Arkiv for oktober 2009

Halloween er simpelt

lørdag 31. oktober 2009

Hvordan kan noen mene at det er ok å la barna gå rundt å plage andre i tåpelige og for noen av oss mer eller mindre ondskapsfulle og særdeles lite trivelige kostymer for å tigge, om godteri? Dette er jo virkelig ufattelig smålig, simpelt og lavmål, for å si det pent og forsiktig.

Det er bare å la være å tenne utelampene, sier de som visstnok skal ha peiling på dette. Å ja. Så da er det altså i orden? Du slette tid.

Når barn, eldre mennesker og andre blir redde og engstelige når disse egoistiske figurene ringer på døren i mørket, hva er da det geniale poenget ved denne underlige og hensynsløse ideen? Å true til seg noe de har lyst på? Er dette oppdragelsen de stakkars barna lærer av oss?

Hold deg for god til dette, vær heller en hyggelig og hjelpsom venn!

kr

Bønnetorget (5)

fredag 30. oktober 2009

Du skal minne om å be for politikerne, sier Talsmannen – Den Hellige Ånd. Alle verdens politikere. I ditt eget og i andres land. Be spesielt for Obama og de som er tilhengere av å drepe mennesker, så lenge de er små, ja endog etter at de er ute av mors mage! At slike kan få Nobels fredspris sier vel i grunnen det meste om hvor ufattelig tankeløse de er som kan prestere noe sånt! Å tildele en åpenbar drapsmann denne prisen! Hvor mye blir da fredsprisen verdt, egentlig? Hvem som helst kan jo få den! Jeg må spørre: Hva kan man ikke da finne på? Kristennavnet er sikkert veldig  fint å dekke seg bak for ham. Denne presidenten blir til og med omtalt som verdens redningsmann! Verden graver sin egen grav. Dere må våkne, sier Gud ved Ånden.

kr

Dyraste Jesus

torsdag 29. oktober 2009

Dyraste Jesus, deg vil eg elska. Like til døden elska du meg. :/: Deg vil eg lyda, deg vil eg tena, gjeva meg villig, Herre, til deg. :/:

2. Gjev meg, å Jesus, meir av ditt tålmod, meir av ditt milde audmjuke sinn! :/: Gjev du meg kjærleik, mot til forsaking! Prenta i meg ditt bilete inn! :/:

3. Ta mine hender, ta mine føter! Auga og øyra ta, Herre kjær! :/: Heile mitt hjarta, vil eg deg gjeva. Din, Herre Jesus, einast eg er. :/:

Tekst: Joel Blomqvist, Trygve Bjerkrheim

Melodi: Joel Blomqvist

Hvorfor ble jeg så sint?

tirsdag 27. oktober 2009

Ja, hvorfor blir vi plutselig så sinte? Tja. Er det fordi vi liker å være det? Neppe. Er vi bare sånn? Forhåpentligvis ikke. Er det fordi vi ikke tåler å bli kritisert, at andre er uenige med oss?

Kan det ganske enkelt være fordi jeg kjenner meg misforstått og derfor mer eller mindre urettferdig behandlet? Fordi jeg er frustrert og fortvila, litt sliten, skuffa og lei meg, kort og godt? Jeg har jo virkelig mine egne problemer, jeg! (Men det har vel muligens den jeg blir skikkelig sinna på også?) Eller fordi det er noe jeg simpelthen ikke forstår ved den/de andres reaksjon og handlemåte?

Heldigvis er det ok å bli sint eller vred. En blir det jo bare! Paulus sier: «Bli vred, men synd ikke! La ikke solen gå ned over deres vrede. Og gi ikke djevelen rom.» Ef.4,26. Dette betyr antakelig at jeg må gjøre noe aktivt for å bli ferdig med saken, og gå videre? Rydde opp. Få den ut og vekk, fortest mulig. Jeg kan jo ikke være orn’tlig glad hvis jeg samtidig går rundt og er sint!

Jesus ble vel på en myndig og eksemplarisk måte også det da Han gikk inn i Guds tempel og drev ut alle som solgte og kjøpte der, og veltet pengevekslernes bord og duekremmernes benker? Og sa til dem: Det står skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus. Men dere gjør det til en røverhule! Matt.21,12-13. Han reagerte som Han bare måtte.

