Arkiv for juni 2010

Hvis det finnes kristne i hver by

mandag 14. juni 2010

– Da burde det være såre enkelt å få folk til å forstå at ingen ting er viktigere enn å få erstattet den ugudelige og horrible abortloven med en lov som VERNER/FREDER barnet i mors mage!

Jesus sier NEI til abort. Aldeles konsekvent og abolutt. Han forsvarer alltid den svakeste part. Den som ingen bryr seg om. De som vil drepe og ødelegge, gjør ikke det.

Jeg kan ikke fatte at de som sier eller mener de er kristne, ikke støtter opp om dem som virkelig har ofret og stadig ofrer seg for det ufødte livets, og ikke minst for Jesu skyld. De som kan høre og lese, vet at ikke ett argument til forsvar av denne sykelige loven, blir godtatt.

Hva tenker de såkalte kristne på?

kr

Sakkeus, skynd deg og kom ned!

søndag 13. juni 2010

Prekentekst for 3. søndag etter pinse:

Og Jesus kom inn i Jeriko og var på vei gjennom byen. Og se, der var en mann som hette Sakkeus. Han var overtoller og en rik mann.

Han søkte å få se Jesus, hvem han var. Men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst.

Han løp da i forveien og klatret opp i et morbærtre for å se ham, for hans vei gikk der forbi. Da Jesus kom til stedet, så han opp og sa til ham: Sakkeus, skynd deg og kom ned! For i dag må jeg bli i ditt hus.

Han skyndte seg da og steg ned, og tok imot ham med glede. Men da de så det, knurret de alle og sa: Han gikk inn som gjest hos en syndig mann!

Men Sakkeus stod fram og sa til Herren: Se, Herre! Halvdelen av det jeg eier, gir jeg til de fattige. Og har jeg presset penger ut av noen, skal jeg gi det firedobbelt igjen.

Jesus sa til ham: I dag er frelse blitt dette hus til del, siden også han er en Abrahams sønn.

For Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt.” Luk.19,1-10.

DET ER HANS VERK

Nytestamentlig lesetekst:

”Brødre, legg merke til det kall dere fikk. Ikke mange vise etter kjødet ble kalt, ikke mange mektige, ikke mange av høy ætt.

Men det dåraktige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme.

Det som er lavt i verden, og det som er foraktet, det utvalgte Gud seg, det som ingenting er, for å gjøre det til intet som er noe – for at intet kjød skal rose seg for Gud.

For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning, for at – som skrevet står: Den som roser seg, han rose seg i Herren! 1.Kor,1,26-31.

ET HELLIG FOLK ER DU FOR HERREN

Gammeltestamentlig lesetekst:

For et hellig folk er du for Herren din Gud. Deg har Herren din Gud utvalgt av alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk.

Ikke fordi dere var større enn alle andre folk, fant Herren behag i dere, så han utvalgte dere. For dere er det minste av alle folkene.

Men fordi Herren elsket dere, og fordi han ville holde den ed han hadde sverget deres fedre, derfor førte Herren dere ut med sterk hånd og fridde deg ut av trellehuset, fra Faraos, egypterkongens hånd.” 5.Mos.7,6-8.

Den mørkeste dagen

torsdag 10. juni 2010

DEN MØRKESTE DAGEN I NORSK HISTORIE!

13. juni 1975 er den mørkeste dagen i norsk historie. Det er 35 år siden. Da ble en ulov vedtatt i det norske Storting som har kostet mer enn en halv million barn livet. Biskop Per Lønning gikk av i protest mot loven. I årene som fulgte ble prestene Børre Knudsen, Per Kørner og Ludvig Nessa avsatt som prester ved dom i rask rekkefølge p.g.a. sine protester mot uloven og massemyrderiene som fulgte i kjølvannet av den.

Et lite, stille sørgetog har nå i en årrekke gått fra Stortinget til Det ukjente barns grav i sorg over den forbannelse som har rammet landet vårt. Vi er ikke mange – for sløvhet og likegyldighet har lagt seg som en klam hånd over folket vårt. Få innrømmer at det er folkemord som finner sted på norske sykehus. Og få innser at vi er i ferd med å sage av den grenen vi selv sitter på!

I år blir markeringen lagt til lørdag 12. juni (ettersom 13. juni faller på en søndag), med ”stand” på Egertorget fra kl.11.00 til kl.15.00, og samling på Eidsvolls Plass kl.15.00. Deretter går sørgetoget til Det ukjente barns grav på Vår Frelsers Gravlund. Lastebilen med bilder av aborterte foster kommer til å rulle i Oslos gater det meste av dagen.

