Arkiv for juli 2011

Ordet er deg ganske nær

søndag 31. juli 2011

Prekentekst for 7. søndag etter pinse:

For dette bud som jeg gir deg i dag, er ikke for høyt for deg, og det er ikke langt borte.

Det er ikke oppe i himmelen, så du må si: Hvem vil fare opp til himmelen for oss og hente det ned og la oss høre det, så vi kan gjøre etter det? Det er heller ikke på den andre siden av havet, så du må si: Hvem vil fare over havet for oss og hente det til oss og la oss høre det, så vi kan gjøre etter det?

Men ordet er deg ganske nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan gjøre etter det.

Se, jeg har i dag lagt fram for deg livet og det gode, og døden og det onde.

Jeg byder deg i dag å elske Herren din Gud, og vandre på hans veier og ta vare på hans bud og hans lover og hans forskrifter, så du kan leve og bli tallrik, og Herren din Gud kan velsigne deg i det land du kommer inn i og skal ta i eie.” 5.Mos.30,11-16.

DEN SKAL VÆRE SKYLDIG

2. nytestamentlige lesetekst:

For jeg sier dere: Hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himlenes rike.

Dere har hørt det er sagt til de gamle: Du skal ikke slå i hjel, men den som slår i hjel skal være skyldig for domstolen.

Men jeg sier dere: Den som uten grunn harmes på sin bror, skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror: Raka! skal være skyldig for Rådet. Og den som sier: Du dåre! skal være skyldig til helvetes ild.

Om du da bærer fram ditt offer til alteret, og der kommer i hu at din bror har grunn til å klage på deg, da la ditt offer ligge der foran alteret, og gå først bort og forlik deg med din bror. Kom så og bær fram ditt offer!

Skynd deg å være føyelig overfor din motstander mens du ennå er med ham på veien! Ellers vil motstanderen overgi deg til dommeren og dommeren overgi deg til vakten, og du bli kastet i fengsel. Sannelig sier jeg deg: Du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre!” Matt.5,20-26.

SÅ JEG KAN FÅ KJENNE HAM

1. nytestamentlige lesetekst:

For øvrig, mine brødre, gled dere i Herren!

Jeg blir ikke trett av å skrive det samme om igjen, og for dere er det desto tryggere.

Hold øye med hundene! Hold øye med de onde arbeidere! Hold øye med de skamskårne!

For det er vi som er de omskårne, vi som tjener Gud i hans Ånd og roser oss i Kristus Jesus, og som ikke setter vår lit til kjød.

Skjønt jeg har saktens det jeg kunne sette min lit til også i kjød! Om noen annen mener å kunne sette sin lit til kjød, da kan jeg det enda mer:

Jeg er omskåret på den åttende dag, jeg er av Israels ætt, av Benjamins stamme, en hebreer født av hebreere, i forhold til loven en fariseer, i nidkjærhet en forfølger av menigheten, i rettferdighet etter loven uten lyte.

Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mer verd.

For hans skyld har jeg tapt alt, jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen, så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, idet jeg blir gjort lik med ham i hans død – om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde!” Fil.3,1-11.

Ingen ønsket vel denne tragedien

lørdag 30. juli 2011

… Jeg tror faktisk det er Guds straffedom. Mer og mer går dette opp for meg. Innlysende, i grunnen. AP gjør jo kun det som behager dem. Ikke som Han sier, men konsekvent det motsatte. Ja, alle de andre politikerne gjør akkurat det samme. Sannsynligvis var det nok bare et spørsmål om tid før Han simpelthen MÅTTE gjøre noe. Som rystet dem og hele landet ut av søvnen. De fatter nok ikke denne grufulle handlingen mot deres egne (arvtakere), men hvem forstår Gud når man selv blir rammet? I hvert fall ikke de helt utrolig selvgode som ikke aner hvem Jesus er, og ikke bryr seg om å finne Ham, og gi Herren rett, som raserer, dreper og ødelegger istedenfor å bygge opp. Han MÅ straffe ulydighet.

Ikke bare AP må våkne, men særlig de, fordi dette partiet har en forskrudd tankegang om at de kan gjøre verden bedre. Snart er det for sent å vende seg fra mørke til lys. Nådetiden er over for den enkelte før man aner det. Da kan en altså ikke lenger angre seg.

Tragediene og ulykkene er Guds kall til omvendelse. Det er tydeligvis siste utvei. Hører vi ikke da, er vi virkelig ille ute. Han ofret ikke sin dyrebare Sønn for at AP og Norge bare skulle overse Hans utrolige kostnad! Hvem var vår Skaper, dersom Han ikke krever lydighet?

At vi ikke kan lære! Han blir harm på sine skapninger og må selvsagt straffe oss når vi ikke vil høre. Ellers skjønner vi iallfall ingen ting. Å, så barnslige og uforstandige vi er! Og slik har vi vært til alle tider.

kr

Noe så pinlig, av Norge!

lørdag 30. juli 2011

Nå bruker de til og med barna for å få enda mer oppmerksomhet. Hvorfor ikke også misbruke små barnesinn for AUFs/APs og Norges eller massemorderes skyld? Vi må lære dem opp! Skikkelig.

