Arkiv for august 2011

Livsfarlige politikere må fjernes!

onsdag 31. august 2011

Det vettskremte barnet i mors mage: Stem vekk alle aborttilhengere! Disse gale men’skene som gjerne myrder om de finner ut at det er best. Er dette lov? Hva kan da ikke være lov? Norge er jo et godt land å bo i. For vi forsvarer uskyldige. Å ja? Meg da? Jeg er faktisk også uskyldig.

kr

Hvor er du som virkelig tar ditt ansvar?

onsdag 31. august 2011

Hvor er politiet og advokatene?

onsdag 31. august 2011

Hvor er alle hjelpearbeiderne våre?

onsdag 31. august 2011

Hvor i all verden er media?

onsdag 31. august 2011

Hvor er de norske opprørerne?

tirsdag 30. august 2011

Hvor er alle dere som burde forsvare og slåss for de totalt uskyldige og dødsdømte her i vårt eget land? Hvor er det ufødte barnets rettigheter? I demokratiske Norge. Har dere enda ikke forstått at vi alle MÅ reagere på disse grufulle terrorhandlingene og massemyrderiene?

kr

Men det er jo sant!

mandag 29. august 2011

Den terrorsiktede føler seg kastrert, sier han. Visstnok. Det forstår jeg, ærlig talt, inderlig godt. At så å si alle menn etter hvert er blitt noen skikkelig feige dotter, kan vel ingen noenlunde klarsynte iallfall, nekte for eller bortforklare om de enn skulle finne dette fornøyelig?

Mannen er da langt fra noen myndig mann lenger? Han er jo rett og slett livredd for kvinnen. Han lar seg i ett og alt føye av henne. Men var det derfor han fikk henne? For at hun skulle ta hans plass? Slett ikke.

Først skapte Gud mannen. Deretter skapte Han kvinnen. Hun skulle være mannens medhjelp. Det var altså ikke omvendt.

Ordet «likestilling» er et slags feministisk skjold. Begge kjønn dekker seg bak det. Fordi de ikke er fornøyd med den plassen Herren har gitt dem. Er det rart vår Far i himmelen blir harm på oss? Vi vil sjøl bestemme, takk!

Det var i Edens hage det fatale skjedde. Slangen/djevelen fristet kvinnen, hun falt i synd, og kvinnen fristet mannen, og han falt i synd.

Men hvorfor kjemper ikke mannen for sin særegne lederposisjon lenger? Hvorfor har han overlatt all sin makt til kvinnen? Så likegyldig han er!

Hvordan kan mannen egentlig vente å bli tatt på alvor, så underdanig som han har gjort seg selv? Han lar seg glatt styre av kvinnen. Det viktigste for ham er å gjøre henne fornøyd, ikke å være lydig mot Herren.

kr

Boikott valget!

mandag 29. august 2011

– For all del. Du gjør klokest i å IKKE gi noen av dagens virkelig blinde og døve partier din stemme. Da blir du jo sjøl med på deres maktsyke selvgodhet og klare ugudelighet. Kan du stå for dette?

Hva vil du svare Jesus når Han en dag spør deg: Hvorfor gjorde du det? Hvorfor sa du ikke ja til meg isteden? Hvordan kunne du velge noen som dreper mine barn og mitt folk i Norge? Som kaller slikt for demokrati.

Ikke la deg lure av deres «flotte» ord. De er ingen ting verdt.

kr

Mitt hus skal være et bønnens hus

søndag 28. august 2011

Prekentekst for 11. søndag etter pinse:

Da han kom nær og så byen, gråt han over den, og sa:

Visste også du, om enn først på denne din dag, hva som tjener til din fred!

Men nå er det skjult for dine øyne.

For dager skal komme over deg, da dine fiender kaster en voll opp omkring deg, og de skal kringsette deg og trenge deg fra alle kanter.

Og de skal slå deg til jorden, og dine barn i deg. De skal ikke la stein bli tilbake på stein, fordi du ikke kjente din besøkelsestid.

Han gikk så inn i templet og begynte å drive ut dem som solgte der.

Han sa til dem: Det står skrevet: Mitt hus skal være et bønnens hus. Men dere har gjort det til en røverhule.

Og han lærte daglig i templet.

Men yppersteprestene og de skriftlærde og de fremste blant folket prøvde å få ryddet ham av veien.

Men de fant ikke ut hvordan de skulle gjøre det. For hele folket hang ved ham og hørte på ham.” Luk.19,41-48.

DEM TILHØRER BARNEKÅRET

Nytestamentlig lesetekst:

Jeg sier sannhet i Kristus, jeg lyver ikke – min samvittighet vitner med meg i Den Hellige Ånd, at jeg har en stor sorg og en stadig nød i mitt hjerte.

For jeg skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld, mine frender etter kjødet.

De er jo israelitter. Dem tilhører barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene. Dem tilhører fedrene, og fra dem er Kristus kommet etter kjødet, han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet. Amen.

”Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst.

For det vitnesbyrd gir jeg dem at de har nidkjærhet for Gud, men uten den rette forstand.

Da de ikke kjente Guds rettferdighet, men søkte å grunnlegge sin egen rettferdighet, gav de seg ikke inn under Guds rettferdighet.

For Kristus er lovens endemål, til rettferdighet for hver den som tror.” Rom.9,1-5 og 10,1-4.

DA GJORDE HAN DET OM IGJEN

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Dette er det ord som kom til Jeremia fra Herren:

Stå opp og gå ned til pottemakkerens hus, der vil jeg la deg høre mine ord.

Jeg gikk da ned til pottemakerens hus, og se, han gjorde sitt arbeid på dreieskiven.

Og det karet som han gjorde av leire, ble mislykket i pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det.

Og Herrens ord kom til meg, det lød så:

Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels hus, som denne pottemakeren, sier Herren.

Se, som leiren er i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus!

En gang taler jeg om et folk og et rike, og sier at jeg vil rykke opp og rive ned og ødelegge.

Men dersom det folket som jeg har talt om, omvender seg fra sin ondskap, da angrer jeg det onde som jeg hadde tenkt å gjøre mot det.

Og en annen gang taler jeg om et folk og et rike, at jeg vil bygge og plante.

Men dersom de gjør det som er ondt i mine øyne, og ikke hører på min røst, da angrer jeg det gode som jeg hadde tenkt å gjøre.” Jer.18,1-10.

Guds straffedom

lørdag 27. august 2011

Er ikke alle ulykkene, tragediene og prøvelsene kort og godt et kall/varsku fra Herren? Helt klart. Den evige pine er så ufattelig mye verre. Jesus ønsker å spare alle mennesker fra helvete. Men da må de omvende seg og tro eller stole på og følge Ham. Ingen kommer til himmelen uten gjennom Frelseren. Det er dette alt handler om. – Å ta imot Gaven. Nå. Mens man lever. Og før Jesus kommer tilbake.

kr