Arkiv for juni 2011

Bli med, bli med til livet!

onsdag 29. juni 2011

Bli med, bli med til livet! Der kongers konge er Som unge viljer verver  Til kamp i lysets hær. Og villig fram vi møter, Som dogg, i hellig skrud. Vi bygge vil Guds rike, Vi tjene vil vår Gud.

2. Bli med, bli med til livet! Så lyder Jesu kall. Han vil oss fremad føre Og fri vår fot fra fall. Han vil oss eie, adle Og gi oss mål og méd. Han gir oss ungdomslykken, Han gir vårt hjerte fred.

3. Bli med, bli med til livet! Begynn i unge år! Da vernes vi mot mørket, Mot syndens dype sår, Da lever vi i lyset, Og lysets barn vi blir, Og bærer frukt som varer – Mens det mot høsten lir.

4. Bli med i Jesu fylking Og skill med verden lag! La Jesus Krist få eie Vår korte arbeidsdag! Først da får livet mening, Først da nås livets mål – Han gir oss varme hjerter, Han gir vår vilje stål.

5. Bli med, bli med til livet! Til himlens gode land, Der synd og sorg er ukjent Og aldri dø vi kan. Vi kommer, ja vi kommer, Å Jesus, vi blir med Til livets lyse sommer, Til evig liv og fred.

Hvem er min bror?

mandag 27. juni 2011

Velger jeg min bror/søster selv? Slett ikke. Vi er vel egentlig alle søsken i og med at vi er mennesker, skapt i Guds bilde. Om vi (nå) tror på Sannheten – Jesus, eller ikke. Min bror er ikke nødvendigvis bare en jeg har et fellesskap med i dag. Som jeg forstår og liker.

Hva med ham jeg er skikkelig uenig med? Som er mye dummere enn meg. En som ikke sier og gjør tingene riktig. Sånn som meg.

– Kan jeg lære noe av «håpløse» brødre? Å se og tåle at andre kan ha en annen oppfatning og løsning. Vil jeg lære noe? Det spørs.

kr

Han ropte: Far Abraham! Forbarm deg over meg!

søndag 26. juni 2011

Prekentekst for 2. søndag etter pinse:

”Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin, og som levde hver dag i herlighet og glede.

Men det var en fattig mann ved navn Lasarus, som var lagt ved porten hans. Han var full av verkende sår.

Hans ønske var å få mette seg med smulene som falt fra den rikes bord. Men endog hundene kom og slikket sårene hans.

Så skjedde det at den fattige døde, og englene bar ham bort til Abrahams skjød. Men også den rike døde og ble begravet.

Og da han slo sine øyne opp i dødsriket, der han var i pine, – da ser han Abraham langt borte og Lasarus i hans skjød.

Da ropte han og sa: Far Abraham! Forbarm deg over meg og send Lasarus, så han kan dyppe fingertuppen sin i vann og svale min tunge! For jeg lider svær pine i denne ilden.

Men Abraham sa: Sønn, kom i hu at du fikk dine goder i din levetid, likesom Lasarus fikk det vonde. Men nå trøstes han her, mens du pines.

Dessuten er det festet et stort svelg mellom oss og dere, for at de som måtte ønske å gå herfra over til dere, ikke skal være i stand til det. Heller ikke kan noen komme derfra og over til oss.

Da sa han: Så ber jeg deg, far, at du må sende ham til min fars hus – for jeg har fem brødre – for at han kan vitne for dem, så ikke også de skal komme til dette pinens sted.

Men Abraham sier til ham: De har Moses og profetene. La dem høre dem!

Men han sa: Nei, far Abraham! Men kommer det noen til dem fra de døde, da vil de omvende seg.

Men han sa til ham: Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde.” Luk.16,19-31.

PÅ DETTE KJENNER VI KJÆRLIGHETEN

Nytestamentlig lesetekst:

”Undre dere ikke, brødre, om verden hater dere!

Vi vet at vi er gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene.

Den som ikke elsker, blir i døden.

Hver den som hater sin bror, er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv værende i seg.

På dette har vi lært kjærligheten å kjenne at han satte livet til for oss.

Også vi skylder å sette livet til for brødrene.

Men den som har jordisk gods og ser sin bror lide nød og likevel lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham?

Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet!” 1.Joh.3,13-18.

FOR HERREN DIN GUD VIL VELSIGNE DEG

Gammeltestamentlig lesetekst:

Når det er en fattig hos deg, blant dine brødre i noen av byene i det landet som Herren din Gud gir deg, da skal du ikke være hårdhjertet og lukke din hånd for din fattige bror, men du skal lukke opp din hånd for ham og låne ham det han mangler og trenger til.

”Du skal gjerne gi ham, og la ikke ditt hjerte være ondt når du gir ham.

For Herren din Gud vil velsigne deg i alt ditt arbeid og i alt det du tar deg fore, fordi du gir.

For fattige kommer det alltid til å være i landet. Derfor byder jeg deg og sier:

Du skal lukke opp din hånd for din bror, for de trengende og fattige som du har i ditt land.” 5.Mos.15,7-8 og 10-11.

