Arkiv for september 2010

Hva om engleskolen fører noen til Jesus?

torsdag 30. september 2010

Hva om den kritiserte engleskolen er en av Guds mange finurlige veier? Vi må jo gjerne gjennom eller borti mye forskjellig før vi til slutt finner fram, på en måte. Noen mer, andre mindre. Det kommer helt an på hva Hans plan er. Ingen ting skjer hvis ikke Herren vil.

Jesus kan selvsagt bruke alle initiativ. I motsetning til menneskene. Hans virkekraft er underbar. Han kan kalle gjennom alt og alle.

kr

Hvordan kunne Gud la Jesus dø for min og mine synders skyld?

torsdag 30. september 2010

Han må jo være utrolig uegoistisk som kunne sende/ofre sin Sønn eller seg selv for at jeg og vi skulle slippe vår fortjente syndestraff. Han må virkelig elske meg helt enormt som kan gjøre noe sånt!

«Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet.

Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig.

Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.» Jes.53,3-5.

Her kan vi bare tro. Vår forstand fatter ikke dette. Derfor velger mange av oss like godt å fornekte Sannheten. Vi tør ikke ta sjansen, liksom. Så modige er altså vi.

«For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.

For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.» Joh.3,16-17.

Tenk om vi kunne vende oss til Ham som hjelpen har!

kr

Hvorfor synder vi?

onsdag 29. september 2010

Kan Jesus tilgi all synd?

onsdag 29. september 2010

Er det håp for syndere som meg?

onsdag 29. september 2010

Skal syndene graderes?

onsdag 29. september 2010

Er jeg en bevisst eller ubevisst synder?

onsdag 29. september 2010

Synder jeg med vitende og vilje, med andre ord: Burde jeg visst at jeg bryter Guds ord? Når jeg tenker, sier, gjør slik og slik.

Syns jeg kanskje ikke det er så farlig å leve i åpenbar synd? Jeg er min egen herre, jeg! OK. Da spør Jesus meg: Hvordan skal du frelse deg selv og komme til himmelen?

Eller streber jeg etter, i Guds kraft, å være lydig mot Hans vilje og formaning, – men likevel faller i synd, før jeg får tenkt meg om, liksom? Ganske enkelt fordi jeg ikke er god i meg selv. Var jeg det, var jeg Gud. Vi kunne begynne å opphøye oss selv, rett og slett. Han holde oss nede eller i ydmykhet. Helt klart. Det er en mening med våre fall.

kr

Hva er synd?

onsdag 29. september 2010

Er ikke synd (mot Gud) ganske enkelt å gjøre mot Hans vilje? Og synder vi mot Gud, gjør vi det jo også mot mennesker. Uansett om vi forstår dette, eller ikke. Og likedan omvendt. Synder vi mot andre, gjør vi det og mot Herren. Men hva er egentlig mot Guds vilje? Dette kan vi enkelt finne ut ved å se hva Han sier, bl.a. i 2.Mos.20,1-17.

Og ved nattverdmåltidet, før Han skulle lide og dø og etter tre dager oppstå, sa Jesus:

”Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre! Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.” Joh.13,34-35.

Bryter vi ett eneste av disse budene, bryter vi i realiteten alle. Har vi altså syndet mot ett av Herrens bud, har vi faktisk syndet mot alle. Les: Jak.2,8-17.

Det er nok ikke opp til oss selv å avgjøre hva som er synd, og hva som ikke er det. – Å nei. Så langt der i fra. Da var ingen ting synd! Da var alt tillatt/greit og Guds vilje. Men sånn er det heldigvis ikke. Takk og pris. Da skulle det bli kaos! Vi må nødvendigvis lære hva dette er. (Av Gud. Ved Ordet og Den Hellige Ånd. Han må åpenbare vår synd og hva synd er for oss. Vi skjønner ikke før vi har fått visshet.) Men alle vil dessverre ikke det. Uklokt av dem.

Adam og Eva var de første som syndet mot Gud. De ville ikke høre og gjøre som Han sa. De var ulydige. Dermed syndet de bevisst og vi ble alle syndere ved de to. Deres ulydighet rammet hvert eneste menneske etter dem. Alle slekter arvet synden. De gjorde det vi ville gjort i deres sted. Det var slangen eller djevelen som fristet dem. Og de lot seg friste. 1.Mos.3,1-19.

Men Gud hadde og har en velsignet plan med alt Han gjør. Fra før dag 1! Han måtte gjøre det slik. For å kunne nå alle, hele verden, med sin store, ubegripelige og aldeles ufortjente nåde og kjærlighet. Tenk, Han hater synd, men elsker syndere! Hvordan er DET mulig?

kr

Guds menighet er jordens største under

tirsdag 28. september 2010

Guds menighet er jordens største under! Mens verdens skikkelse i hast forgår, Er Kristus i all evighet den samme, Og fast hans rike på sin klippe står. Mens verdensriker stiger og de synker, Går kirken mot fullkommenhetens vår.

2. Så kommer dagen da alt hat skal smelte Som sne og is for sol og sommervær. Da faller Satans makt, da skal hans velde Gi tapt for frelsens stridsmenn, for Guds hær. Med jubel skal de høste hva de sådde Og salige få se ham som han  er.

3. Å hellig håp! Å sanne, sikre løfte Fra ham som aldri skifter sinn og art! Er natten lang, er kampen full av kvaler, Som morgenstjernen lyser løftet klart. Det er Guds eget ord: Du skal ha trengsel, Men kjemp frimodig, – se, jeg kommer snart!

Tekst: Ronald Fangen

Melodi: Anfinn Øien

Sannheten skal frigjøre dere

søndag 26. september 2010

Prekentekst for 18. søndag etter pinse:

”Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham: Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler.

Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.

De svarte ham: Vi er Abrahams ætt og har aldri vært treller under noen! Hvordan kan du da si: Dere skal bli fri?

Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hver den som gjør synd, er syndens trell.

Men trellen blir ikke i huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid.

Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.” Joh.8,31-36.

STÅ DERFOR FAST

Nytestamentlig lesetekst:

”Til frihet har Kristus frigjort oss.

Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk.

Se, jeg, Paulus, sier dere: Hvis dere lar dere omskjære, så vil Kristus ikke være til noe gagn for dere.

Igjen vitner jeg for hvert menneske som lar seg omskjære, at han skylder å holde hele loven.

Dere er skilt fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven, dere er falt ut av nåden.

For i Ånden venter vi ved tro på det som rettferdigheten gir oss håp om.

For i Kristus Jesus betyr det ikke noe om en er omskåret eller uomskåret, her gjelder bare tro, virksom ved kjærlighet.” Gal.5,1-6.

HØR, DU JORD!

Gammeltestamentlig lesetekst:

Så sa Herren: Stå på veiene og se til. Spør etter de gamle stier. Spør hvor veien går til det gode, og vandre på den! Så skal dere finne hvile for deres sjeler.

Men de sa: Vi vil ikke vandre på den.

Jeg satte vektere over dere og sa: Gi akt på basunens lyd!

Men de sa: Vi vil ikke gi akt.

Derfor hør, dere hedningefolk, og vit, du menighet, hva som skjer iblant dem.

Hør du jord! Se, jeg lar ulykke komme over dette folket, som en frukt av deres onde råd.

For de har ikke gitt akt på mine ord, og de har forkastet min lov.

Hva skal jeg med virak fra Sjeba og med den beste kalmus fra et fjernt land? Brennofrene deres er ikke til velbehag for meg, og slaktofrene vil jeg ikke ha.” Jer.6,16-20.