Arkiv for mars 2010

Mist ikke motet!

onsdag 31. mars 2010

Det er mye flottere og atskillig mer berikende å stå oppreist i motgang enn i medgang. En blir til og med sterk av det, og kanskje også litt farlig? Dette kan og må også læres. Å, hvor tungt og kjedelig! Ja akkurat når det står på. Blås i alle som tror de vet bedre og alltid er klar med dommen sin.

Eller … Var det særlig pent sagt/tenkt? Ok, ikke så veldig. Beklager. Vend den tanken heller til noe positivt! La de gjerne mene. Det er jo bra at folk bryr seg. Vi trenger hverandre. Og vi kan faktisk lære mye av våre kritikere. Men kanskje de og må lære noe? Om tålmodighet, for eksempel. Når man endelig takler motgangen og presset, DA vil en snart vinne seier! Flere seire. Også må man ha troen. På hvem? På Jesus! Da går alt bra.

kr

Der det nye livet lever

tirsdag 30. mars 2010

Der det nye livet lever, Der tar ingen veier slutt. Alle hindringer og grenser Har et nysatt fotspor brutt. :/: Hvor det fører, det vet ingen, Men en vandring har tatt til. Med hele verden som sitt mål Kan ingen gå seg vill. :/:

2. Selv om landskapet kan skifte Mellom sletter, fjell og skog, Så er såkornet det samme. Men det brukes ulik plog. :/: Den som er et lys i verden, Den som kalles jordens salt Og den som fisker mennesker, Har arbeid over alt. :/:

3. Slik som Peter og Johannes Og Maria gjorde før Da de delte ut sin glede, Skal vi gå fra dør til dør. :/: Og når ordets nøkler åpner En lukket hjertegrind, Går vi et skritt til siden slik At Jesus slipper inn. :/:

4. Der det nye livet lever, Der må planter sette frø Slik som dette livet startet Ved at Jesus måtte dø. :/: Det er han som eier livet. Det er han vi hører til. Med Jesus som vår hyrde kan Vi aldri gå oss vill. :/:

Tekst: Vidar Kristensen

Melodi: Per Tveit

Den stille uke

mandag 29. mars 2010

Må vi alle være stille for Gud spesielt denne påskeuken! Stillhet er forresten utrolig viktig i ens forhold til Jesus. La Ham få tale, ikke du og ikke jeg. Det er jo ikke VI som skal forklare hvem Han er, det kan bare Han selv gjøre. Slik at Ordet blir levende for oss. Han kan bruke alle, ja vel. Men det er HAN alene som kan og skal gjøre verket. Underverket. Med hvert eneste menneske på denne jord. I Hans time må det skje. Etter Hans plan og vilje. Han må stadig arbeide med leiren. Den er så hard.

Vi kan ikke engang bestemme oss for å ville tro. Uten Hans hjelp. Det er Han som drar oss til samfunn med seg. Hvorfor drar Han ikke alle? På en gang. Godt spørsmål. Men er det ikke nettopp det Han gjør, drar oss både dag og natt? Men: Vi er jo født syndere, hver og en (arvesynden har forhåpentligvis alle hørt om), og vi VIL bestemme sjøl takk, over vårt eget liv! Vi VIL være stolte, kjempestolte, av oss selv. Så da. Hva betyr dette? Jo vi anser oss faktisk som guder. Nei vi trenger ingen Frelser!

Jesus vil at vi skal lære noe, derfor kan Han ikke bare frelse alle med en gang. Som Han så veldig gjerne ønsker. Han gikk jo til og med i døden for deg og meg! For at vi skulle slippe vår fortjente straff. Men alt dette utrolige kan selvfølgelig ikke ufrelste eller ugudelige mennesker se eller forstå! Da var Guds hemmeligheter åpenbart for alle da. Men det er de jo ikke! Den som ikke vil høre, må og skal og bør få slippe.

