Arkiv for oktober 2011

Du skal elske Gud og din neste

søndag 23. oktober 2011

Prekentekst for 19. søndag etter pinse:

”En av de skriftlærde, som hadde hørt på ordskiftet og forstod at Jesus hadde svart dem godt, kom da bort til ham og spurte: Hva er det første av alle bud?

Jesus svarte: Dette er det første av alle bud: Hør Israel! Herren vår Gud, Herren er én, og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din fornuft og av all din makt. Dette er det første bud.

Det andre, som er like stort, er dette: Du skal elske din neste som deg selv!

Det finnes ikke noe annet bud som er større enn disse.

Den skriftlærde sa til ham: Godt, Mester! Det er sant det du sier, at han er én, og at det ikke er noen annen foruten ham.

Og det å elske ham av hele hjertet og av all forstand og av all makt, og å elske sin neste som seg selv, det er mer enn alle brennoffer og slaktoffer.

Da Jesus så at han svarte forstandig, sa han til ham: Du er ikke langt borte fra Guds rike!

Og ingen våget å spørre ham mer.” Mark.12,28-34.

I HAM ER DERE BLITT RIKE

Nytestamentlig lesetekst:

”Jeg takker alltid min Gud for dere, for den Guds nåde som er gitt dere i Kristis Jesus.

For i ham er dere blitt rike på alt, på all tale og all kunnskap, fordi Kristi vitnesbyrd er blitt grunnfestet i dere, slik at dere ikke mangler noen nådegave mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse.

Han skal også styrke dere inntil enden kommer, så dere må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag.

Gud er trofast, han som kalte dere til samfunn med sin Sønn, Jesus Kristus, vår Herre.” 1.Kor.1,4-9.

DU LEDER MEG VED DITT RÅD

Gammeltestamentlig lesetekst:

(«Når mitt hjerte var bittert, og det stakk i mine nyrer, da var jeg ufornuftig og forstod intet. Som et dyr var jeg imot deg.» V. 21-22.)

”Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd.

Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet.

Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg bare har deg, begjærer jeg ikke noe på jorden.

Om enn mitt kjød og mitt hjerte svikter, så er Gud mitt hjertes klippe og min del for evig.

For se, de som holder seg borte fra deg, går til grunne. Du utrydder hver den som er utro mot deg.

Men for meg er det godt å holde meg nær til Gud.

Jeg tar min tilflukt til Herren Herren for å fortelle alle dine gjerninger.” Sal.73,23-28.

Men hva gjør Norsk Folkehjelp i abortsaken?

lørdag 22. oktober 2011

– Ingen ting som jeg har merket. Da hvorfor skal jeg støtte dem og andre slike merkelige såkalte hjelpeorganisasjoner? Likegyldigheten deres dreper generasjoner. I «fredelige» Norge! Hva slags fred? For hvem?

Å bare gå forbi «sine egne» som virkelig trenger dem, for heller å sole seg i glansen ute, er vel ikke akkurat det mest fornuftige man kan gjøre? Troverdigheten og klokskapen deres, hvor er den? Borte vekk. Hvordan kan slike hjelpere hjelpe rett? De er nødt til å rydde opp i sitt eget hode.

kr

En stadig «mer kjønnsinnkluderende» Bibel

torsdag 20. oktober 2011

– er livsfarlig, forførende og løgnaktig. Ingen bør kjøpe og benytte den. Sannheten blir usann. Gradvis. Når vranglærere anbefaler den, bør du ikke engang vurdere å anskaffe dette nye djevelens verk.

Satan vil hele tiden gjøre alt for å villede deg. Han klarer fint å forvirre de som kaller seg kristne også. Sette snedige tanker i hodet på oss.

Vi må bare avvise ham. Det er ikke han som er min frelser. Den onde vil gjerne ha oss til å tro at vi ikke skjønner så mye.

Når Paulus skriver til sine brødre i de forskjellige menighetene, er det selvfølgelig ikke kvinnene han henvender seg til. Han vil særlig formane (de mannlige) lederne/lærerne. Det er først og fremst de som skal være våre gode forbilder og eksempler. En kvinne hadde og skal som kjent ikke ha hyrdeansvaret for menigheten. De er bare ikke sterke nok.

«Som i alle de helliges menigheter skal kvinnene tie i menighetssamlingene. For det tillates dem ikke å tale, men de skal underordne seg, som også loven sier.

Men er det noe de vil ha rede på, da skal de spørre sine egne menn hjemme, for det sømmer seg ikke for en kvinne å tale i menighetssamling. Eller var det fra dere Guds ord gikk ut? Eller er det bare til dere det er nådd?» 1.Kor.14,34ff. Hvilken prøvelse for kvinnen!

