Arkiv for september 2011

For en herlig dag!

fredag 30. september 2011

Takk (Gud) for en herlig dag! Ta godt vare på den. Sett skikkelig pris på den. Tenker vi etter, får vi alle i grunnen ganske mange fine dager. Men ærer vi Ham som gir oss dem? Eller tar vi dem som en selvfølge, så å si?

kr

Unnskyld meg, Utøya-pårørendes talsmann

torsdag 29. september 2011

Det er da ikke måte på hvor ille denne tragedien er for dere. Det finnes såvisst atskillig verre tragedier i vår syndige verden, enn dette! Vær heller litt ydmyk. Du også. Ber for alle de etterlatte og overlevende. Både her og der. Må Herren få åpenbare seg for dem. Jesus alene kan vende det onde til det gode. Har du Ham, har du alt.

Jeg har en ung venn som mistet hele tre av sine aller nærmeste familiemedlemmer under krigen i Kosovo! Der var det nok ikke akkurat noen storslagen minnemarkering over de torturerte og drepte. Mye annen elendighet får også skje. Hva skal vold være godt for? Alle taper jo på DET. Begynn å tenke/handle positivt isteden. Vend om!

kr

Men USA, da!

torsdag 29. september 2011

–  Hva venter du, egentlig? Du skal ikke slå i hjel, sier Gud. Altså skal du gjøre alt som står i din makt for å hindre drap. Det er nok ikke engang opp til deg å bestemme dette. Du skal ikke betyr at du ikke skal!

kr

Dere er verdens lys!

onsdag 28. september 2011

Jesus sier bl.a. dette i Bergprekenen:

«Dere er jordens salt! Men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og tråkkes  ned av menneskene.

Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules.

Heller ikke tenner noen et lys og setter det under en skjeppe, men i lysestaken. Da lyser det for alle som er i  huset.

Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør og prise deres Far i himmelen.» Matt.5,13-16.

Lyset og saltet er to sider av samme sak. Har du fått lyset, har du og fått saltets kraft. Verden trenger salt. Og lys.

For intet har man fått det, og for intet skal en gi det.

kr

Mye tøffere å vokte Storberget og co.

tirsdag 27. september 2011

– Som over hode ikke vet hva (sann) rettferdighet, (sant) demokrati og (sanne) menneskerettigheter er.

Hvor mange grufulle drap har ikke han og hans parti på samvittigheten? Den som graver en grav for andre, faller selv i den. Så klart.

kr

Ville ingen gi Gud ære?

søndag 25. september 2011

Prekentekst for 15. søndag etter pinse:

”Det skjedde på vandringen til Jerusalem, at han drog gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea.

Da han gikk inn i en landsby, møtte det ham ti spedalske menn.

De ble stående på avstand og ropte med høyrøst: Jesus, Mester! Miskunn deg over oss!

Han så dem og sa til dem: Gå av sted og fremstill dere for prestene!

Og det skjedde mens de var på vei dit, at de ble renset.

Men en av dem vendte tilbake da han så at han var blitt helbredet, og priste Gud med høy røst. Og han falt ned på sitt ansikt for hans føtter og takket ham. Han var en samaritan.

Men Jesus svarte og sa: Var det ikke ti som ble renset? Hvor er da de ni?

Fantes det ingen som vendte tilbake for å gi Gud ære, uten denne fremmede?

Og han sa til ham: Stå opp og gå bort! Din tro har frelst deg.” Luk.17,11-19.

VÆR ALLTID GLADE!

Nytestamentlig lesetekst:

Se til at ikke noen gjengjelder ondt med ondt, men jag alltid etter å gjøre det gode, mot hverandre og mot alle.

Vær alltid glade!

Be uten opphold!

Takk for alt! For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus.

Utslokk ikke Ånden!

Ringeakt ikke profetisk tale, men prøv alt, hold fast på det gode.

Hold dere borte fra all slags ondt.

Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!