Poenget mitt er: At ingen av oss er det granne bedre eller flinkere eller klokere enn noen andre! Om enkelte tilsynelatende er kommet lengre på sin vandring med Herren, hvem har æren for det? Vi syndere? På ingen måte. Tenk hvor Han virkelig må ”jobbe” med oss! Når begynner Han med dette? Når vi blir døpt? Utvilsomt lenge, lenge før, også lenge før vi er i mors mage. Hvordan? Han vet om oss. Alt er jo bestemt fra evighet av.

Velsignet påske, alle sammen!

kr

Timen er kommet

søndag 28. mars 2010

Prekentekst for Palmesøndag:

”Dagen etter fikk den store folkemengden som var kommet til høytiden, høre at Jesus var på vei til Jerusalem.

Da tok de palmegrener og gikk ut for å møte ham, og de ropte: Hosianna! Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge!

Men Jesus fant et ungt esel og satte seg på det, som det står skrevet: Frykt ikke, Sions datter! Se, din konge kommer, sittende på en eselfole.

Dette skjønte ikke hans disipler fra først av. Men da Jesus var blitt herliggjort, da mintes de at dette var skrevet om ham, og at de hadde gjort dette for ham.

Folkeskaren som hadde vært med ham da han kalte Lasarus ut av graven og oppvakte ham fra de døde, vitnet om det. Dette var også grunnen til at folket gikk ham i møte, fordi de hadde hørt at han hadde gjort dette tegnet.

Fariseerne sa da seg imellom: Dere ser at dere ikke oppnår noe! Se, all verden løper etter ham!

Blant dem som pleide å dra opp for å tilbe under høytiden, var det noen grekere. Disse kom da til Filip, som var fra Betsaida i Galilea, og bad ham og sa:

Herre, vi vil gjerne se Jesus.

Filip kommer og sier det til Andreas. Andreas og Filip går og sier det til Jesus.

Men Jesus svarer dem og sier: Timen er kommet, da Menneskesønnen skal bli herliggjort!

Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt.” Joh.12,12-24.

FOR AT HAN KUNNE SONE FOLKETS SYNDER

Nytestamentlig lesetekst:

Da nå barna har del i kjød og blod, fikk også han på samme vis del i det, for at han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sin livstid.

For det er jo ikke engler han tar seg av, men Abrahams ætt tar han seg av.

Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å sone folkets synder.

For ved at han selv har lidt og er blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.” Heb.2,14-18.

ADLYD NÅ DETTE PÅBUD!

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Da kalte Moses sammen alle Israels eldste og sa til dem: Gå og hent småfe for deres familier og slakt påskelammet!

Og dere skal ta en isopkvast, dyppe den i blodet som er i skålen, og stryke noe av blodet i skålen på den øverste dørbjelken og på begge dørstolpene. Og ingen av dere skal gå ut gjennom sin husdør før om morgenen.

For Herren vil gå gjennom landet for å slå egypterne, og når han ser blodet på den øverste dørbjelken og på begge dørstolpene, skal han gå forbi den døren og ikke la ødeleggeren slippe inn i deres hus og slå dere.

Adlyd nå dette påbud! Det skal være en forskrift for deg og for dine barn til evig tid.

Når dere kommer inn i det land Herren skal gi dere, slik som han har sagt, da skal dere ta vare på denne tjenesten. Og når deres barn sier til dere: Hva er meningen med denne skikken? – da skal dere si:

Det er påskeoffer til Herren, som gikk forbi Israels barns hus i Egypt og sparte våre hus da han slo egypterne. Og folket bøyde seg og tilbad.

Israels barn gikk da bort og gjorde dette. Som Herren hadde sagt til Moses og Aron, slik gjorde de.” 2.Mos.12,21-28.

Noe så misforstått!

fredag 26. mars 2010

Det er sannelig mange merkelige oppfatninger kristne kan ha om andre kristne! Men: kristen og kristen … Hvem kan si at en er kristen hvis en ikke med all tydelighet vitner om bibeltroskap eller Jesus-troskap? Og har et høyeste ønske  om å vinne andre mennesker for Jesus. En til de grader utydelig og farlig kirke som Den norske kirke, finnes neppe. De andre samfunnene utgir seg vel egentlig bare for å være en slags variant av en kirke. Hvem er kirken? Er ikke det vi som konsekvent følger Ordet og som har troverdige ledere som selv lever slik Gud vil? Jo, det er det.