Men hva med meg? Ok, jeg er bare et menneske. Vel, vel. Etterpå kan man nesten undre seg over hvorfor en egentlig ble så sinna for DET! Var nå dette så ille, da? Man får en porsjon dårlig samvittighet og tenker: Hvorfor viste jeg ikke litt storsinn? Hvorfor var jeg ikke litt ydmyk? Kanskje har jeg lært/sett noe jeg ikke så før? Om meg selv, først og fremst. Anger og bønn om tilgivelse er en god ting som avgjort kan lege mange vonde åpne gnagende sår.

kr

De setter sin lit til usannhet og taler løgn

søndag 25. oktober 2009

Prekentekst for Bots- og bededag:

”Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke tunghørt så han ikke kan høre.

Men deres misgjerninger skiller mellom dere og deres Gud, og deres synder har skjult hans åsyn for dere, så han ikke hører.

For deres hender er flekket av blod, og deres fingrer av misgjerning.

Deres lepper taler løgn, og deres tunge mumler fram svikefulle ord.

Det er ingen som spør etter rettferdighet, og ingen som fører rettssak på ærlig vis.

De setter sin lit til usannhet og taler løgn, de har unnfanget ulykke og føder elendighet.

”Fredens vei kjenner de ikke, og det er ingen rett i deres spor.

Sine stier gjør de krokete. Hver den som ferdes der, vet ikke av fred.

Derfor er retten langt borte fra oss, og rettferdigheten når oss ikke.

Vi venter på lys, og se, det er mørke. Vi venter på solskinn, og vi må ferdes i dypeste natt.” Jes.59,1-4 og 8-9.

BÆR FRUKT SOM ER OMVENDELSEN VERDIG

2. nytestamentlige lesetekst:

”Men da han fikk se mange fariseere og saddukeere komme til hans dåp, sa han til dem: Ormeyngel!

Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede?

Så bær da frukt som er omvendelsen verdig.

Og tro ikke at dere kan si ved dere selv: Vi har Abraham til far. For jeg sier dere: Gud kan oppvekke barn for Abraham av disse steinene.

Øksen ligger allerede ved roten av trærne.

Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden.

Jeg døper dere med vann til omvendelse.

Men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg – jeg er ikke engang verdig til å bære skoene hans!

Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og ild.

Han har sin kasteskovl i hånden og skal rense sin treskeplass.

Hveten vil han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med ild som ikke kan slokkes.» Matt.3,7-12.

VANDRE I ÅNDEN!

1. nytestamentlige lesetekst:

Men jeg sier: Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst.

For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil.

Men hvis dere blir drevet av Ånden, da er dere ikke under loven.

Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt.

Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere:

De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike.

Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet.

Mot slike er loven ikke.

De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster.” Gal.5,16-24.

Herren er min hyrde

lørdag 24. oktober 2009

«En salme av David.

Herren er min hyrde, det mangler meg ingen ting.

Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann.

Han styrker min sjel, han fører meg på rettferdighets stier

for sitt navns skyld.» Sal.23,1-3.

Med andre ord: Herren sørger for meg i ett og alt, hele livet gjennom. Så hvorfor bekymrer jeg meg? Vær ikke bekymret for noe, sier Han. Men vi vil så gjerne bekymre oss! For da har vi jo noe å drive med og snakke om. Jeg tror visst det er litt fint og kjekt å ha eller lage mine egne bekymringer? Så mange som mulig. Er det egentlig det?

kr

Bønnetorget (4)

fredag 23. oktober 2009

Nå skal vi be om helbredelse for de Han legger i vår vei som har smerter og plager som står i veien for deres tillit til Gud.

kr

Alle har Jesus tilgjengelig

torsdag 22. oktober 2009

En bonde i tørkerammede Etiopia sier: «Vi har ingen ting, bare problemer.» Da kan han umulig ha fått høre om Jesus, verdens Lys. Og verdens Frelser. Som døde for alle mennesker på jorda. I Ham har vi faktisk alt! Men uten Ham har vi selvsagt ingen ting. Bare problemer. Som kanskje ikke synes like godt over alt, ennå. Så er da spørsmålet: Hvorfor har han ikke det? Vil ingen gå å forkynne frelsesbudskapet? Eller vil de ikke komme til Ordet å høre?

