Arkiv for april 2010

Følger DU Jesus?

fredag 30. april 2010

– Hvorfor eller hvorfor ikke? Er dette mulig eller umulig? For deg.

Hva jeg mener? Jo, jeg mener: Følger du etter Ham/Ordet? Gjør du som Jesus sier eller ber deg om? ALLTID. Streber du etter det? Du kan nemlig hvis du vil! Med Hans hjelp. Men selvsagt kan du ikke hvis du ikke vil! Da kan du bare bli en falsk eller upålitelig etterfølger. Som Jesus ikke kan kjennes ved. Å føye noe til eller trekke noe fra Guds ord, er livsfarlig, simpelthen. Da dør du og ditt kristenliv. Du forherdes, og kan ikke lenger skjelne mellom rett og galt. Du tror du lever i Herren og følger Ham, men det er umulig. Dersom du følger din egen forstand fremfor Jesu ord – når det passer for deg, – ja da er du ingen sann kristen. Og det beklager jeg sterkt. Men du kan ennå gjøre noe med dette! Det er ennå nådetid. Du som sover, må våkne! Snart er det for sent å omvende seg. Du som forkynner, må forkynne og lære RETT! Ellers vil det gå deg aldeles ille. Du må leve slik Han sier, med andre ord: Du må følge Jesus. 100%.

kr

Betyr Jesus noe for DEG?

torsdag 29. april 2010

– Hvorfor eller hvorfor ikke?

Elsker DU Jesus?

onsdag 28. april 2010

– Hvorfor eller hvorfor ikke? Er dette mulig eller umulig? For deg.

Selvfølgelig er det umulig for deg (og meg) å elske Jesus. – I egen kraft. Men i Guds kraft er det mulig. Vi trenger Hans hjelp også her. Vår kjærlighet er basert på egoisme, vi elsker for å selv få noe igjen, men Hans kjærlighet er basert på total uegoisme.

Han må forandre våre hjerter, men vi er nødt til å slippe Ham inn/til. VI må åpne hjertedøren. For de hjertene som ikke vil omvende seg eller fødes på nytt, døde Jesus rett og slett forgjeves. Hvor dette må smerte Ham!

Jesus vil vite om vi elsker Ham mer enn noen andre?

Han spurte jo Peter: Elsker du meg mer enn disse? Joh.21,15.

kr

Angår ikke Jesus DEG?

tirsdag 27. april 2010

– Hvorfor ikke? Hører du ikke at Jesus kaller på deg? Gjennom mange forskjellige ting. Er du for bra for Ham? Og mener du klarer deg fint eller best uten Hans ledelse. Da hvordan skal du komme til himmelen?

kr

Kjenner DU Jesus?

mandag 26. april 2010

– Hvorfor eller hvorfor ikke? Er dette mulig eller umulig? For deg.

La ikke deres hjerte forferdes!

søndag 25. april 2010

Prekentekst for 3. søndag etter påske:

La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, og tro på meg!

I min Fars hus er det mange rom.

Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere.

Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.

Og dit jeg går, vet dere veien.

Tomas sier til ham: Herre, vi vet ikke hvor du går hen, hvordan kan vi da vite veien?

Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.

Hadde dere kjent meg, så hadde dere også kjent min Far. Og fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.

Filip sier til ham: Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss!

Jesus sier til ham: Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Filip?

Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si: Vis oss Faderen?

Tror du ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i meg?

De ord jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv, men Faderen, som blir i meg, han gjør sine gjerninger.

Tro meg at jeg er i Faderen, og Faderen i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld.” Joh.14,1-11.

VÅR TRENGSEL ER KORTVARIG OG LETT

Nytestamentlig lesetekst:

”For vi vet at han som oppvakte Herren Jesus, han skal også oppvekke oss med Jesus og stille oss fram sammen med dere.

For alt dette skjer for deres skyld, for at nåden må bli rik og virke rikelig takksigelse fra så mange flere, til Guds ære.

Derfor mister vi ikke motet.

Og selv om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre dag for dag.

For vår trengsel er kortvarig og lett, og virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål.

Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige.

For det synlige varer en kort stund, men det usynlige er evig.” 2.Kor.4,14-18.

DE SOM SÅR MED GRÅT, SKAL HØSTE

Gammeltestamentlig lesetekst:

”En sang ved festreisene.

Da Herren lot Sions fanger vende tilbake, var vi som drømmende.

Da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubel. Da sa de blant hedningene: Store ting har Herren gjort mot disse!

Store ting har Herren gjort mot oss, vi ble glade.

