Arkiv for juni 2011

Hva slags utdannelse trenger egentlig Norge, Rimi-Hagen?

tirsdag 14. juni 2011

Vi trenger kunnskap om Jesus. Alle som en. Det handler om å forvalte Hans penger og store nåde rett. Og ikke helt galt.

Vet du forresten hvilken dag det var i går? Og hva som skjedde utenfor Stortinget og foran regjeringsbygningen fra 14-tiden den 13. juni.

Jo, Guds folk var samlet. For å lytte til appeller og delta i sørgetog over den grufulle abortloven – som har drept så ufattelig mange av Guds barn! De er jo Hans, de også. Det er ikke vi som skaper menneskene, vet du. Vi myrder dem, vi. På våre sykehus. Og kaller dette for demokratisk og rettferdig. Menneskerettighetene, hvor er de? Når begynner et menneske å leve, Hagen?

Og i går, da vi var kommet til regjeringenes svære lokaler, får vi se to vakter som står klare til å ta imot oss. Oi. De står der og prater uhøflig og respektløst med hverandre mens Ånden taler ved prestene våre. Er de virkelig så redde for å miste jobbene sine at de må være så ufine? Dette minner klart om ordre og tvang fra øverste hold.

Går det virkelig an å være så redd for flagget sitt, at det skal bli firt på halv stang av selveste Jesus (ved prestene)? Jeg aner ikke hva som ville skjedd hvis de prøvde å få firt det. Hadde de turt å slå oss? Det tror jeg ikke. Men vi skulle la dem være. Jesus vil ikke vold. Vi kom/kommer ikke for å bruke fysisk makt. Mot noen. Det er uforstandig. Vi kom og kommer i dyp sorg over uretten og likegyldigheten og egoismen landet vårt utøver.

Det Norge virkelig behøver, er ikke mer av det onde, men mer av det gode. Vi trenger kunnskap om Gud, rett og slett. – Å komme til Jesus.

Så gikk vi videre til Vår Frelsers Gravlund og Det ukjente barns grav. Hvor det i stillhet og sorg over den store synden og skylden vårt land ved folk og myndigheter, som vi ikke kaster, fremdeles hever seg over i tåpelig uforstand, – ble lagt ned roser.

Må Gud ikke ta sin nåde bort fra oss! Selv om vi virkelig fortjener det.

Men hvor i all verden var og er de mange som kaller seg kristne? Kan de være sanne Jesu venner når de ikke møter opp på denne ekstremt viktige dagen? Her handler det om å vise sin avsky over det folkemord som NORGE har på sitt rulleblad. At de, som ikke er forhindret på noen måte, ikke stiller opp som forsvarere av det ufødte barnet, er meg aldeles uforståelig.

– Det var jo ikke engang arbeidsdag i går! Men TO menn måtte passe på det norske flagget. Godt de visste når vi kom. Vanligvis står de bak gardinene og kommer springende, men i går sto de parat da vi kom. Stakkars folk. Og myndigheter. De MÅ stoppe galskapen snarest!

Og: Det er da i grunnen merkelig rart at muslimer og andre ugudelige kan begrave sine døde i kristen eller vigslet jord? For ikke å snakke om at de går til og vil ha kirke. Når det passer sånn. Eller fordi det tar seg flott ut. Falsk kristendom er alvorlige saker.

Kristi Rognerud

For så har Gud elsket verden

mandag 13. juni 2011

Prekentekst for 2. pinsedag:

For så har Gud elsket verden, at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.

For han sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.

Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.

Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde.

For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset.

Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbaret, for de er gjort i Gud.” Joh.3,16-21.

HAN BØD OSS Å FORKYNNE OG VITNE

Nytestamentlig lesetekst:

Han bød oss å forkynne for folket og vitne at han er den som Gud har satt til å være dommer over levende og døde.

Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn.

Mens Peter ennå talte disse ord, falt Den Hellige Ånd på alle dem som hørte ordet

Og alle de troende som tilhørte de omskårne, og som var kommet med Peter, ble forferdet over at Den Hellige Ånds gave var blitt utgytt også over hedningene, for de hørte dem tale med tunger og lovprise Gud.

Da sa Peter: Kan vel noen nekte dem vannet, så de ikke skulle bli døpt, disse som har fått Den Hellige Ånd likesom vi?

Og han bød at de skulle bli døpt i Jesu Kristi navn.” Apg.10,42-48a.

SÅ SIER HERREN, SOM SKAPTE DEG

Gammeltestamentlig lesetekst:

Så sier Herren, som skapte deg og dannet deg fra mors liv, som hjelper deg: Frykt ikke, min tjener Jakob, Jesurun, som jeg har utvalgt!

For jeg vil øse vann over det tørste og strømmer over det tørre.

Jeg vil utgyte min Ånd over din ætt og min velsignelse over din etterslekt.