Norway cup skal sørge for at tingene går riktig for seg. Politiet samtykker. Hva i all verden tenker de på, tro? At det går an. Man skulle selvfølgelig aldri ha arrangert denne turneringen i år. Dette vitner om alt annet enn ydmykhet og ansvarlighet. Det er til å gråte av.

Men hva sier barnas foreldre? Er de blitt spurt hva de ønsker?

kr

Hvorfor skal vi snakke mye om det vonde?

lørdag 30. juli 2011

– Slikt er da virkelig meningsløst og bortkasta tid? Blir man glad  av å grave i ting som er vondt og leit? Har en ikke bedre ideer enn dette? Snakk heller mye om den eneste gode! Da blir man overmåte lykkelig.

kr

Gi mannen snarest en Bibel!

fredag 29. juli 2011

– Da vil store ting skje. Både for og med ham og oss andre. Jesus er Veien, Sannheten og Livet. Han vil få øynene åpnet og vise anger. Gud virker gjennom sitt Ord. Hatet, eventuelle hevntanker og all ondskapen forsvinner. Når Han får bli vår Herre, får vi se hva sann kjærlighet er.

Ikke minst bør Jens få en. Også han har MYE å lære. Av Jesus.

De to er nok akkurat like glade i oppmerksomhet. For ikke å snakke om de dømmesyke mediene. De er jo alle livsfarlige for lettlurte mennesker.

kr

Rar rekkefølge og fort gjort

torsdag 28. juli 2011

Alt til sin tid. Jeg syns oppriktig talt det er ganske underlig og merkelig at vi, ved vårt «enestående» lederskap FØRST viser verden og hverandre hvordan man skal takle slikt/hvor utrolig fantastiske vi er, – før vi tør reagere normalt. Vi er sannelig virkelig gode skuespillere!

Det «vanlige» er da å først bli sjokkert og stille, så sinte og fortvilte, og deretter åpne seg for hverandre og søke trøst der hvor den finnes! Hver for seg først og så sammen. Men her var det tydeligvis om å gjøre å gå særlig fort fram. Og bli ferdig med saken. Hvorfor? Snart er det valg.

Hvorfor i all verden ventet man ikke til etter gravferden med alle blomstene? Til de hadde fått denne skrekkelige opplevelsen litt på avstand. Til alle var funnet og navngitt? Dette ble jo mest show.

Medias hardkjør og all den uforstandige oppmerksomheten må ha vært ufattelig slitsom for DEM og de pårørende. Sjøl er jeg helt utmatta!

kr

Gal eller normal?

torsdag 28. juli 2011

Hvem av oss er gal og hvem er det ikke? Hvor ligger grensen? Og hvem avgjør dette? Flertallet? Politikerne/folket? Kan disse ta feil?

Blir en gal av å utføre de gale tingene? Som å drepe uskyldige og slik.

Hvem vil at vi skal gjøre ondt mot andre? Og oss selv. – Djevelen.

Er ikke de gale menneskene tilregnelige? Hvorfor? Kan ikke såkalte utilregnelige forbrytere straffes på lik linje med tilregnelige? Hvorfor?

kr

Vil lokalbefolkningen ha AUF tilbake?

torsdag 28. juli 2011

– etter det fryktelige som nå er skjedd. Tar virkelig ingen hensyn til den? Bør ikke noen vise ansvarlighet her? Og si høflig nei. Ikke minst for de mange ferierendes skyld. Frykt for bråk bør absolutt unngås.

kr

Mennesker redder ingen

torsdag 28. juli 2011

– Bare tilsynelatende. Det er det kun den eneste levende Gud som gjør. Det er Han som forteller oss hva vi skal gjøre. Noen ganger skjønner vi hva Han sier og gjør nettopp det, andre ganger forstår vi Ham ikke, og lar derfor være å følge Hans ord.

Vi vil så veldig gjerne ha all æren sjøl. Popularitet er så herlig.

Det er da bare en selvfølge at vi hjelper vår neste!

kr

Men er dette kjærlighet?

onsdag 27. juli 2011

Egokjærlighet har svært lite med sann kjærlighet å gjøre. De som prater om at vi bryr oss om hverandre, kan umulig ha skjønt spesielt mye. Det gjør vi jo slett ikke. Dette er simpelthen løgnaktighet.

Men vårt «show» tar seg nok imponerende flott ut. For andre ugudelige mennesker. At VI våger å gi verden inntrykk av at vi (plutselig) er blitt så gode og bra, sier da egentlig det meste om oss.

Vi og våre ubeskrivelig feige myndigheter dreper jo selv levende, endog ufødte barn! Vi ved å gi dem vår stemme. Dermed blir du og jeg like mye mordere som dem. Du må, for Jesu skyld, ikke finne på å gi abortpro partier din stemme! En dag vil du få den rettferdige dommen.

Og skal de være konsekvente og noenlunde rettferdige, må de avvise fremmede guder også. Gud Herren ble virkelig utvist for lenge siden, ja da må vel i grunnen falske guder også ut?

Norge er blitt flerkulturelt, sier du. Hvorfor det? Jeg forstår ikke at det er særlig omtenksomt å stjele andre lands arbeidskraft. Vi skal selvfølgelig hjelpe dem som virkelig har det vanskelig i sitt eget hjemland, men ikke stjele deres ressurser først og fremst til vår fordel.

kr