Herre, la våre fanger vende tilbake likesom bekker i sydlandet!

De som sår med gråt, skal høste med fryderop.

De går gråtende og bærer den sæd de sår ut, de kommer hjem med fryderop og bærer sine kornbånd.” Sal.126.

Ungdom, sertifikatmas/press, biler og ulykker

lørdag 24. april 2010

HVORFOR trenger sprek ungdom i dag sertifikat straks de har fylt 18 år? Man vil jo ha ulykkestallene ned. Må en ikke da gjøre noe for å få dem ned, og ikke opp? Hvordan få dette til?

Ungdom og fart og kjekkaseri er antakelig av det minst trivelige man kan tenke seg. Bør de ikke iallfall bli 20 og relativt voksne først? Ansvarlighet er nok imidlertid noe vi alle absolutt bør lære. En kan liksom ikke forlange mer av de unge enn av seg selv.

Skal ha, skal ha … Foreldrene tør visst ikke si nei. Våger ikke å skille seg ut. For sin egen eller barnas skyld? Er det rart ungdommen blir stadig mer doven og selvopptatt? Hva med miljøet?

kr

Herlig kommentar og vitnesbyrd

torsdag 22. april 2010

Long time lurker, thought I would say hello! I really dont post much but thanks for the good times I have here. Love this place..

When I was hurt in that motorcar accident my life would be changed for all time. Sadly that driver had no car insurance and I was going to be in pain for ever.

This was not time for me to start and guess what to do. I had to find a good accident lawyer to help me get what I needed. After all, my family was counting on me.

How dreadful was it? I has bedridden for 5 months, I had to have constant care and my medical bills went through the roof!

Thank goodness, I found a good referral site to help me.

I will post more later this afternoon to tell you more about what I have been going through.

Svar: Tusen takk. Veldig veldig hyggelig å høre. Stå på! Mist ikke motet! Gud har en plan med ditt liv! Jesus går med deg!

kr

Du får koma til Jesus

tirsdag 20. april 2010

Du får koma til Jesus med det som er tungt, Med di synd og di sorg og di sut! Du skal vita for visst: Om du kjem som du er, Skal han slett ikkje støyta deg ut.

2. Du får koma til Jesus i motgang og tvil, Og når nedbøygd i mismot du går. Han vil kveikja din hug, Han vil tendra ein smil Og for vinter deg gjeva ein vår.

3. Du får koma til Jesus når gale det gjekk. Du får koma for tusende gong. Han vil reisa deg opp, han vil gle deg igjen. Han vil fylle ditt hjarta med song.

4. Du får koma til Jesus i ungdomens tid. I din manndom og når det vert kveld. Du får koma til Jesus når sola går ned, Og dei nattsvarte skuggane fell.

5. Du får koma til Jesus i Faderens hus. Der hans herlegdom skal du få sjå. Du får vera hos Jesus til æveleg tid. Sei, kva meir kan du ynskja deg då?

Tekst: Trygve Bjerkrheim

Melodi: Maria Stenlund

Hva er Kjærlighet?

mandag 19. april 2010

Ordet/Jesus er Kjærlighet. Eller Gud er Kjærlighet. Altså er den aldeles uegoistiske grenseløse kjærligheten fra Ham. Gud og Jesus elsker ikke oss fordi vi er gode og snille i egne øyne. Eller fordi vi er syndere. Han elsker oss fordi Han er en nådefull, tilgivende – kjærlig Gud. På tross av at vi synder mot Ham hver eneste deg, elsker Han oss. Men så er spørsmålet: Elsker vi Ham? Slik Han elsker oss. Nei og atter nei. Ikke i egen kraft. Kun i Hans. Vi kan faktisk få kjenne hvor stor kjærlighet Jesus har til hvert eneste menneske på jorda. Kjenne hvor vondt det gjør Ham at vi på nytt og på nytt misbruker Hans store og ubegripelige kjærlighet til oss.

Bare den som har skjønt, sett og opplevd hva sann kjærlighet er, vet jo det. Ikke den som ikke har forstått, fått se og oppleve dette.

Kjærlighet fra Gud har absolutt ingen ting med homofili eller pedofili å gjøre. Ei heller vold og voldtekt. Tvert om. Slikt har med superegoisme å gjøre. Ordet og Ånden sier at dette er en styggedom i Guds øyne. Paulus sier klart og tydelig at menn som øver utukt eller ligger med menn, ikke skal arve Guds rike. Men vi vil så gjerne påpeke at Paulus og Ordet tar feil.

kr