Arkiv for desember 2009

Gud, sign vår konge god!

torsdag 31. desember 2009

Gud, sign vår konge god! Sign ham med kraft og mot, Sign hjem og slott! Lys for ham ved din Ånd, Knytt med din sterke hånd Hellige troskapsbånd Om folk og drott!

2. Høyt sverger Norges mann Hver i sitt kall, sin stand Troskap sin drott, Trofast i liv og død, Tapper i krig og nød, Alltid vårt Norge lød, Gud og sin drott.

Tekst: Engelsk nasjonalhymne, Nikolai Fogtmann

Melodi: «Thesaurus Musicus»

Men kjære, kjære kongen vår!

torsdag 31. desember 2009

– Kjenner du ikke Gud/Jesus? Du glemmer jo helt Gud Herren! Hvorfor? Hva sier Han? «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.» Fil.4,6-7. Hva betyr dette? At vi SKAL bekymre oss? Neida. Det er ikke verden og alt den måtte finne på og bråke med, vi skal være opptatt av. Slett ikke. Sånt blir det bare enda mer bråk eller forvirring av. Vi skal søke Guds rike, omvende oss, leve i daglig omvendelse og følge Jesus. Gjør vi det, ja kun da blir verden et bedre sted å leve. I vers 4 står det: «Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!» Men hva gjør vi? Mammon gir ingen sann glede.

Vi sjøl kan nok ikke forandre en ugudelig og ond verden, det kan bare Jesus gjøre. Men Han får dessverre  ikke lov av den/oss. Han døde for absolutt alle mennesker, høy som lav. Men tar vi ikke imot Hans offergave, fornekter vi Ham jo! Vi ofrer Ham sannelig ikke mye oppmerksomhet. Derfor er og blir verden alt annet enn god. Det er alene Jesus som kan gjøre oss gode. Men da må vi våge å tro og bekjenne Hans navn. Og stole på hva Han/Ordet sier. Og ikke minst: GJØRE som Han sier. Først  da kan Han velsigne oss. Også må vi slutte med å rose oss selv. Det er Gud som all æren skal ha.

Hva med barna, kongen? De ufødte menneskene. Hvordan kan vi vente at verden skal bli bedre når vi dreper de aller minste og aller mest forsvarsløse og sårbare av oss? Tillater det. Gud kan da ikke velsigne den som vil være med på å bryte Budene, dette forstår alle?

Godt nytt år!

kr

Her kommer dine arme små

tirsdag 29. desember 2009

Her kommer dine arme små, O Jesus, i din stall å gå, Opplys enhver i sjel og sinn Å finne veien til deg inn!

2. Vi løper deg med sang imot Og kysser støvet for din fot, Å salig stund, å søte natt Da du ble født, vår sjeleskatt!

3. Velkommen fra din himmelsal Til denne verdens tåredal Hvor man deg intet annet bød Enn stall og krybbe, kors og død!

4. Men, Jesus, akk hvor går det til At dog så få betenke vil Den store, store kjærlighet Som drog deg til vår jammer ned?

5. Å, drag oss ganske til deg hen Du store, milde sjelevenn, Så vi i troen favner deg Og følger på din himmelvei!

6. La verden ei med all sin makt Oss vende bort fra dåpens pakt, Men gi at all vår lengsel må Til deg, til deg alene stå!

7. Så skal det skje at vi engang Blant alle helgners frydesang I himlens glade paradis Skal prise deg på englevis.

8. Her står vi nå i flokk og rad Om deg vårt skjønne hjerteblad, Akk hjelp at vi og alle må I himlen for din trone stå!

Tekst: Hans Adolf Brorson

Melodi: Johann Abraham Schulz

Nåde over nåde

søndag 27. desember 2009

Prekentekst for Søndag etter jul:

For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde.

For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.

Ingen har noensinne sett Gud.

Den enbårne Sønn, som er i Faderens favn, han har forklaret ham.” Joh.1,16-18.

I HAM ER DERE BLITT FYLT

Nytestamentlig lesetekst:

Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom, og ikke etter Kristus.

For i ham bor hele guddommens fylde legemlig.

Og i ham er dere blitt fylt, han som er hodet for enhver makt og myndighet.” Kol.2,8-10.

KOM, LA OSS VANDRE I HERRENS LYS!

”Det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene og høyt hevet over alle høyder.

