Arkiv for juli 2009

Hva slags kirke jeg vil ha?

fredag 31. juli 2009

Noen spør meg. Da får man prøve å svare. Hva slags kirke vil du ha? Er spørsmålet. Men hvem har nå kommet på å spørre MEG eller OSS om dette? Det er jo typisk verdslig og mildt sagt uforstandig å spørre folk om dette. Religiøst og tåpelig.

Hvem er det en må henvende seg til når man ikke er helt sikker? Ja nettopp, det er Jesus! Ordet. Og absolutt ingen andre. For: Han alene skal fortelle oss det.

Hvis vi mennesker tar Hans plass, blir det bare rot. Ja, den som har øyne å se med og ører å høre med, har jo for lenge, lenge siden oppdaget at kirken – Den norske kirke – er en forført og løgnaktig menighet. Den finnes ikke troverdig. Eller lydig. Den gjør kun som det behager den eller folket. Kirken er feig og står ikke fast på Guds ord. Viktig for den å følge moten. Og være populær.

Takk og pris at vi har en menighet som uansett står fast på Ordet! Nemlig Den norske kirke i eksil. Der våger prestene å si sannheten, hele sannheten. Slik Ånden/Den Hellige Ånd vil. Men sannheten er jo farlig for løgnen. Svært farlig.

Det kan da ikke være vanskelig å forstå at når ugudelige politikere skal styre, blir alle lover og alt ugudelig? De har kastet ut Jesus og satt seg selv på Hans plass. Hvor ufattelig dumt av dem. Be at de våkner og omvender seg mens det ennå er nådetid! Rom.10,9-13.

kr

Uflaks!

torsdag 30. juli 2009

– Sa Severin Suveren. Han skyldte på «uflaksen» sin. Når det ikke gikk som han hadde tenkt. Eller ønsket. Det er så godt å ha en bra unnskyldning. Plutselig blåste det opp til storm, og han ble nok langt mer usikker og hjelpeløs enn han selv ville innrømme. Kanskje en smule redd, til og med? Han fant jo ikke veien hjem! Gikk seg fullstendig vill i tåka. Hadde han bare gått i ring? Hvor var han? Nå skulle han gjerne hatt noen som kunne vise ham hvor han skulle gå. Det var egentlig ganske pinlig. Hva skulle han si til de andre siden? – Uflaks! Da skjønner alle straks.

Men hva er uflaks, hvem gir oss den og hvorfor? Finnes det et bedre, mer positivt og gudelig ord? Helt sikkert. Det er antakelig en prøvelse hvor Han i sin store nåde, omsorg og kjærlighet oppdrar oss, sine barn til å tåle stadig mer. Jesus vil at vi skal bli sterkere i troen og lære Ham å kjenne bedre og bedre etter hvert som årene går. Vi trenger nettopp Hans tukt for at vi skal kunne stå imot når djevelen angriper, frister og fremfor alt prøver å latterliggjøre oss. I de fleste sammenhenger. Vi må være forberedt. Klare til kamp. For Jesu skyld. I Hans kraft.  Det koster og må koste å bekjenne Navnet over alle navn!

kr

De kommer fra øst og vest

onsdag 29. juli 2009

De kommer fra øst og vest, De kommer fra syd og nord, Skal sitte til bords med Jesus en gang Og høre hans velkomstord, og skue hans skjønne trekk, Bli mettet av salighet, Der ta del i sang og spill i himlens herlighet.

Kor: De kommer fra stormfullt hav, De kommer fra tornfull vei, De kommer fra berg, de kommer fra dal, De kommer, o Gud, til deg, Og kledes i bryllupsskrud og møter sin brudgom skjønn, Han som hist på korsets tre Dem vant som seierslønn.

2. Der samles en skare stor, Forløst ifra jordens tvang, Ei mer noen synd, ei mer noen nød, Ei mer noen natt så lang. Det gamle forganget er. Se himmelens dag er grydd. Evig jubel skal nu rå, for sorg og sukk er flydd.

3. Se himmelens perleport Er åpen for hver og en. Ja, plass er beredt der hjemme for deg, Og Jesus deg kaller enn. De kjære som før gikk  hjem, De venter oss dagen lang, Englehær på harper slår og synger velkomstsang.

Amanda Sandberg og Evangeline Booth

Bare flaks!

tirsdag 28. juli 2009

Vi mennesker sier virkelig mye uforstandig, tankeløst og rart. «Bare flaks at det gikk så bra!» Hvem er flaks? Er det Gud de egentlig mener? Som de ikke tør gi æren, fordi de kunne komme til å støte de mange ugudelige/religiøse? Eller de vet muligens ikke bedre? Flaks er nok et langt mindre farlig ord enn Gud og Jesus. For flertallet.

Et annet mye brukt uttrykk: «La oss krysse fingrene!» Hvorfor det? Dette er overtro, religiøsitet. Innbilt eller død tro. Mange har mye forskjellig de setter foran den eneste levende, reddende og sanne Gud. Som de erstatter Ham med. Det er dette som er religiøsitet.