Alle eksilkirkens prester deltar. Bli også du med! Og få noen med deg, da vel!

Fredrikstad 31. mai 2010
Ludvig Nessa

————————-

Men hvorfor så dramatisk!? Kanskje fordi det ER dramatisk? Vi vil ikke se den lastebilen og de bildene! Hvorfor ikke? Fordi vi nekter å bry oss. Med dette. Israel, derimot … Der har vi jo så mye peiling. Hvis ikke folkemord på norske sykehus må fram i lyset, hva er da viktig å få opplyst? Er bilder mer skremmende enn åpenbaringen? Neppe. Men den er avgjort ikke behagelig for noen. Vi kan stoppe denne galskapen, og få tilgivelse, om vi vil. Da det ennå er nådetid. Snart er det for sent.

Bli med i kampen for det ufødte liv, du som har skjønt hva som er viktigst i livet! Du som ikke har samvittighet til å møte Jesus på dommens dag – uten å ha gjort noe for å redde det utsatte, aldeles forsvarsløse og hjelpeløse lille barnet i mors mage.

«La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode.» Rom.12,21. Gjør Guds vilje! Og bli rikelig velsignet.

kr

Sørgetog mot abortloven i Oslo

onsdag 9. juni 2010

SØRGETOG


fra Stortinget

til Det ukjente barns grav

lørdag 12. juni 2010

kl.15.00!


Kle deg til sorg

og be med noen venner.

Ta gjerne med en rose

som kan legges

på graven.

———

Hva ville Jesus ha gjort?

Han går med.

Frelseren ser om du bryr deg.

Våkn opp!

DU må komme!

kr

Hva er abort, mamma?

tirsdag 8. juni 2010

– Åj. Jo det er det samme som å drepe et bittelite levende, men ennå ufødt menneskebarn. DET kan bare ikke være lov! De som dreper mennesker er jo mordere og kommer i fengsler. Ingen har lov til å drepe små barn, sier Jesus. Han elsker oss jo, alle sammen! Alle er nøyaktig like viktige for Gud. Og det er jo HAN som har skapt oss!

– Men noen mennesker skjønner ikke at det er livsfarlig å bryte Guds bud, Jakob. De tror de kan følge budene eller la være å følge dem hvis de finner ut med sin fornuft at det er bedre å ta abort eller myrde et aldeles uskyldig og totalt forsvarsløst lite barn enn å gi det en sjanse til å leve.

De forstår ikke at Jesus går med i alle tilsynelatende umulige situasjoner, hvis Han bare får lov. Vil de ha Hans hjelp, så hjelper Han dem.

kr

Pappa, er du rik i Gud?

mandag 7. juni 2010

– Hva mener du, Jakob? Om du er rik i Gud, vel! For det er mamma og jeg, og babyen i magen, selvsagt. Å, jeg håper det blir en gutt, for da kan han og jeg gjøre masse gutteting sammen med deg. – Jeg er ikke helt sikker på om jeg er så rik i Gud.

Hvorfor ikke, pappa? Vet du ikke åssen man blir det, eller? Har du for mange pengeproblemer, kanskje? Kjøper du for mye rart? Er døde ting viktigere for deg enn Jesus? Men er du fattig i ånden, da? – Hva? Ja, fattig i ånden. – Men Jakob, nå spør du veldig vanskelig.

Gud sier i Åpenbaringen at han «vet om din trengsel og fattigdom  – men du er rik -«. D’ække lett å skjønne, men Ordet lyver ikke, pappa! Vær tro inntil døden, så vil Jesus gi deg livets krone!

kr

Ta dere i vare for all havesyke!

søndag 6. juni 2010

Prekentekst for 2. søndag etter pinse:

”En i mengden sa da til ham: Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg!

Men han sa til ham: Menneske! Hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere?

Han sa til dem: Se til å ta dere i vare for all havesyke! For ingen har sitt liv av sin eiendom, selv om han har overflod.

Han fortalte dem så en lignelse og sa: En rik mann fikk stor avling av jorden sin. Da tenkte han ved seg selv: Hva skal jeg gjøre? Jeg har jo ikke rom nok til å samle min avling i.

Og han sa: Dette vil jeg gjøre: Jeg vil rive ned låvebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods.

Så vil jeg si til min sjel: Sjel! du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro – et, drikk og vær glad!

Men Gud sa til ham: Du dåre! I denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet?

Slik er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud.” Luk.12,13-21.