Og alle hedningefolk skal strømme til det.

Mange folkeslag skal gå av sted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi vandre på hans stier!

For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem.

Han skal dømme mellom hedningefolkene og skifte rett for mange folkeslag. De skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver.

Et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke lenger lære å føre krig.

Jakobs hus! Kom, la oss vandre i Herrens lys!” Jes.2,2-5.

Mitt hjerte alltid vanker

søndag 27. desember 2009

Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderum, Der samles mine tanker som i sin hovedsum. Der er min lengsel hjemme, Der har min tro sin skatt, Jeg kan deg aldri glemme, Velsignet julenatt!

2. Hvi lot du ei utspenne En himmel til ditt telt Og stjernefakler brenne, Du store himmelhelt? Hvi lot du frem ei trede En mektig englevakt, Som deg i dyre klede Så prektig burde lagt?

3. En spurv har dog sitt rede Og sikre hvilebo, En svale må ei bede Om ly og nattero. En løve vet sin hule Hvor den kan hvile få – skal da min Gud seg skjule I andres stall og strå?

4. Å, kom, jeg opp vil lukke Mitt hjerte og mitt sinn Og full av lengsel sukke: Kom, Jesus, dog her inn! Det er ei fremmed bolig, Du har den selv jo kjøpt, Så skal du blive trolig Her i mitt hjerte svøpt.

5. Jeg gjerne palmegrene Vil om din krybbe strø. For deg, for deg alene Jeg leve vil og dø. Kom, la min sjel dog finne Sin rette gledes stund, At du er født her inne I hjertets dype grunn!

Tekst: Hans Adolph Brorson

Melodi: Svensk folketone

Tilregn dem ikke denne synd!

lørdag 26. desember 2009

Prekentekst for 2. juledag:

”Hvem av profetene ble ikke forfulgt av deres fedre? De drepte dem som forut forkynte at Den Rettferdige skulle komme, han som dere nå har myrdet, dere som har mottatt loven, gitt ved engler, og ikke har holdt den!

Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de skar tenner mot ham.

Men han var fylt av Den Hellige Ånd og rettet blikket opp mot himmelen.

Han så Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd.

Og han sa: Se, jeg ser himmelen åpnet, og Menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd!

Da skrek de med høy røst og holdt seg for ørene, og stormet alle som én inn på ham. De drev ham ut av byen og steinet ham. Vitnene la klærne av seg ved føttene til en ung mann som hette Saulus.

Og de steinet Stefanus, mens han bad og sa: Herre Jesus, ta imot min ånd!

Så falt han på kne og ropte med høy røst: Herre, tilregn dem ikke denne synd!

Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn.” Apg.7,52-60.

DEN ER MEG IKKE VERD

Nytestamentlig lesetekst:

Derfor, hver den som bekjenner meg for menneskene, ham skal også jeg kjennes ved for min Far i himmelen.

Men den som fornekter meg for menneskene, ham skal også jeg fornekte for min Far i himmelen.

Dere må ikke tenke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden.

Jeg er kommet for å sette skille mellom en mann og hans far, mellom en datter og hennes mor, mellom en svigerdatter og hennes svigermor, og en manns husfolk skal bli hans fiender.

Og den som ikke tar sitt kors og følger etter meg, er meg ikke verd.

Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.” Matt.10,32-39.

HERREN HERREN VIL HJELPE MEG

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Herren Herren har gitt meg en disippeltunge, så jeg skal kunne styrke den trette med mine ord. Han vekker mitt øre hver morgen, han vekker det for at jeg skal høre som disipler hører.

Herren Herren har åpnet mitt øre, og jeg var ikke gjenstridig, jeg vek ikke tilbake.

Min rygg bød jeg fram til dem som slo, og mine kinner til dem som rykket meg i skjegget. Mitt ansikt skjulte jeg ikke for hån og spytt.

Men Herren Herren vil hjelpe meg. Derfor blir jeg ikke til skamme.

Derfor har jeg gjort mitt ansikt hårdt som stein. Jeg vet at jeg ikke skal bli skuffet.” Jes.50,4-7.