Troende er den som tror på Sannheten. På troens opphavsmann og fullender. Religiøs er den som faktisk ikke tror. Religiøse mennesker må forstå det de setter sin lit til. Med sin bitte lille hjerne. De må så tvil om Guds ufeilbarlige ord. Men slik er vi jo alle født. Med arvesynd.

Han hadde imidlertid en frelsende plan. Jesus er vår eneste redning.

kr

Hadde de alt glemt?

mandag 27. juli 2009

Spørsmål og kommentarer til søndagens tekster:

Det er jo ganske forunderlig at disiplene allerede ser ut til å ha glemt at Jesus for ikke så lenge siden hadde mettet fem tusen menn med fem brød og to fisker. Snusfornuftige som de var, rådet de Ham da til å sende folket fra seg, så de kunne dra bort i landsbyene og kjøpe seg noe å spise. Mark.6.36. Men Han svarte: Dere skal gi dem mat! Hvordan kunne de glemme dette? Så fort? Hadde jeg/vi også gjort det? Sannsynligvis. I deres sted og situasjon.

————————————————–

Hvor vidunderlige og trøstefulle ord:

«Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning.»

«Og så skal dere bli rike på alle ting, til oppriktig godhet, som ved oss virker takksigelse til Gud.»

Det eneste vi må gjøre, er å ta imot alt Han vil gi oss. Mange har åpenbart store problemer med dette. Vi tror vi kan og vil greie utfordringene vi møter like bra uten Hans hjelp. En dag skjønner vi at det er en virkelig dårlig idé. Man er mer avhengig av hverandre enn av Jesus! Stoler mer på mennesker enn på vår allmektige Gud. Dette sier vel det meste om oss?

————————————————————

Lov Herren og bi fylt av salighet og glede! Bli velsignet ved å gjøre Guds vilje. Vær til behag for Ham, og Han vil lønne deg!

kr

Jesus metter fire tusen menn

søndag 26. juli 2009

 

Prekentekst for 8. søndag etter pinse:

 

”På denne tid skjedde det igjen at en stor folkemengde var samlet, og de hadde ikke noe å spise. Han kalte da disiplene til seg og sa: Jeg har inderlig medynk med folket. For de har alt vært hos meg i tre dager, og de har ikke noe å spise.

 

Sender jeg dem hjem fastende, kunne de bli ganske utmattet på veien. Noen av dem er jo kommet langveis fra.

 

Hans disipler svarte ham: Hvor skulle noen få tak i nok brød til å mette alle disse her i ørkenen?

 

Han spurte dem: Hvor mange brød har dere? De svarte: Sju.

 

Da bød han folket å sette seg ned på marken. Han tok de sju brød og holdt takkebønn. Så brøt han dem og gav til sine disipler for at de skulle dele ut. Og de delte ut til folket. De hadde også noen få småfisker. Disse velsignet han og bød at også de skulle deles ut.

 

Alle spiste og ble mette, og de tok opp det som var til overs av brødstykkene, sju store kurver.

 

De var omkring fire tusen. Og han lot dem dra bort.” Mark.8,1-9.

 

————————————————-

 

GUD ER MEKTIG

 

Nytestamentlig lesetekst:

 

Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning.

 

Som skrevet er: Han strødde ut, han gav til de fattige. Hans rettferdighet blir til evig tid. Og han som gir såmannen såkorn og brød å ete, han skal også gi dere såkorn og la det mangedoble seg, og gi vekst til fruktene av deres rettferdighet.

 

Og så skal dere bli rike på alle ting, til oppriktig godhet, som ved oss virker takksigelse til Gud.

 

For den hjelp som dere gir ved denne tjenesten, skal ikke bare fylle mangelen hos de hellige, men også skape overflod ved manges takksigelser til Gud.” 2.Kor.9,8-12.

 

———————————————————-

 

LOVSANG TIL HERREN SØMMER SEG

 

Gammeltestamentlig lesetekst:

 

«Lov Herren! For det er godt å lovsynge vår Gud, det er herlig, lovsang sømmer seg.

 

Herren bygger Jerusalem, de bortdrevne av Israel samler han. Han helbreder dem som har et sønderknust hjerte, og forbinder deres smertefulle sår. Han fastsetter stjernenes tall, han gir dem alle navn. Stor er vår Herre, han er rik på kraft, hans forstand er uten mål.

 

Herren holder de saktmodige oppe, men de ugudelige bøyer han til jorden.

 

Svar Herren med takk, lovsyng vår Gud til sitar. Han er den som dekker himmelen med skyer, som sørger for at jorden får regn, som lar gress spire fram på fjellene. Dyrene gir han føde, ravnunger som skriker. Han har ingen glede av hestens styrke, han har ikke behag i mannens ben.

 

Herren har behag i dem som frykter ham, som venter på hans miskunn.» Sal.147,1-11.

