Arkiv for juli 2010

Du som strever, kom – til Jesus! Nå!

lørdag 31. juli 2010

Han kaller på deg! Ta imot kallet! Svar Ham JA! Når du hører. Kom til Jesus og bli løst fra alt som er tungt å bære! Alt du trenger å gjøre for å bli frelst og fri, er nemlig å komme. Og kom for all del akkurat som du er. Det er ikke DU som skal eller må gjøre deg selv god! Kun Jesus alene kan rense hjertet ditt. Du behøver bare ta imot gaven fra Ham, din aller beste venn, aldeles uforskyldt av nåde. Kjenn at Han er din Gud!

kr

Hvem/hva skal barnet vernes mot?

torsdag 29. juli 2010

– Mot alt og alle som truer og ødelegger dets liv, selvsagt.

Kanskje den likegyldige er den aller farligste for barnet? Den som i grunnen ikke bryr seg om det. Kan dette faktisk være barnevernerne selv? Vi MÅ simpelthen bry oss mer, ellers går det fullstendig galt! Djevelen vil likegyldighet, Gud vil at vi skal vise også barnet, selvfølgelig, all vår omsorg og kjærlighet. Enten man ennå er i mors mage, er ung eller gammel – alle er skapt og elsket av Gud, derfor skal også vi elske alle barn. Slik Han elsker oss. Vi skal ganske enkelt elske vår neste som oss selv. Intet mindre.

Men skal ikke alle barn vernes eller beskyttes ved lov mot vold og drap og all annen ondskap? Har ikke alle barn rett til å få leve og velge selv like mye som oss? Hvis ikke det såkalte Barnevernet eller andre vet så mye om sin gudgitte oppgave, hva den består i, så må jo noen bry seg om, og vise det hva Guds Ord sier.

Det femte bud: «Du skal ikke slå i hjel.» 2.Mos.20,15.

Dette betyr at en aldri må finne på å drepe barnet. Ved andre. Hvert barn er unikt og skapt og villet av Herren selv. Fordi Han har en velsignet plan med det. Altså må du gjøre alt som står i din makt for å hindre at noen virkelig myrder sitt eget barn. Når du vet at dette planlegges. Det hadde vært en svært enkel oppgave for politikerne å gjøre noe med denne saken! Uten tvil er dagens vanvittige abortlov den største tragedien i Norge noensinne. Det er begått og begår fortsatt vitterlig et folkemord her i vårt eget land! Uten at noen reagerer! Hva er årsaken til dette? En grufull og helt ufattelig djevelsk gjerning er det. De som sørget for at denne sinnssyke abortloven ble vedtatt OG de som fortsatt sørger for at den får stå ved lag, bærer et formidabelt ansvar. Det er å håpe at de yngre politikerne som etter hvert overtar, skjønner, ser og er mer våkne enn de mange virkelig uansvarlige!

Du bør ikke stille deg på sidelinjen her, eller akseptere fortvilte unnskyldninger. Hjelp heller den gravide moren i hennes kanskje vanskelige situasjon! Be og be. Til den levende og sanne Gud. Og vit at Herren hjelper alle som vil ha Hans hjelp. Jesus og bare Han kan nemlig forvandle hele situasjonen for den enkelte. Det er ingen ting Han heller vil.

”Så bar de små barn til ham for at han skulle legge hendene på dem og be, men disiplene truet dem.

Da sa Jesus: La de små barn være, og hindre dem ikke fra å komme til meg, for himlenes rike hører slike til.” Matt.19,13-14.

Og: ”Sannelig sier jeg dere: Uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere slett ikke inn i himlenes rike.” Matt.18,3.

Vi har veldig mye å lære av de små barna! Se hvilken tillit de har til den som er glad i dem! De er ikke opptatt av noe annet enn å ta imot ufortjent kjærlighet. Herlig.

Et betimelig spørsmål: Kan den som er for abort eller likegyldig, og ikke klar abortmotstander, være en troverdig og trygg barnehjelper?

kr

Skulle du sett!/? (1)

onsdag 28. juli 2010

Ring. Blad 27.7.10:

«I regjeringen er det bekymring for at kommunene ikke prioriterer barnevernet.» Nei, så merkelig! (For det gjør jo vi!)

«Overlevde fall fra 16. etasje». 15-åringen kom fra fallet på 50m fra en leilighet i New Zealand med minimale skader fordi han falt på taket av en car-port før han traff bakken, antar man. Det står ingen ting om at dette er et ufattelig Guds under.

