Arkiv for oktober 2011

Karer som klemmer karer er ikke tøft

mandag 31. oktober 2011

– Det er jentete og langt i fra modig, barskt og mandig. Beklager. De norske litt pysete gutta har sannelig noe å lære av innvandrertypene her. Deres flotte kameratslige hilsemåte er mye tøffere.

Alle er så voksne, liksom. Tar hverandre høflig og helt naturlig i hånden og hilser vennlig. Noen av dem, særlig de unge «enhåndsbokser» litt og prater i vei. De ser ganske fornøyde ut, egentlig. Og vi skjønner ikkeno.

Å herlig, endelig en av oss, tenker de sikkert. En som forstår meg. Som snakker samme språk. Det ser iallfall veldig kompisaktig ut.

kr

Halloween er trist, flaut, freidig

mandag 31. oktober 2011

– Egoismeopplæring. Alt annet enn kjærlighet fra Gud. Skal ha, skal ha!

kr

De setter sin lit til usannhet og taler løgn

søndag 30. oktober 2011

Prekentekst for Bots- og bededag:

”Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke tunghørt så han ikke kan høre.

Men deres misgjerninger skiller mellom dere og deres Gud, og deres synder har skjult hans åsyn for dere, så han ikke hører.

For deres hender er flekket av blod, og deres fingrer av misgjerning.

Deres lepper taler løgn, og deres tunge mumler fram svikefulle ord.

Det er ingen som spør etter rettferdighet, og ingen som fører rettssak på ærlig vis.

De setter sin lit til usannhet og taler løgn, de har unnfanget ulykke og føder elendighet.”

Fredens vei kjenner de ikke, og det er ingen rett i deres spor.

Sine stier gjør de krokete. Hver den som ferdes der, vet ikke av fred.

Derfor er retten langt borte fra oss, og rettferdigheten når oss ikke.

Vi venter på lys, og se, det er mørke.

Vi venter på solskinn, og vi må ferdes i dypeste natt.” Jes.59,1-4 og 8-9.

KJØDET BEGJÆRER IMOT ÅNDEN, OG ÅNDEN IMOT KJØDET

2. nytestamentlige lesetekst:

Men jeg sier: Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst.

For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil.

Men hvis dere blir drevet av Ånden, da er dere ikke under loven.

Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt.

Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere: De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike.

Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet.

Mot slike er loven ikke.

De som hører Kristus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster.” Gal.5,16-24.

BÆR FRUKT SOM ER OMVENDELSEN VERDIG

1. nytestamentlige lesetekst:

Men da han fikk se mange fariseere og saddukeere komme til hans dåp, sa han til dem: Ormeyngel!

Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede?

Så bær da frukt som er omvendelsen verdig.

Og tro ikke at dere kan si ved dere selv: Vi har Abraham til far.

For jeg sier dere: Gud kan oppvekke barn for Abraham av disse steinene.

Øksen ligger allerede ved roten av trærne.

Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden.

Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg – jeg er ikke engang verdig til å bære skoene hans!

Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og ild.

Han har sin kasteskovl i hånden, og skal rense sin treskeplass.

Hveten vil han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med ild som ikke kan slokkes.” Matt.3,7-12.

Allah er ikke Gud

lørdag 29. oktober 2011

Allah er en avgud. Falske guder må vi avvise.

Dette er en djevelens forkledning. Muslimene tror (er blitt opplært til det: av feilbarlige mennesker) de tilber Gud, men da var de jo ikke islamister og muhammedanere …

Du bør finne ut hvem Allah er, og du bør finne ut hvem Jesus er.

Vi kristne hjelper dem ikke ved å la dem seile sin egen sjø når vi vet hvem som er den eneste levende, nådefulle og sanne Gud. Han som døde for og elsker absolutt alle mennesker.

Og vi hjelper dem iallfall ikke om vi legger alt til rette for deres mange særlige krav. Gud Herren tåler ikke avgudsdyrkelse.

kr

Vi ER jo i krig!

fredag 28. oktober 2011

– I åndelig krig. Alle vet da det, Lippestad? Er dette nytt for deg?