Når jeg spør om DnK i eksil kan få komme og holde gudstjenester her, i min by, slik at folk kan få høre sann forkynnelse uten sursmak, et fantastisk alternativ, rett og slett – HVIS de vil, selvfølgelig. En ser jo ikke det før en har forsøkt, ikke sant? Har man krav på noe, så burde det være nettopp dette, spør du meg. Vel, jeg fikk et nokså underlig svar på det spørsmålet nettopp. «Det er tvilsomt om styret godkjenner at «de/dere» får komme hit eller låne vårt hus på søndager, kl 11.» Hvorfor det? Jo, for det blir sannsynligvis sett på som konkurranse. Å hallo! Er vi konkurrenter da? – Guds folk. Vi skal jo bringe Guds Ord ut! Alle sammen. Vi skal da ikke drive tåpelig konkurransevirksomhet! Hvor det er om å gjøre å være best, flest og størst på medlemsfronten eller i fremmøteprotokollen! Dette er viktig for verden. Men, altså: Vi som tror, er ikke av verden. Vi er utvalgt av verden av Jesus  selv! Til å gå i Hans fotspor. Åj. Kan HAN virkelig bruke lille meg?? Åj. Hvilken ære! Aldeles uberipelig, men likevel er det jo faktisk sant.

Fra Jesu avskjedstale til disiplene:

«Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn.

Dette er mitt bud til dere at dere skal elske hverandre.

Når verden hater dere, da skal dere vite at den har hatet meg før dere.

Var dere av verden, da ville verden elske sitt eget. Men fordi dere ikke er av verden, men jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere.

Kom i hu det ord som jeg sa til dere: En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, så vil de også forfølge dere. Har de holdt mitt ord, så skal de også holde deres.» Joh.15,16-20.

Hvem er Den norske kirke i eksil? Jo det er en menighet dannet av de prestene som er blitt avskjediget av verdslige myndigheter med DnKs velsignelse. Hvorfor? Fordi de reagerte etter sin overbevisning mot staten. Fordi de ikke kunne bøye av for det som passet flertallet. Løgnen. Og spesielt for deres utrettelige, men helt ubegripelig ensomme kamp for  det lille barnet i mors liv. Hvor i all verden har våre brødre og søstre i dette land vært? Jeg fatter bare ikke hvordan disse som ikke løfter en eneste finger for å gi dem deres gudgitte rett til å tale Guds ord fritt og ønske dem et skikkelig velkommen tilbake, – hvordan kan eller skal de klare å møte Jesus på dommens dag!? Børre Knudsen (jeg har møtt mange fine og gode mennesker, ja visst, men INGEN som vår inderlig kjære og særdeles ydmyke og forbilledlige nå avgåtte biskop Børre! Virkelig tragisk at ikke alle de flotte unge har fått møte ham, bli kjent med og glad i ham), Per Kørner og Ludvig Nessa er man åpenbart fortsatt livredd for? Konkurransen er så er hard! Hjelpe meg. Når kristne ikke elsker hverandre, kan da ingen forvente at verden gjør det! Enhver kristen må være lydig.

Vi må nok begynne med oss sjøl. Vi får slutte å legge oss opp i hva «de andre» driver med. Og isteden være opptatt av å vokse som kristne. Være tro mot Ordet. HELE Ordet. Være lys og salt i verden. Følge etter Jesus. Gjøre som Han ville gjort eller vil.