De trenger mat for kroppen. Ja visst er det viktig, men hva med den åndelige maten? Myndighetene i alle land må våkne! Folkene må få høre om Jesus Kristus, Guds Sønn! Da lærte man noe om å dele godene med hverandre, og verden ble et bedre sted for alle.

kr

Jesus kalles synd’res venn

tirsdag 20. oktober 2009

Jesus kalles synd’res venn, Derfor kom nå til ham hen! Ta imot hans nådebud, Han vil ingen støte ut!

Kor: Syng det om og om igjen: Jesus elsker synderen! Bring det budskap til dem hen: Jesus, han er synd’res venn!

2. Kom til ham, du hvile får, Fred han gir som ei forgår! I sitt ord han kaller deg, Sier: Kom nå hit til meg!

3. Kjære sjel, frimodig vær, Kom til Jesus som du er! Han deg renser i sitt blod Som for deg han flyte lot.

4. Korsets ord min sjel gav fred, Sendte lys i hjertet ned, Jesus tok min skyld på seg, All min synd han tilgav meg.

5. Frelst jeg er, ja pris skje Gud! Kledd i Kristi rettferds skrud. Nå jeg synger: Jeg meg vet Jesus kun til salighet.

Erdmann Neumeister og James McGranahan

Dine synder er deg forlatt!

søndag 18. oktober 2009

Prekentekst for 20. søndag etter pinse:

”Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Straks samlet det seg så mange mennesker at de ikke fikk plass, ikke engang ved døren. Og han talte Ordet til dem.

De kom da til ham med en som var lam, som ble båret av fire mann. På grunn av folkemengden kunne de ikke få båret ham fram til Jesus. De brøt da opp taket over stedet der han var, og da de hadde fått en åpning, firte de ned sengen som den lamme lå på.

Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: Sønn, dine synder er deg forlatt!

Men noen av de skriftlærde satt der og tenkte i sitt hjerte: Hvordan kan han tale slik? Han spotter Gud! Hvem kan forlate synder uten én, det er Gud?

Straks merket Jesus i sin ånd at de tenkte slik ved seg selv, og han sa til dem: Hvorfor tenker dere slik i deres hjerter?

Hva er lettest, å si til den lamme: Dine synder er deg forlatt! – eller å si: Stå opp, ta din seng og gå?

Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder – og nå taler han til den lamme -:

Jeg sier deg: Stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus.

Og han stod opp, tok straks sengen og gikk ut for øynene på dem alle, så alle ble ute av seg selv av undring.

Og de priste Gud og sa: Slikt har vi aldri sett” Mark.2,1-12.

SALIGE ER DE

Nytestamentlig lesetekst:

”Hva skal vi da si at vår far Abraham oppnådde etter kjødet? Dersom Abraham ble rettferdiggjort på grunn av gjerninger, da har han jo noe å rose seg av. Men det har han ikke for Gud.

For hva sier Skriften: Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet.

Den som har gjerninger, får ikke lønnen av nåde, men som noe han har fortjent.

Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet.

Slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger.

Salige er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult.

Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd.” Rom,4,1-8.

FRYKT IKKE, ABRAM!

Gammeltestamentlig lesetekst:

Etter at dette var skjedd, kom Herrens ord til Abram i et syn, og det lød så: Frykt ikke, Abram! Jeg er ditt skjold. Din lønn skal være meget stor.

Da sa Abram: Å Herre Herre, hva vil du gi meg? Jeg går jo barnløs bort. Den som skal overta mitt hus, er Elieser fra Damaskus.

Og Abram sa: Meg har du ikke gitt barn, og se, en som er født i mitt hus, skal arve meg.

Da kom Herrens ord til ham, og det lød så: Denne mann skal ikke arve deg, men den som skal utgå av ditt eget liv, han skal arve deg.

Han førte ham utenfor og sa: Se nå opp mot himmelen og tell stjernene, hvis du er i stand til å telle dem! Og han sa til ham: Slik skal din ætt bli.

Og Abram trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet.” 1.Mos.15,1-6.