Og hvorfor ikke «Ja til pils i parken» slik at modne Frpu-politikere får lurt til seg noen flere stemmer? Alt for oppmerksomheten. La oss endelig få mer fyll og bråk, likegyldighet og rot! Og særlig utrivelige miljøer.

kr

Da Jesus satte sjelen fri

tirsdag 27. juli 2010

Da Jesus satte sjelen fri, Brøt lyset frem på livets sti. Og da jeg fikk ham selv å se, Jeg glemte jordens sorg og ve.

Kor: Halleluja, min sjel er fri! Min trellestand er nå forbi. På land og hav min sak er klar: Hvor Jesus er, jeg himlen har.

2. Så fjern Guds himmel syntes meg Før Jesus åpenbarte seg, Men nå har han den brakt så nær At himlen i mitt hjerte er.

3. Hva gjør det så om her på jord I hytte eller slott jeg bor? Er dagen skyfull eller klar, Hvor Jesus er, jeg himlen har.

4. Å dype fred, å stille ro! Gud selv vil i mitt hjerte bo! Å leve det er Kristus her, Og døden selv en vinning er.

Tekst: C. F. Butler og Thomas B. Barrat

Melodi: James M. Black

Men hva er egentlig sjelesorg?

mandag 26. juli 2010

Jeg mener det er helt misvisende å kalle sjeleomsorg for sjelesorg. Sjeleomsorg er virkelig mye mer positivt å drive med! Ordet sorg er da aldeles malplassert her? Tingene blir liksom så innmari sørgelige hvis fokuset bare blir sorg og sørger.

Hvor står ordene sjelesorg og sjelesørger i Bibelen? Ingen steder. Er ikke Gud en sjelesørger? Nei, det står ikke det. Men det står at Han har omsorg for oss. Og at vi skal vise hverandre dette! Med andre ord enhver skal våge å bry seg. OM.

Sjeleomsorg er Jesu omsorg for sjelen vår. En sjeleomsorgsperson er en som har forstått dette, en som kan og vil lytte, bare være der, en som tar seg tid. – Altså gjør som Jesus ville gjort. Han vil utvilsomt bruke deg og meg i møte med mennesker til dette. Sjeleomsorg er gudelig kjærlighet til sin neste. Å øse av den ufortjente godhet, kunnskap, visdom og OMSORG en selv har fått fra Herren.

For Herren din Gud har velsignet deg i alle dine henders gjerninger. Han har båret omsorg for deg på din vandring gjennom denne store ørken. I førti år har Herren din Gud nå vært med deg. Du har ikke manglet noe.” 5.Mos.2,7.

Du bør vite nøye hvordan sauene dine ser ut. Ha omsorg for din hjord!” Ordspr.27,23.

Men Gud satte legemet slik sammen at han gav det ringeste «lemmet ”størst ære, for at det ikke skal være splittelse i legemet, men lemmene ha samme omsorg for hverandre. Om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Og om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med. Dere er Kristi legeme, og hver for seg hans lemmer.” 1.Kor.12,24-27.

Men den som ikke vet å styre sitt eget hus, hvordan kan han ha omsorg for Guds menighet? Han må ikke være nyomvendt, for at han ikke skal bli oppblåst og falle under djevelens dom. Han må også ha godt vitnesbyrd fra dem som er utenfor, så han ikke skal bli til spott og bli fanget i djevelens snare.” 1.Tim.3,5-7.

Og sist, men ikke minst:

«Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.” 1.Pet.5,7.

Hmm … Vi syns visst DET er for enkelt. Så det gjør vi bare ikke. Ille dumt. For da synder vi også. Jesus sier jo her til slutt, ved Peter, at vi skal kaste alle våre bekymringer på Ham. Først da blir det liv og salighet. Man går ikke rundt og tynges og sliter. En er fri, og ser ikke problemet lenger.

kr

Vik bort fra meg, dere som gjorde urett!

søndag 25. juli 2010

Prekentekst for 9. søndag etter pinse:

Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje.

Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn?

Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett!

Derfor – hver den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn.

Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell.

Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann, som bygde huset sitt på sand.

Og regnet skylte ned og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Og det falt, og fallet var stort.

Og det skjedde da Jesus hadde endt denne talen, da var folket slått med undring over hans lære.

For han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærde.” Matt.7,21-29.