De skal vokse opp som gress blant vann, som piletrær ved bekkene.

Èn skal si: Jeg hører Herren til! En annen skal kalle seg ved Jakobs navn. En tredje skal skrive med sin hånd: Jeg hører Herren til! – og Israel skal han bruke som hedersnavn.

Så sier Herren, Israels konge og gjenløser, Herren, hærskarenes Gud:

Jeg er den første, og jeg er den siste, og foruten meg er det ingen Gud.” Jes.44,2-6.

Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd

søndag 12. juni 2011

Prekentekst for Pinsedag:

”Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted.

Da kom det med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt.

Og det viste seg for dem tunger likesom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem.

Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale.

Nå bodde det i Jerusalem gudfryktige jødiske menn fra alle folkeslag under himmelen.

Da denne lyden hørtes, samlet det seg en stor folkemengde. Og de ble forvirret fordi de hørte dem tale enhver på sitt eget språk.

De ble helt ute av seg av undring og sa: Er ikke alle disse som taler, galileere?

Hvordan kan det da gå til at hver av oss hører vårt eget språk, det som vi er født i, vi partere og medere og elamitter, vi som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, Egypt og områdene i Libya mot Kyréne, og vi tilreisende fra Rom, både jøder og tilhengere av jødenes tro, kretere og arabere – vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk!” Apg.2,1-11.

LA IKKE DERES HJERTE FORFERDES!

Nytestamentlig lesetekst:

Jesus svarte og sa til ham: Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.

Den som ikke elsker meg, holder ikke mine ord.

Det ord som dere hører, er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg.

Dette har jeg talt til dere mens jeg ennå er hos dere.

Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere.

Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere.

La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke!

Dere hørte at jeg sa til dere: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen.

Dersom dere elsket meg, ville dere glede dere over at jeg går til Faderen, for min Far er større enn jeg.

Og nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer.” Joh.14,23-29.

DA STEG HERREN NED

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Hele jorden hadde ett språk og samme ord.

Det skjedde, da de drog fram mot øst, at de fant en slette i landet Sinear, og de bosatte seg der.

De sa til hverandre: Kom, la oss gjøre teglstein og brenne dem godt! De brukte tegl til stein og jordbek istedenfor mørtel.

Så sa de: Kom, la oss bygge oss en by og et tårn som når opp til himmelen.
La oss gjøre oss et navn, ellers blir vi spredt over hele jorden.

Da steg Herren ned for å se byen og tårnet som menneskenes barn bygde.

Og Herren sa: Se, de er ett folk, og de har alle samme språk. Dette er det første de foretar seg. Nå vil ingen ting være umulig for dem, hva de så får i sinne å gjøre.

Kom, la oss stige ned og forvirre deres språk så de ikke forstår hverandres tale.

Så spredte Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen.

Derfor ble byen kalt Babel, for der forvirret Herren all jordens tungemål, og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden.” 1.Mos.11,1-9.

Den 13. juni i år

lørdag 11. juni 2011

Etter gudstjeneste kl. 11.00 ved Ludvig Nessa, Den norske kirke i eksil, på Holtet, retning Nordstrand (Kongsv. 82) i Oslo, blir det også i år arrangert sørgetog til Det ukjente barns grav på Vår Frelsers Gravlund. Sørgetoget starter utenfor Stortinget kl. 14.00. Kle deg til sorg. Ta gjerne med rose. Til å legge på graven. Møt opp. Be med venner. Vis ansvar og avsky for en mildt sagt ufattelig og virkelig grufull lov.

Hvorfor skjønner ikke folk og myndigheter at de må oppheve denne tragiske abortloven og erstatte den med en ja til livet-lov?

Hvilken rettferdig straff må vi ikke en dag få av Herren? Vet du hvor mange gudskapte mennesker vi til nå har slått i hjel? Finn ut dette!

Hvordan kan du fremdeles være likegyldig til folkemord i Norge?

kr

Hva er sannheten om Norge?

lørdag 11. juni 2011

– Den er forferdelig. Virkelig aldeles forferdelig. Hvis man mener noe med menneskerettigheter, demokrati, at alle er like mye verdt og de andre fine ordene sine, kan en ikke ha lover som legger til rette for folkemord, voldtekt og ødeleggelse.

Hva når utlendingene oppdager løgnen og bedraget vårt? Og våger å stå fram med det/si oss sannheten – for Jesu skyld.

kr

Hvem som helst Kan bli frelst, Som til Gud seg vender. Dette bud Herren Gud ut i verden sender.

Se på ham, Det Guds Lam, Han vil gi oss livet! Arme barn, Syndens garn Vil han sønderrive.

Å, vend om, Skynd deg kom Atter til din Fader! Fatt kun mot, Gud er  god, Synden han forlater!