PENGEKJÆRHET ER EN ROT TIL ALT ONDT

Nytestamentlig lesetekst:

Ja, gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning! For vi hadde ikke noe med oss inn i verden, og det er klart at vi heller ikke kan ta noe med oss herfra.

Har vi mat og klær, skal vi la oss nøye med det.

Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse.

For pengekjærhet er en rot til alt ondt. I sin lyst etter penger har noen faret vill i troen og har gjennomboret seg selv med mange piner.

Men du, Guds menneske, fly bort fra alt dette! Og jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, tålmodighet og mildhet.

Strid troens gode strid!

Grip det evige liv som du ble kalt til – du som og har avlagt den gode bekjennelse for mange vitner!” 1.Tim.6,6-12.

TENK PÅ DIN SKAPER

Gammeltestamentlig lesetekst:

Tenk på din skaper i din ungdoms dager, før de onde dagene” alderdommen” kommer, og det lir mot de år da du må si: Jeg har ingen glede av dem, før solen og lyset og månen og stjernene fordunkles, og skyene kommer igjen etter regnet.

Da skjelver husets voktere” armene”. De sterke menn” bena” blir bøyd. De som maler” tennene” på kvernen, stanser arbeidet, fordi de er blitt for få. Og det mørkner for dem som ser ut gjennom vinduene” øynene”.

Begge dørene til gaten” ørene, hørselen” blir stengt, mens kvernduren blir svak. En står opp når fuglene kvitrer, men alle sangmøyene er lavmælte.

En frykter for hver bakke, det lurer skremsler ved veien. Mandeltreet blomstrer,” håret blir hvitt ”gresshoppen sleper seg fram, kapersen mister sin kraft” smaksansen sløves”.

For mennesket drar bort til sin evige bolig – de sørgende går allerede og venter på gaten.

Tenk på din skaper før sølvsnoren slites over, og gullskålen slås i stykker, og krukken brytes i stykker ved kilden, og hjulet knuses og faller ned i brønnen, før støvet vender tilbake til jorden og blir som det var før, og ånden vender tilbake til Gud, som gav den.” Pred./Fork.12,1-7.

Mamma, mamma, vi går for Jesus!

lørdag 5. juni 2010

– Ja det gjør vi, Jakob. Idrettsfolka går visst bare for gull og diamanter! De tenker visst bare på penger, de skapningene der. Men hva skal dem nå egentlig med DET? Blir’em verdifullere enn oss av den grunn? For Gud, mener jeg. – Langt i fra. De blir verken finere eller viktigere eller bedre eller mer verdifulle enn oss eller noen andre for det. Jesus elsker alle mennesker nøyaktig like mye. Hva betyr nøyaktig? – Altså akkurat like mye. Han ser ikke etter hvor rike vi er på materielle goder og sånn … Materielle goder … gull og diamanter? – Ja hva vi fysisk eier. Åj båj. Fysisk eier? Det gjør ingen ting om du ikke forstår alt jeg sier, vennen. OK.

Hva ser Jesus etter? – Han ser etter om vi hører på hva Han sier og gjør som Han sier. Om vi er snille og gode mot hverandre og passer på vår neste, at han ikke faller ut av nåden. Å ja. Det var vanskelig, mamma! Falle ut av nåden? Gosh! Er det mulig? Hvordan? – Jo hvis vi ikke tviholder på Jesus, så glir Han lenger og lenger fra oss. Og da gjør vi heller oss selv til gud istedenfor Jesus. Men da er man ganske dum. – Ikke dum, Jakob, du vet det er mange som ikke har Jesus i hjertet sitt sånn som oss. Da sier og gjør de ukloke ting. Hvorfor har de ikke det? Kanskje de ikke klarer å si: Kjære Jesus, flytt inn i hjertet mitt, jeg vil tilhøre deg?

Men hvis de som er «fysisk rike», deler alt gullet sitt og alle diamantene sine med de som ikke er det, da blir vel Jesus glad? – Å ja. Helt sikkert.

kr

Jesus, her er jeg

torsdag 3. juni 2010

Kor:

Jesus, her er jeg, send meg. Jesus, her er jeg, send meg. Jeg vil leve mitt liv i tjeneste for deg, Jesus, her er jeg, send meg.

1. Jesus har et spørsmål, og det lyder så: Hvem skal jeg sende, hvem vil gå? Hvem vil  bære budet om at Gud er kjærlighet, Si meg, vil du være med?

2. Høsten er moden, arbeiderne få. Hvem skal jeg sende, hvem vil gå? Kallet gjelder alle som tror på Frelseren, Vil du være med, min venn?

Tekst og melodi: Arnold Børud