Og en ting til: Mange snakker om og ønsker vekkelse. Ja men DET holder jo ikke! Man må liksom gjøre noe, da! Som fremmer vekkelse. Ikke show og slikt, men få inn folk som kan og tør tale om og forherlige Herren alene. En må slutte å stenge Jesus ute, ganske enkelt. Troen kommer av forkynnelsen som en hører. MEN: Forkynneren må være troverdig! Han kan ikke si noe på prekestolen og noe helt annet i andre sammenhenger.

kr

Fall til ro

tirsdag 23. mars 2010

Kor: Fall til ro og kjenn at jeg er Herre. Fall til ro, ja sett deg bare ned. Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud Jeg vil gi deg av min fred.

Jeg vil prise Jesus Kristus, Jeg vil takke Israels Gud. Jeg vil lovsynge min Frelser, Som gir meg dette bud.

Søk du først mitt rike, Og sett din lit til meg, Så skal Ånden i fra himmelen Falle over deg.

Jeg vil kalle deg til glede, Jeg vil kalle deg til savn. Du må legge verden bak deg, Men du skal styrkes i mitt navn.

Norsk tekst: Gregers Lundh

Melodi: W. Carter

Vær ikke stolt!

mandag 22. mars 2010

Jeg er stolt for det, og jeg er stolt av barna mine, men egentlig er jeg jo aller mest stolt av meg selv, da. Stolthet er en utrivelig «egenskap» vi mennesker har. Den kan som alle andre selvgode tilbøyeligheter en helt tydelig kjenner på, misbrukes noe veldig. Den kan fjerne oss fra Gud, og den gjør det. Enten vi vil eller ikke. Men hvis vi bytter den med ydmykhet og takknemlighet og glede over (å få gjøre) de forskjellige tingene, og gir Ham all æren, ja da fjerner vi oss IKKE fra Gud. Men Han får velsigne oss.

«Troløse som dere er! Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende.

Eller mener dere at det er tomme ord når Skriften sier: Med nidkjærhet trakter han etter den ånd han lot bo i oss?

Men desto større er nåden han gir. Derfor sier Skriften: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.

Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, så skal han fly fra dere.

Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Gjør hendene rene, dere syndere, og rens hjertene, dere tvesinnede!

Klag og sørg og gråt! La latteren vendes til sorg, og gleden til bedrøvelse!

Ydmyk dere for Herren, så skal han opphøye dere.» Jak.4,4-10.

kr

Han har sett til sin tjenerinnes ringhet

søndag 21. mars 2010

Prekentekst for Maria budskapsdag:

Og Maria sa: Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser, fordi han har sett til sin tjenerinnes ringhet.

For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting mot meg, han, den mektige, og hellig er hans navn.

Hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter ham.

Han gjorde storverk med sin arm, han spredte dem som var overmodige i sitt hjertes tanker. Han støtte mektige ned av deres troner og opphøyet de små.

Hungrende mettet han med gode gaver, men rikfolk sendte han tomhendte bort.

Han tok seg av Israel, sin tjener, for å komme i hu sin miskunn, – slik han hadde talt til våre fedre – mot Abraham og hans ætt, til evig tid.” Luk.1,46-55.

HAN HAR UTVALGT OSS

Nytestamentlig lesetekst:

”Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus.

For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn.

I kjærlighet har han forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, etter sin frie viljes råd, til pris for sin nådes herlighet, som han gav oss i Den Elskede.” Ef.1,3-6.

I DE DAGER SKAL JUDA BLI FRELST

Gammeltestamentlig lesetekst:

Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil oppfylle det gode ord jeg har talt om Israels hus og Judas hus.

I de dager og på den tid vil jeg la spire fram for David en rettferdig spire, og han skal gjøre rett og rettferdighet i landet.

I de dager skal Juda bli frelst og Jerusalem bo trygt, og dette er det navn hun” Jerusalem ”skal kalles med: Herren, vår rettferdighet.

For så sier Herren: Det skal aldri mangle en mann av Davids ætt som skal sitte på Israels trone.” Jer.33,14-17.