DEN SOM KJENNER GUD, HØRER OSS

Nytestamentlig lesetekst:

”Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden.

På dette skal dere kjenne Guds Ånd: hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud, og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud.

Dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden.

Mine barn! Dere er av Gud, og har seiret over dem. For han som er i dere, er større enn han som er i verden.

De er av verden. Derfor taler de av verden, og verden hører dem.

Vi er av Gud. Den som kjenner Gud, hører oss. Den som ikke er av Gud, hører oss ikke. Av dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd.” 1.Joh.4,1-6.

HVEM HAR GITT AKT PÅ MITT ORD?

Gammeltestamentlig lesetekst:

Så sier Herren, hærskarenes Gud: Hør ikke på disse profetenes ord når de profeterer for dere! De fyller dere med tomme innbilninger. De bærer fram sitt eget hjertes syner, ikke ord fra Herrens munn.

Igjen og igjen sier de til dem som forakter meg: Herren har sagt: Dere skal ha fred! Og til hver den som følger sitt hårde hjerte, sier de: Det skal ikke komme ulykke over dere.

Men hvem av dem har stått i Herrens fortrolige råd, slik at han så og hørte hans ord? Hvem har gitt akt på mitt ord og hørt det?

Se, Herrens storm, hans vrede farer ut, en virvlende stormvind. Den virvler over hodet på de ugudelige. Herrens vrede skal ikke vende tilbake før han har utført og fullbyrdet sitt hjertes tanker.

I de siste dager skal dere forstå det helt.

Jeg har ikke sendt profetene, likevel løp de. Jeg har ikke talt til dem, likevel profeterte de.

Hadde de stått i mitt fortrolige råd, ville de la mitt folk høre mine ord og føre dem tilbake fra deres onde vei og fra deres onde gjerninger.

Er jeg en Gud bare nær ved, sier Herren, og ikke en Gud langt borte?

Eller kan noen gjemme seg på hemmelige steder så jeg ikke kan se ham? sier Herren.

Fyller jeg ikke himmelen og jorden, sier Herren.” Jer.23,16-24.

Sjelesorg eller antidepressiva?

lørdag 24. juli 2010

En e-post og et viktig vitnesbyrd fra min prest Einar Bryn, Dnk i eksil Oslo:

Hei Kristi!

Jo, jeg er også overbevist om at antidepressiva er farlige saker.

Psykiatrien har i flere tiår hatt stor tro på at kjemiske stoffer er svært tjenlige i medisinen: ved psykiske lidelser, ikke minst ved depresjoner.

Stoffene påvirker tankefunksjonen og sløver et menneske ned.

Personlig opplevde jeg at de fremkalte angsten. Den slet jeg med i flere år, men skjønte ikke da at det var medisinene som gjorde det.

«Å dø i depresjon» er blitt et stående uttrykk for selvmordet. Angsten kveler livsmotet. En orker ikke mer, for angsten er ubeskrivelig! Den som har prøvd det, vet det.

Det er 18 år siden jeg ble helbredet på sinnet, på Gaustad av alle steder, og det var Jesus selv som løste meg ut ved ordet: «Frykt ikke! Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min.» Jes 43,1. Det har jeg fortalt om (både titt og ofte). Har ikke brukt medisiner siden.

Det er så stort det jeg opplevde: evangeliet løste meg ut. Jeg var overbevist om at jeg aldri ville bli et menneske igjen.

Det er rart å tenke på at det var gjennom mitt livs nederlag at Herren åpenbarte seg for min forvirrede samvittighet.

Derfor er jeg opptatt av å forkynne evangeliet og drive sjelesorg, fordi jeg selv ble løst ved det. Jeg er overbevist om at evangeliet i seg selv løser mennesker, ikke bare åndelig dvs i forhold til Gud, men også psykisk og sosialt (samlivet med andre mennesker).

«Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Joh 8,36 og vers 32: «Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere».

Velsignet helg!

Hilsen Einar

—————————————-

Du som ønsker det, er herved hjertelig velkommen og invitert til å sende inn ditt vitnesbyrd om hvordan DU møtte Jesus og forhåpentligvis tok imot Ham. Fortell gjerne litt om hvor du var i livet da og/eller er nå. Til inspirasjon, oppbyggelse og glede for andre. Kan hende vil du at noen skal be for deg? Vær frimodig!