Herren Gud Dette bud Ut i verden sender: Hvem som helst Kan bli frelst Som til Gud seg vender.

N. Frykman

Hvem forsvarer DU?

torsdag 9. juni 2011

Hvem vil du redde fra døden eller kjempe for? Er det noe menneskebarn du ikke vil gjøre det du kan for å berge? Bryr deg om dem som ingen forsvarer har i verden?

Hvor er mine menneskerettigheter, spør barnet i mors mage.

kr

Man skal høre mye rart

torsdag 9. juni 2011

Noen som kaller seg kristne, våger visst til og med å påstå (om en skal ta DENNE journalisten på alvor, da) at det er en guddommelig rett å slå barn. Ja da har de iallfall ikke forstått hvem Jesus er! Å tukte/lære og oppdra barna i kjærlighet er på ingen måte det samme som å slå.

En annen avis fortalte meg nylig at Thorvald & co vil redde andre fra et sant helvete. Å ja. På hvilken måte? Med Guds hjelp, eller? Kun Jesus kan frelse. Fra et sant helvete. Nå og siden. Han har seiret over alt det onde.

kr

Kjærlighet fra Gud

onsdag 8. juni 2011

Når du smiler ærlig og vennlig, er det Gud som virker i deg. Ikke djevelen. Et varmt smil er både godt å få og godt å gjengjelde. Da svever man litt og blir glad i hjertet. Legg merke til hvor mange mennesker som virkelig smiler til deg. Ikke ta det så tungt at ikke alle tør. Mange utlendinger tror visst at dette er farlig. Kanskje ikke så rart? Smiler du til dem? Smiler jeg til dem? Viser vi medmenneskene våre skikkelig oppmerksomhet, omsorg og nestekjærlighet?

kr

Når talsmannen kommer

søndag 5. juni 2011

Prekentekst for 6. søndag etter påske:

Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens Ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg.

Men også dere skal vitne, for dere har vært med meg fra begynnelsen.

Dette har jeg talt til dere for at dere ikke skal ta anstøt.

De skal utstøte dere av synagogene.

Det kommer en tid da hver den som slår dere i hjel, skal tro at han gjør Gud en dyrkelse.

Og dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen og heller ikke meg.

Men dette har jeg talt til dere for at dere, når timen kommer, skal minnes at jeg sa dere det.” Joh.15,26-16,4a.

HA INDERLIG KJÆRLIGHET TIL HVERANDRE

Nytestamentlig lesetekst:

”Men alle tings ende er kommet nær. Vær derfor sindige og edrue, så dere kan be.

Framfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder.

Vær gjestfrie mot hverandre uten knurr!

Etter som enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde.

Om noen taler, han tale som Guds ord. Om noen tjener, han tjene ved den kraft som Gud gir, for at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus – ham som æren og makten tilhører i all evighet. Amen.” 1.Pet.4,7-11.

JEG VIL RYSTE ALLE FOLKENE

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Er det ennå noen igjen av dere som har sett dette hus i dets første herlighet? Og hva synes dere om det nå? Er det ikke som ingen ting i deres øyne?

Men vær nå frimodig, Serubabel! sier Herren. Vær frimodig, Josva, Jehosadaks sønn, du som er yppersteprest!

Vær frimodig, alt folk i landet, sier Herren, og arbeid! For jeg er med dere, sier Herren, hærskarenes Gud.

Det paktens ord jeg gav dere da dere drog ut av Egypt, skal stå fast.

Min Ånd skal bo iblant dere Frykt ikke!

For så sier Herren, hærskarenes Gud: Enda en gang, om en liten stund, vil jeg ryste himmelen og jorden, havet og det tørre land.

Jeg vil ryste alle folkene, slik at alle folkenes lengsel skal komme, og jeg vil fylle dette hus med herlighet, sier Herren, hærskarenes Gud.

Sølvet er mitt, og gullet er mitt! sier Herren, hærskarenes Gud.

Dette siste huset skal få en større herlighet enn den det første hadde, sier Herren, hærskarenes Gud. Og på dette stedet vil jeg gi fred, sier Herren, hærskarenes Gud.” Hag.2,3-9.

Ansvarlig for folkemord!

lørdag 4. juni 2011

– Skriker dommerne. Om enkeltpersoner. Hva sier egentlig dette om alle dem som følger slike? Har ikke disse et nøyaktig like stort ansvar?

Hva er dommerne selv? De er jo minst like ansvarlige for nettopp folkemord. I demokratiets navn dreper de ved andre uskyldige små barn. Tenk når dette en dag går opp for dem! Det vil det. Hva blir da Hitler, bin Laden, Gadaffi og andre i forhold? Et speilbilde i liten målestokk.

Vi er faktisk alle ansvarlige for folkemord. Når vi ikke gjør noe for å få slutt på galskapen. Da stiller vi oss bak og godkjenner ugjerningene.

kr