Glade jul, hellige jul

lørdag 26. desember 2009

Glade jul, hellige jul! Engler daler ned i skjul. Hit de flyver med paradis grønt; Hvor de ser hva for Gud er skjønt, :/: Lønnlig iblant oss de går. :/:

2. Julefryd, evige fryd, Hellig sang med himmelsk lyd! Det er engler som hyrdene så Dengang Herren i krybben lå, :/: Evig er englenes sang. :/:

3. Fred på jord, fryd på  jord Jesus-barnet iblant oss bor! Engler synger om barnet så smukt, Han har himmeriks dør opplukt. :/: Salig er englenes sang. :/:

4. Salig fred, himmelsk fred, Toner julenatt her ned. Engler bringer til store og små Bud om ham som i krybben lå. :/: Fryd deg hver sjel han har frelst! :/:

Tekst: Bernhard Severin Ingemann

Melodi: Franz Gruber

Ordet ble kjød

fredag 25. desember 2009

Prekentekst for Juledag:

I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Han var i begynnelsen hos Gud.

Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys.

Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.

En mann stod fram, utsendt av Gud, hans navn var Johannes. Han kom for å vitne, han skulle vitne om lyset, for at alle skulle komme til tå ro ved ham.

Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset.

Det sanne lys som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke.

Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham

Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.

De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.

Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss.

Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.”  Joh.1,1-14.

HAN ER SÅ MYE STØRRE ENN ENGLENE

Nytestamentlig lesetekst:

”Etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom Sønnen.

Ham har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden.

Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord.

Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.

Og han er blitt så meget større enn englene, som han har arvet et herligere navn framfor dem.

For til hvem av englene har han noen gang sagt: Du er min sønn, jeg har født deg i dag!” Hebr.1,1-5a.

DE SKAL SE ET STORT LYS

Gammeltestamentlig lesetekst:

Det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle.

Det folk som du før ikke gav stor glede, lar du bli tallrikt. De gleder seg for ditt åsyn, slik en gleder seg om høsten, slik en jubler når de deler ut hærfang.”

For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.

Så skal herredømmet bli stort og freden bli uten ende over Davids trone og hans kongerike. Det skal bli gjort fast og holdt oppe ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid.

Herrens, hærskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre dette.” Jes.9,2-3 og 6-7.

Et barn er født i Betlehem

torsdag 24. desember 2009

Et barn er født i Betlehem, I Betlehem. Ti gleder seg Jerusalem. Halleluja, halleluja!

2. En fattig jomfru satt i lønn, Hun satt i lønn, Og fødte himlens kongesønn. Halleluja, halleluja!

3. Han lagdes i et krybberom, Et krybberom. Guds engler sang med fryd derom. Halleluja, halleluja!

4. Men okse der og asen stod, Og asen stod, Og så den Gud og Herre god. Halleluja, halleluja!

5. Av Saba  kom de konger tre, de konger tre. Gull, røkels’, myrra ofret de. Halleluja, halleluja!

6. Nå all vår nød og sorg er bøtt, Vår sorg er bøtt, Oss er idag en Frelser født! Halleluja, halleluja!

7. Guds kjære barn vi ble på ny, Vi ble på ny, Skal holde jul i himmelby. Halleluja, halleluja!

8. Lov, takk og pris i evighet, I evighet, Den hellige Treenighet! Halleluja, halleluja!

Tekst: Nikolai Frederik S. Grundtvig

Melodi: Ludvik M. Lindemann

Ære være Gud

torsdag 24. desember 2009

Prekentekst for Julaften:

Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives i manntall.

Dette var den første innskrivning, i den tid Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by.

Også Josef drog opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som var med barn.

Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulle føde.

Og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det var ikke rom for dem i herberget.

Det var noen hyrder der på stedet som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord.

Og se, en Herrens engel stod hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem. Og de ble meget forferdet.

Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket.

I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids stad.

Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.

Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sa:

Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag.” Luk.2,1-14.

HAN SKAL VOKTE SIN HJORD

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Men du Betlehem, Efrata, som er liten til å være blant Judas tusener! Fra deg skal det utgå for meg en som skal være hersker over Israel. Hans utgang er fra gammel tid, fra evighets dager.

Derfor skal han overgi dem inntil den tid da hun som skal føde, har født. De som blir igjen av hans brødre, skal vende tilbake sammen med Israels barn.

Han skal stå og vokte sin hjord i Herrens kraft, i Herrens, sin Guds navns høyhet. De skal sitte i ro, for nå skal han være stor like til jordens ender.

Han skal være fred.” Mi.5,1-4a.