Kanskje kan ett vitnesbyrd offentligjøres hver eller annenhver lørdag heretter? Men det kommer jo an på da.

kr

Kjærligheten viser hvem vi er

torsdag 22. juli 2010

«Dette er hans bud, at vi skal tro på hans Sønns, Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik han bød oss.” 1.Joh.3,23.

«Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker, er født av Gud, og kjenner Gud.

Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet.

Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbaret iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne Sønn til verden, for at vi skal leve ved ham.

I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre.

Ingen har noensinne sett Gud.

Dersom vi elsker hverandre, da blir Gud i oss, og kjærligheten til ham er blitt fullkommen i oss.» 1.Joh.4,7-12.

«Og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud er kjærlighet. Den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham.

I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. For slik som han er, slik er også vi i denne verden.

Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut.

For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten.

Vi elsker fordi han elsket oss først.

Dersom noen sier: Jeg elsker Gud! – og likevel hater sin bror, så er han en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, hvorledes kan han elske Gud, som han ikke har sett?

Og dette bud har vi fra ham at den som elsker Gud, skal også elske sin bror.» 1.Joh.4,16-21.

Men hvem er min bror, og hvem er ikke min bror? Har dette med kjødelige brødre/søsken å gjøre? Iallfall ikke bare dem. Det er nok her snakk om brødre i Kristus. Ikke vranglærerne, men de bibeltro.

Vi skal selvfølgelig ikke hate noen, like lite som Jesus hatet noe menneske. Men vi skal hate synden eller det onde de gjør. Og påpeke dette. Når og slik Han ber oss om det. Uansett hva dette koster. Ingen liker spesielt godt å bli irettesatt. Ikke engang av Guds ufeilbarlige Ord. Man må bare ikke komme her!

kr

Engstede hjerte

tirsdag 20. juli 2010

Engstede hjerte, Opp av din smerte! Glemmer du aldeles bort hva du  har: Frelserens vennskap, Nåde og kjennskap! Ennå han lever og er som han var.

2. Minnes hans seier, Husk hva du eier, Ikke i deg, men i Frelseren kjær: Ren og rettferdig, Himmelen verdig, Ikke i deg, men i Jesus du er.

3. Kan du her nede Ennå ei se det, Kjenner deg syndig og arm, – like vel Kristus har kjøpt deg, Tvettet og døpt deg, Bærer, bevarer og signer din sjel.

4. Synden deg plager Netter og dager, Dog – du en evig rettferdighet har. Jesus alene Tvettet oss rene. Pris være Lammet som syndene bar.

5. Helgendrakt bær vi, Undere er vi: Salige, selv om vi sukker i sorg. Kongebarn høye, Vel kjent med møye, Sjelden har ro, skjønt vi bor i Guds borg.

6. Opp av din dvale, Hør dog Guds tale, Glem ikke bort hva i Kristus du har! Gud deg ei glemmer, Solen seg gjemmer, Alltid bak skyene skinner den klar.

Tekst: Carl Olof Rosenius/Emilia Ahnfelt Laurin

Melodi: Oscar Ahnfelt

Vær ikke motløs!

mandag 19. juli 2010

«For Gud gav oss ikke motløshets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd.

Skam deg derfor ikke ved vår Herres vitnesbyrd eller ved meg, hans fange, men lid ondt sammen med meg for evangeliet, i Guds kraft!

Han er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall.

Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han gav oss i Kristus Jesus fra evighet av.» 2.Tim.1,7-9.

Hvorfor blir vi så lett motløse? Og hvorfor er vi så flinke til å finne unnskyldninger for det gale vi gjør? Er det fordi vi er spesielt uforstandige og ikke skjønner hva som er rett og hva som er galt, og hva som er det beste for oss? Begriper vi ikke at Gud er ufattelig mye klokere enn oss? Hvorfor gjør vi så fall ikke det? Kan det være at vi ikke vet hvem Jesus er, at Han elsker oss mye mer enn noen annen gjør, at det er grunnen til at Han stadig må lære og tukte oss for at vi skal bli sterke i Guds kraft. Og kanskje vi ikke har forstått at Han kan gjøre og gjør undere også i dag, særlig for den som vil komme – til Jesus – med det som er tungt å bære? Er det ikke egentlig bare å se seg litt rundt, så skjønner vel de aller fleste temmelig fort at Gud er underets Gud? Håper virkelig det.

Tenk at Han vil at vi skal legge alle våre bekymringer og plager, ja all vår synd fra oss hos/på Ham! Da, hvorfor gjør vi ikke dette?

kr