Rop det ut

lørdag 25. juli 2009

Rop det ut med hjertets jubel, Gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, Slettet ut er skyld og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig Om hans kjærlighet og makt. Knel og tilbe, pris ham, hør ham, Gå og gjør som han har sagt!

2. Herre, takk for dyre skatter Som er skjult i dine ord. La oss dele dem i troskap Med en mørk og nødstedt jord. Vi vil vitne om din frelse, Om ditt bud og om din dåp, Tjene mennesker frimodig, Bringe verden lys og håp. 

3. Gå og lær dem! Det var budet Dødens overvinner gav. Stående er Herrens ordre Til hans venner nå som da. Del med dem som går i mørke Alt hva Kristus har å gi. Bring Guds ord til hele verden! Bare det kan gjøre fri.

Georgia Harkness og Rowland Hugh Prichard

Gud står de stolte imot

fredag 24. juli 2009

«Troløse som dere er! Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende.

Eller mener dere at det er tomme ord når Skriften sier: Med nidkjærhet trakter han etter den ånd han lot bo i oss?

Men desto større er nåden han gir. Derfor sier Skriften: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, så skal han fly fra dere.

Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Gjør hendene rene, dere syndere, og rens hjertene, dere tvesinnede!» Jak.4,4-8.

Betyr det at vi ikke skal ha vennskap med verden at vi ikke skal være venner med ugudelige?  Hmm … Hva skal man svare på et sånt spørsmål? Jeg ville vel si at dette kommer mye an på. Både på en selv, ens eget ståsted og på vedkommende som ikke tror/vil tro – på Jesus. Man bør være viselig, som Han var viselig. Hvis vi kjenner (den eneste) Sannheten, og lever nær Ham, da kan vi tåle og takle det meste. I Hans kraft. Den ugudelige kan til og med bli vunnet for Gud! Han kan bruke alle som ønsker å være med og kjempe den gode ikke-voldelige strid. Men hvis en er nyfrelst eller nokså ny «på veien», bør man nok være litt mer forsiktig med hvem en omgås?

kr

Om nådegavene

torsdag 23. juli 2009

Hva er nådegaver og hva  er poenget med dem? Det er jo i grunnen ganske innlysende. En nådegave er en spesiell gave som den enkelte av oss har fått av Gud for å tjene og ære Ham og vinne stadig nye mennesker for Jesus. I Hans kraft. Noen har fått flere enn andre.

Er nådegaver og talenter det samme? Neppe. Bibelsk sett er åpenbart EN talent et gitt pengemål, en myntenhet, en økonomisk verdi. Matt.18,24 og 25,14-30. I verdens øyne er ET talent en slags «gudgitt nådegave» man kan bruke til egen ære. 

«Det er forskjell på nådegaver, men Ånden er den samme. Det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som virker alt i alle. Men Åndens åpenbarelse blir gitt enhver til det som er gagnlig.

For til én blir det gitt visdoms tale ved Ånden, til en annen kunnskaps tale ved den samme Ånd, en annen får tro ved den samme Ånd, en annen nådegaver til å helbrede ved den samme Ånd. En annen får kraft til å gjøre undergjerninger, en annen gave til å tale profetisk, en annen gave til å prøve ånder. En annen får ulike slags tunger, en annen tydning av tunger. Alt dette virker den ene og samme Ånd, som deler ut til hver enkelt som han vil.» 1.Kor12,4-11.

Alle som er omvendt og tror på Jesus, har fått Den Hellige Ånd, som utdeler nådegaver slik Han ønsker. Bare da fungerer de som de skal. Når de er gitt av Ham. En nådegave kan selvfølgelig ikke opparbeides. I egen kraft. Man kan og skal imidlertid strebe etter de beste nådegavene. 1.Kor.12,31. Men … hva er så de beste nådegaver?

kr

O, gjør min sjel hvit som nyfallen sne

tirsdag 21. juli 2009

O, gjør min sjel hvit som nyfallen sne, La blodet rense den synd du kan se! Rens meg fra selviskhet, hovmot og tvil, Ren i ditt blod, la meg vinne ditt smil!

Kor: O, gjør min sjel hvit så som sne, Frelser, hør min bønn, La ditt verk i meg skje! Du som for meg led på korsets tre, Ofret ditt blod, rens meg hvit så som sne!

2. O, gjør min sjel hvit som nyfallen sne, Fyll meg med Ånden så verden kan se Frukt av ditt herlige gjenløsningsverk, Fullbrakt det er ved din kjærlighet sterk!

3. O, gjør min sjel hvit som nyfallen sne, Lær meg å be at din vilje må skje, Hvile meg gi i fortrøstning til deg, Så går jeg glad hvor du enn sender meg.

4. O, gjør min sjel hvit som nyfallen sne, Så jeg ditt hellige åsyn kan se. Vokse i nåden og mer bli deg lik, Til jeg får se deg i ditt himmerik!

Eliza Edmunds Hewitt og William James Kirkpatrick