«Jeg» altså Gud ved Paulus» tillater ikke en kvinne å opptre som lærer» menighetens prest/lærer» eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet. For Adam ble skapt først, deretter Eva.

Og Adam ble ikke dåret, men kvinnen ble dåret og falt i overtredelse.

Men hun skal bli frelst gjennom sin barnefødsel, så sant de holder ved i tro og kjærlighet og helliggjørelse, med sømmelighet.» 1.Tim.2.12ff.

Budskapet gjelder selvsagt begge kjønn hvis det altså ikke spesielt rettes mot den mannlige eller den kvinnelige part. Kvinnene MÅ ydmyke seg!

kr

Jesus, det eneste, helligste, reneste

onsdag 19. oktober 2011

1. Jesus, det eneste, Helligste, reneste Navn som på menneskeleber er lagt! Fylde av herlighet, Fylde av kjærliget, Fylde av nåde og sannhet og makt!

2. Motganger møter meg – Aldri du støter meg Bort fra din hellige, mektige favn. Mennesker glemmer meg, Herre, du gjemmer meg Fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn.

3. Herre, du høre meg, Herre, du føre meg Hvordan og hvorhen det tjener meg best! Gi meg å bøye meg, Lær meg å føye meg Etter din vilje mens her jeg er gjest!

4. Du er den eneste, Helligste, reneste. Gi meg ditt rene og hellige sinn! Frels meg fra snarene, Fri meg fra farene, Ta meg til sist i din herlighet inn!

Ole Theodor Moe

Et tryggere Norge?

mandag 17. oktober 2011

Hvordan får vi et tryggere Norge? Mer politi, skriver AP-mannen i et innlegg. Det hjelper nok svært lite så lenge de også tydeligvis syns det er helt greit å myrde bitte små gudskapte, levende, forsvarsløse og uskyldige ufødte barn. Hva skal man med et politi som heller ikke bryr seg om å tenke (på) og kjempe for de aller svakeste av oss? Klarer de ikke dette, har de ikke noe i politietaten å gjøre. Da MÅ det bli rot og merkelige avgjørelser i den bransjen og. Slik det passer egoet. De kunne jo miste jobben hvis de tok sitt åpenbare ansvar. Den sjansen tar de absolutt ikke. De ofrer heller barnas liv.

Abortsaken røper Norge. Hva gjør DU her? Ingen ting? En dag skal vi alle dømmes rettferdig! Er du totalt likegyldig? Er jeg? Skjønner vi ikke at det er vårt ansvar å fjerne dagens horrible abortlov? Og erstatte den med en god og menneskevennlig lov. Vi må lære Guds bud! Og følge dem.

Straffen vil bli grusom. Så klart. Herren er harm.

kr

Sabbaten ble til for menneskets skyld

søndag 16. oktober 2011

Prekentekst for 18. søndag etter pinse:

”Johannes’ disipler og fariseerne holdt faste, og noen kom og sa til ham: Hvorfor faster både Johannes’ disipler og fariseernes disipler, men dine disipler faster ikke?

Jesus sa til dem: Brudesvennene kan vel ikke faste når brudgommen er iblant dem? Så lenge de har brudgommen hos seg, kan de ikke faste.

Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste, på den dag.

Ingen syr en lapp av ukrympet tøy på et gammelt klesplagg. For da river den nye lappen med seg mer av det gamle, og riften blir verre.

Og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker. For da vil vinen sprenge sekkene, vinen vil spilles og sekkene ødelegges. Nei, ny vin i nye skinnsekker.

Det skjedde at han på en sabbat gikk gjennom kornåkrene. Disiplene begynte da å plukke aks mens de gikk der.

Fariseerne sa til ham: Se, hvorfor gjør de det som ikke er tillatt på sabbaten?

Og han sa til dem: Har dere aldri lest hva David gjorde da han var i nød og sultet, han selv og de som var med ham, hvorledes han gikk inn i Guds hus, da Abjatar var yppersteprest, og åt skuebrødene, som ingen har lov til å ete uten prestene, og gav også dem som var med ham?

Og han sa til dem: Sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld.

Så er da Menneskesønnen herre også over sabbaten.” Mark.2,18-28.

HAN SKAL BLI STÅENDE

Nytestamentlig lesetekst:

Ta dere av den som er svak i troen uten å gjøre dere til dommere over hans tanker.

Den ene har tro til å ete alt, men den som er svak, eter bare grønnsaker.

Den som eter, må ikke forakte den som ikke eter. Og den som ikke eter, må ikke dømme den som eter. Gud har jo tatt seg av ham.