Interessant. Akkurat. Hmm …

torsdag 18. mars 2010

En som hadde «fått tips om at det er skrevet noe ang. homofile på bilen min», og som kaller seg homofil, tok kontakt og lurte på hva jeg egentlig mener med det som står skrevet på bakruta mi. Og hva jeg ”vil med å ha det på bilen”. – Akkurat det som står der. Det står: ”Hjelp ikke ”homofile” el. a. til fortapelse.” Så veldig uforståelig og urimelig er da denne setningen ikke? Det betyr altså at vi ikke må hjelpe noen til fortapelse! Det er Gud som sier dette, ved meg. – Jeg vil og må vekke opp folk, advare, særlig de som kaller seg kristne. Hva gjør du? De likegyldige er jo livsfarlige både for seg selv og andre. Vil du arve Guds rike/til himmelen du omvende deg og gjøre GUDS vilje, fremfor din egen.

Det er først og fremst et rungende våkn-opp-rop til mine kristne medmennesker. Til de som mener at de er det. Ingen sann kristen kan si ja til homofili. Men de forherdede, blinde og falske kan det. De som verken kan eller vil lese eller høre hva Gud sier. De såkalte vranglærerne. Og deres likesinnede. De verdslige. DE kommer til å få Straffen. Av Gud. På dommens dag. Med rette. DERSOM DE IKKE VENDER OM OG FØLGER JESUS I ETT OG ALT. Du som ikke ser, men som er overbevist om at du ser. Du som tror at Ordet er opp til den enkelte å følge slik en selv måtte finne det for godt. Som (bevisst) forfører andre for å slippe ubehageligheter sjøl. Det er jo du som burde ledet oss alle på rett vei, og ikke på gal! Du som kaller deg prest, men slett ikke er en pålitelig eller troverdig tjener for Herren. SNU FØR DET ER FOR SENT! Du må ransake deg selv! Hvem følger du?

Jeg ville aldri aldri våget å utfordre Gud slik! Hva er vitsen med å villede folk på denne måten? Du lurer jo deg selv aller mest, kjære vranglærer! Er det ingen eller ingen ting som kan vekke deg?

Hva når de ”homofile” selv våkner? Og ser. Hva gjør du da? Hvis ingen med Guds myndighet våger å si nei til det Han helt tydelig sier nei til, hvem skal da gjøre det på Hans vegne? Jesus krever lydighet!

Jeg spurte vedkommende: Hvem har fortalt deg at du er homofil? Det er mitt eget valg, var svaret jeg fikk. Hun gikk i kirken, og ”vår gave fra han var å ta egne valg”, sa hun. Ja, men Han vil at vi skal ta kloke valg, ikke ukloke. Det er bare det! Satan eller djevelen, Guds motstander, vil alltid det motsatte.

Til slutt kom hun inn på det beste argumentet jeg tror hun tror hun har: ”Bibelen er ikke Guds ord. For den er skrevet av mennesker.” Mer feil enn dette går det utvilsomt ikke an å ta. Ordet er Jesus og det er levende og virksomt. Men man skjønner selvfølgelig ikke dette før en har tatt imot det, helt frivillig, med et åpent sinn, uten motforestillinger. Man vil fort forstå at det er dumhet å argumentere med Herren.

Skulle ikke Han som har skapt alt, bl.a. jord og himmel, mennesker og dyr, trær og blomster, hav og land, fugl og fisk, – skulle ikke Han klare å åpenbare sitt Ord for menneskene, mener du virkelig det?

kr

Hvem som helst kan bli frelst

tirsdag 16. mars 2010

Hvem som helst kan bli frelst Som til Gud seg vender. Dette bud Herren Gud Ut i verden sender.

2. Halt og blind byr han inn, Syndere og fromme. Hvem som vil lytte til, Får til bryllup komme.

3. Se på ham, det Guds Lam, Han vil gi oss livet! Arme barn, syndens garn Vil han sønderrive!

4. Å, vend om, skynd deg, kom Atter til din Fader! Fatt kun mot, Gud er god, Synden han forlater!

5. Herren Gud dette bud Ut i verden sender: Hvem som helst kan bli frelst Som til Gud seg vender.

Nils Frykman