Hallo, Jens!

torsdag 23. juni 2011

Selvsagt kan ingen med litt forstand stemme på politikere som myrder sine egne. Du/dere må vise oss om du mener noe med likeverd og menneskerettigheter! Kanskje du ikke skjønner at noen nekter å være med på disse ugjerningene? Det er jo helt ufattelig ansvarsløst.

kr

Går de aborterte barna fortapt?

onsdag 22. juni 2011

– Ikke hvis det enkelte barnet hadde omvendt seg. I nådetiden. Gud Herren vet hvem som hadde gjort det. Og ikke.

Hva med moren? Hun går heller ikke fortapt dersom hun av hjertet angrer sin synd, vender om og ber Jesus om tilgivelse.

Hva med han som fysisk drepte barnet?

Hva med myndighetene som virkelig tilrettelegger det hele?

Hva med velgerne? De utrolig likegyldige velgerne.

kr

Kan ugudelige gjøre gode gjerninger?

tirsdag 21. juni 2011

– Javisst. Tilsynelatende (Med gode gj. mener jeg uselviske og gudelige. Gjerninger etter Hans vilje). Den Hellige Ånd kan virke også gjennom dem. De kan for eksempel plutselig finne på å høre og søke Gud. Men ingen må tro at dette er av dem selv. Ikke en eneste en av oss vender seg til Jesus i egen kraft. Det må simpelthen et ubegripelig stort Guds under til for at vi ydmyker oss og tar Hans Ord helt på alvor, og grunner på det. Han åpenbarer seg for oss når vi er klare. – Da får vi Lys.

Men hva har vi gjort for å få åpnet øynene, egentlig? Ingen verdens ting. Det er bare Guds ufattelige nåde, tålmodighet og grenseløse kjærlighet til oss mennesker som er årsaken. Vi har alle strittet imot Ordet. Vi mener vi klarer alt like bra uten Ham. Inntil vi får åpenbart Sannheten. Da faller tingene på plass for oss. Og Ånden drar den enkelte stadig nærmere. Gud hører sine barns bønn for andre.

Jeg tror bestemt Han har en velsignet plan med uviljen vår. Han vil at vi skal se hvor hjelpeløse og uforstandige vi alle faktisk er. Hvor enormt mye rot vi lager for oss selv. Når vi er for stolte til å komme til Jesus.

En vakker dag går det opp for oss at vi vil høre Herren til. Men dette er Åndens verk, ikke vårt verk. Ingen klarer å eller skal ta imot før de blir kalt av Den Hellige Ånd. Gjerne gjennom sanne kristne. Ved Ordet.

kr

Hvordan kan dette skje?

søndag 19. juni 2011

Prekentekst for Treenighetssøndag:

”Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa til ham: Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud er med ham.

Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.

Nikodemus sier til ham: Hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og bli født?

Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.

Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd.

Undre deg ikke over at jeg sa til deg: Dere må bli født på ny!

Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen.

Slik er det med hver den som er født av Ånden.

Nikodemus svarte og sa til ham: Hvordan kan dette skje?

Jesus svarte og sa til ham: Du er Israels lærer, og vet ikke dette?

Sannelig, sannelig sier jeg deg: Vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd.

Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske?

Og ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, Menneskesønnen, som er i himmelen.

Og likesom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal Menneskesønnen bli opphøyet,

for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv.” Joh.3,1-15.

HAM TILHØRER ÆREN I ALL EVIGHET. AMEN

Nytestamentlig lesetekst:

Ӂ dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud!

Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier.

For hvem kjente vel Herrens sinn? Eller hvem var hans rådgiver?

Eller hvem gav ham noe først så han skulle få vederlag?

For av ham og ved ham og til ham er alle ting.

Ham tilhærer æren i all evighet. Amen.” Rom.11,33-36.

DU SKAL ELSKE HERREN DIN GUD

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én.

Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt.

Disse ord som jeg byder deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte.

Og du skal innprente dem i dine barn.

Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp.” 5.Mos.6,4-7.

Aldri for gammel og aldri for ung

lørdag 18. juni 2011

– for Jesus. Alle kan vitne. Alle er akkurat like viktige. For Ham.

Han tilgir og renser og fyller og tenner og sender hver den som vender om og endelig vil bli tilgitt, renset, fylt, tent og sendt. Av Gud Herren.

kr

Stakkars uvitende myndigheter

fredag 17. juni 2011

– Og alle andre likegyldige. Hva er det de ikke har forstått? Eller rettere sagt: Ikke vil høre? De kan vel lese? Hva sier Guds Ord om homofili? At det er en styggedom. Men djevelen sier selvfølgelig noe helt annet. Hvorfor hører mengden/flertallet alltid mer på den onde enn den gode?

Tenk så uforstandige og ufattelig ego vi mennesker kan være!

Jeg er født sånn, så da. Tøv. Ingen er skapt av Gud til å leve i synd. La deg nå ikke lure av maktsyke, ugudelige og ansvarsløse myndigheter.

kr

Hellig Ånd som livet gir

onsdag 15. juni 2011

Hellig Ånd som livet gir, Fall nå over meg. Hellig Ånd som livet gir, Fall nå over meg. Rens meg, Fyll meg, Tenn meg, Send meg. Hellig Ånd som livet gir, Fall nå over meg.

Norsk tekst: Oddvar Hjelvik

Melodi: Daniel Ivarsson