annerledes. Feil ordvalg kan være nok til å få folk på nakken. Huffameg. Raushet og nestekjærlighet, hva er det? Er vi virkelig så hårsåre i dette så utrolig velsignede landet? Når noen tråkker oss på de følsomme tærne våre, må vi simpelthen gråte litt. Og slå tilbake. For all del. Slik kan vi ikke la folk behandle oss.

Men hva sier den levende Gud? Bryr det Ham? Har vi i det hele tatt skjønt noe som helst?

Hvem er det virkelige offer? Vårt alles ufortjente Offer. Nettopp. Det er Jesus. Han ofret seg selv for at vi skulle slippe å bli djevelens offer.

For Gud spiller det heldigvis ingen rolle hva vi måtte finne på beskylde Ham eller hverandre for. Han kjenner oss og vår egoisme. Men vi vil bare ikke høre på eller følge Sannheten. Vi vil ha vår egen sannhet. Big Bang. Hvor naive og lettlurte vi er.

Er en ”ulovlig” terrorist veldig mye verre enn de ubegripelig mange ”lovlige” Ekstreme terroristene? Alle bakmennene som tilrettelegger og administrer vold og barnedrap på norske sykehus. Hvorfor er det mer skrekkelig å være en ærlig og tydelig frustrert morder enn partier med til de grader uærlige mordere som spiller på sin tankeløshet? Angrer disse?

Det er bare hans skyld, sier de i kor. Se, så enige vi er, da dere. Stem på oss!

Hvorfor? Da blir verden bedre. Hvordan? Vi ønsker også fremmede guder velkommen. Vranglære. Forførere. Det kalles rettferdighet. Av hvem? Av ugudelige, uvitende og likegyldige populister.

kr

Kom deg ut av offer-rollen!

onsdag 23. november 2011

– Fortest mulig. Ikke plei den. Overvinn det onde med det gode.

kr

Norsk rettferdighet

tirsdag 22. november 2011

Kan man dømme rettferdig hvis en ikke kjenner Ham som er rettferdig? Nei. Våre makter og myndigheter har rett og slett fornektet, avsatt og utvist Sannheten/Jesus og satt seg selv i Hans sted. Ikke akkurat klokt. Derfor bare kaos og rot. Herren ser MYE lenger enn oss.

”Og nå, barn: Bli i ham, for at vi kan ha frimodighet når han blir åpenbaret, og ikke bli til skamme for ham når han kommer.

Når dere vet at han er rettferdig, så skjønner dere også at hver den som gjør rettferdighet, er født av ham.

Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham.

Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbaret hva vi skal bli!

Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Og hver den som har dette håp til ham, renser seg selv, likesom Han er ren.

Hver den som gjør synd, bryter også loven, og synd er lovbrudd.

Dere vet at han er åpenbaret for å ta bort våre synder, og synd er ikke i ham.

Hver den som blir i ham, synder ikke. Hver den som synder, har ikke sett ham eller kjent ham.

Mine barn, la ikke noen forføre dere! Den som gjør rettferdighet, er rettferdig, likesom Han er rettferdig.

Den som gjør synd, er av djevelen. For djevelen synder fra begynnelsen.

Til dette ble Guds Sønn åpenbaret, for at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger.

Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, fordi Guds sæd blir i ham. Han kan ikke synde, fordi han er født av Gud.

På dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes. Hver den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror.

For dette er det budskap som dere hørte fra begynnelsen: at vi skal elske hverandre.

Vi skal ikke være som Kain, som var av den onde og slo i hjel sin bror. Og hvorfor slo han ham i hjel? Fordi hans gjerninger var onde, men hans brors gjerninger var rettferdige.” 1.Joh.2,28-3,12.

Hvor mange har Norge med fullt overlegg kaldblodig drept ved vår horrible abortlov? Det er nok utrolig mange flere enn 77. At ikke myndighetene skammer seg grenseløst. Snakk om rettferdighet!

kr

Omvend oss, vår frelses Gud!

søndag 20. november 2011

«Omvend oss, vår frelses Gud, og gjør din harme imot oss til intet!» Sal.85,5.

NB! Han alene må gjøre verket. Skape troen. Vi må bare åpne døren.

kr