Han er trofast som kaller dere, han skal òg gjøre det.” 1.Tess.5,15-24.

SETT IKKE LIT TIL DEM SOM IKKE KAN FRELSE

Gammeltestamentlig lesetekst:

Halleluja! Min sjel, lov Herren!

Jeg vil prise Herren så lenge jeg lever, jeg vil lovsynge min Gud så lenge jeg er til.

Sett ikke lit til fyrster, til et menneskebarn som ikke kan frelse!

Farer hans ånd ut, så vender han tilbake til sin jord, samme dag er det forbi med hans planer.

Salig er den som har Jakobs Gud til sin hjelp, og som setter sitt håp til Herren, sin Gud, han som skapte himmel og jord, havet og alt som i dem er, han som er trofast til evig tid.

Han hjelper de undertrykte så de får rett, han gir de hungrende brød. Herren løser de bundne.

Herren åpner de blindes øyne, Herren oppreiser de nedbøyde, Herren elsker de rettferdige, Herren bevarer de fremmede, farløse og enker holder han oppe, men de ugudeliges vei gjør han kroket.

Herren skal være konge til evig tid, din Gud fra slekt til slekt, Sion.

Halleluja!” Sal.146.

Kjempealletiders!

søndag 25. september 2011

Noen har skjønt det. Hurra. Herlig. Man ønsker å etterleve de ti bud som politikere et sted i verden. Storveis. Endelig et land som våger å vise den sanne Gud ære. Åj så flott. Men kan DU de ti bud? Lær dem og følg dem!

1.   Du skal ikke ha andre guder enn meg.

2.   Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn.

3.   Du skal holde hviledagen hellig.

4.   Hedre din far og din mor, så det kan gå deg vel.

5.   Du skal ikke slå i hjel.

6.   Du skal ikke drive hor.

7.   Du skal ikke stjele.

8.   Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste.

9.   Du skal ikke begjære din nestes hus.

10. Du skal ikke begjære din nestes hustru, tjener, buskap eller noe som hører din neste til.

Disse politikerne står det respekt av. I motsetning til alle de andre som kun vil tjene sin egen egoisme. Som ikke vet sitt eget og folkets beste.

Hvordan kan Gud velsigne dem som synder mot Hans bud? Man kan ydmykt og ærlig angre sine overtredelser, og omvende seg.

kr

Vær litt mer ydmyk, Eskil Pedersen!

fredag 23. september 2011

– Be også du Herrens bønn:

Fader vår, du som er i himmelen!

Helliget vorde ditt navn.

Komme ditt rike.

Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden.

Gi oss i dag vårt daglige brød.

Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere.

Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde.

For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Ydmykhet, hva er det? Hvem skal vi være ydmyke overfor? – Den allmektige Gud. Ydmykhet kun overfor mennesker er egentlig noe helt annet. Det er ren egoisme. Dette høres flott ut. Passer vårt opplegg.

Bøyer vi oss for Herren, og gir Ham rett, – da får vi lys.

Gjør altså heller som JESUS vil. Streb etter det. Da velsigner Han deg. Husk at Faderen ser og hører alle våre tanker, ord og gjerninger.

kr

Men hva slags forsvar er dette, Lippestad?

onsdag 21. september 2011

– Viktig at barna mine forstår meg, sier du. Hmm … Pass deg endelig for egenreklame.

Hva med de titusenvis vi årlig tar livet av her i Norge uten at du eller andre advokater reagerer på dette i det hele tatt? Hvorfor får disse massakrene lov til å skje i vårt «rettferdige» land? De mest hjelpeløse, forsvarsløse og uskyldige av oss alle blir terrorisert og grufullt myrdet i mors mage, så å si hver eneste dag på våre sykehus. Uten at noen med myndighet, slår alarm. Forstår virkelig barna dine dette?

kr

Er bisettelse/kremasjon Guds vilje?

onsdag 21. september 2011

–  Nei. Det er menneskers.

Jesus vil at vi skal begrave våre døde.

kr