Hvem er vel du som dømmer en annens tjener? Han står eller faller for sin egen herre. Men han skal bli stående, for Herren er mektig til å holde ham oppe.

Den ene setter én dag høyere enn en annen dag. Den andre holder alle dager for å være like.

Enhver må bare være fullt viss i sitt eget sinn!

Den som akter på dagen, gjør det for Herren. Og den som ikke akter på dagen, han gjør det for Herren. Den som eter, gjør det for Herren – han takker jo Gud. Og den som lar være å ete, gjør det for Herren og takker Gud.

For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv.

For om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til.” Rom.14,1-8.

HOLD OPP MED DET ONDE!

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Når dere kommer for å vise dere for mitt åsyn, hvem har da krevd at dere skal tråkke ned mine tempelforgårder?

Kom ikke mer fram med unyttig matoffer! Det er en motbydelig røkelse for meg.

Nymåne og sabbat, festforsamling – jeg tåler ikke høytid og urett sammen.

Deres nymåner og fester – min sjel hater dem. De er blitt en byrde for meg, jeg er trett av å bære dem.

Og når dere brer ut hendene, skjuler jeg mine øyne for dere. Hvor mye dere så ber, hører jeg ikke. Deres hender er fulle av blod.

Rens dere og tvett dere! Ta deres onde gjerninger bort fra mine øyne. Hold opp med å gjøre det som er ondt!

Lær å gjøre det gode, legg vinn på det som er rett.

Vis voldsmannen på rett vei. Hjelp den farløse til hans rett, før enkens sak!” Jes.1,12-17.

Gudstjeneste på Karmel

lørdag 15. oktober 2011

KAP. FINN INDREBØ PREKER PÅ KARMEL I FREDRIKSTAD SØNDAG 16. OKTOBER 2011 KL 11.00
Den norske kirke i eksil arrangerer gudstjeneste på bedehuset Karmel (Freskoveien 7, Fredrikstad) 18. søndag etter pinse; 16. oktober 2011 klokken 11.00. Finn Indrebø fra Bergen preker og Ludvig Nessa forretter. GUDSTJENESTEN KAN OGSÅ FØLGES DIREKTE PÅ www.kirken.com.

Jesus – den eneste som virkelig kan hjelpe

lørdag 15. oktober 2011

Bare Jesus vil støtte deg og elske deg uansett hva synd du måtte ha gjort eller kommer til å gjøre. Han hater inderlig alle de onde (ugudelige) gjerningene våre. Men Herren arbeider med oss. Gjorde Han ikke det, så ingen Lyset. Da levde vi alle i mørket. Både i tid og evighet.

Jesus ser akkurat hva vi alle behøver. Til enhver tid. Og gir oss  nettopp det. Vi skjønner ikke dette. Forstår ikke at vi må ydmykes og tuktes. Vi tror vi er smarte. Vi innbiller oss at vi kan samle poeng til dommens dag.

kr

Mormonere og Jehovas vitner?

fredag 14. oktober 2011

– Hva er dette? Er de sanne kristne?

Nei. Disse syns ikke det eneste ufeilbarlige Ord eller Jesus alene er nok. De mener det er nødvendig med noe feilbarlig/menneskelig ved siden av. Mormons bok og Vakttårnet (som du absolutt ikke bør ta imot når de kommer på din dør). Dette tillegget tilsøler Ordet, forfalsker det og forfører mennesker. Slik forkynnelse skal en vise fra seg.

De må lære at troen kommer av sann forkynnelse, ikke av deres tillegg og løgnaktigheter. At de er mange, gjør dem ikke mer rettferdige. Falske lærere finnes i hopetall verden over.

Enhver må granske om læren en hører, er av Gud eller mennesker.

Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige skal du holde deg langt unna om du vil bli frelst. Dette er ingen troverdig kirke.

Huff. En ung mormoner-jente sa i et intervju i avisa at hun hadde «jobbet for å være verdig i kirken.» Men det er nettopp det man IKKE skal. – Jobbe for å bli verdig. Fordi: Jesus har tatt og gjort jobben for oss. Vi trenger bare ta imot troens gave. Aldeles ufortjent av nåde.

Men det var det da. Vi vil fortjene gaver. Priser og ære er gjevt. For da får vi mye oppmerksomhet og kan skryte av oss selv.

Husk at det er Jesus alene som skal gjøre hele verket, i deg, ikke du! Han må åpenbare seg i ditt hjerte. Og det gjør Han: om Han får lov.

kr

Guds Ord er viktigere enn alt annet

fredag 14. oktober 2011