Noen kjemper på Gud Herrens side, mens flertallet kjemper på djevelens.  Der Jesus sier nei, sier Satan alltid ja. Hvis han da ikke kan lure en forvirret sjel. Over til seg. Det kan være greit å lyve litt av og til. At den onde er særdeles snedig, bør ikke være ukjent for noen!

Vi kristne kjemper en daglig kamp mot djevelske makter og myndigheter, og de kjemper mot oss. Slik har det alltid vært, og slik vil det alltid være – i tiden. Men når nådetiden er omme og evigheten begynner, er endelig de sanne kristnes kamp mot det onde over. Hvem har seiret, tror du?

kr

Hinsides og hinsides, fru Blom

fredag 28. oktober 2011

– Det denne personen har gjort er så hinsides og så redselsfullt, at det å snakke om formildende omstendigheter blir som å prøve å fylle vann i Atlanterhavet med teskje, sier Christie til VG.

Gud har en velsignet plan også her.

Det er da MYE mer hinsides og redselsfullt å tillate å drepe ufødte menneskebarn, altså bedrive folkemord uten å gi den strengeste straff som over hode kan gis slike massemordere? Som de ansvarlige på Stortinget. Forklar meg hvorfor det ene er lovlig, og ikke det andre!

Hvor er rettferdigheten i dette merkverdige landet? Når 77 drepte fødte er verre enn 15000 drepte ufødte: årlig i over 30 år, det sannelig være noe alvorlig galt med oss og vår rettsoppfatning, Christie.

Det høres virkelig uforstandig ut når såkalte kloke folk kan si så mye rart. Hvor er syndserkjennelsen din/vår? Dette kan jo bare ikke bli rettferdig.

Hele poenget er å ærlig innrømme syndene. Da tilgir Gud. Fristeren, Løgneren gjør selvsagt ikke det. Han vil og kan kun hevne.

Først må dommeren se på hva han selv gjør, før han dømmer andre. Er han medskyldig i det norske folkemordet ved sin stemmegivning til abortpro politikere, eller ikke? Har han stilt opp – tatt ansvar og forsvart dem som ingen forsvarer har, eller bryr han seg simpelthen ikke?

kr

Hva betyr Guds første bud?

torsdag 27. oktober 2011

Du skal ikke ha andre guder enn meg.

– Betyr det at ingen mennesker skal ha andre guder enn Ham?

– Betyr det at Han er rasist og redd for det ukjente?

– Betyr det at Han er den eneste levende Gud, og den eneste som kan og vil redde deg fra det onde? Som virkelig har omsorg for deg.

– Betyr det at Han gjerne ser at vi har fremmede guder?

– Betyr det at han MÅ straffe vår ulydighet? Hvem var Han ellers?

– Betyr det at Han likestiller religioners krav med sin Sønns dyre offer og frelsesverk på Golgata kors for alle menneskers skyld?

– Betyr det at Han vet bedre enn deg og meg hva som er best for oss?

kr

Gaddafi verre enn Norge?

onsdag 26. oktober 2011

– Hvem har myrdet flest uskyldige (barn)? Norge har da minst like mye blod på hendene som andre massemordere? Og vi bryr oss ikke om det, engang. Enten er vi og våre myndigheter spesielt uforstandige og tankeløse, eller så må vi simpelthen være aldeles blinde.

Vi tror vi vet hva kjærlighet er. Men den er iallfall ikke det granne mindre egoistisk enn Gaddafis og andres. Vi eier ikke ansvarsfølelse i vårt land.

kr

Den egoistiske og uegoistiske kjærligheten

tirsdag 25. oktober 2011

– Hvor kommer de fra? Er vi enten bare egoistiske eller bare uegoistiske?

kr

Er prevensjon greit?

mandag 24. oktober 2011

– Nei. Absolutt ikke. Hvorfor? Fordi dette er et ja til hor og en fatal menneskelig inngripen i Guds skaperverk.

kr