Arkiv for juni 2009

Det skal bli strømmer av nåde

mandag 29. juni 2009

Det skal bli strømmer av nåde, Dette er løftet fra Gud. Får Jesus iblant oss kun råde, Strømmer velsignelsen ut.

Kor: Strømmer, strømmer av nåde, Salighet, glede og fred! Vi ber deg om mere enn dråper. Strømmer send over oss ned!

2. Å, disse strømmer av nåde Fører oss nærmere Gud. De kommer med trøst i all våde, Bringer fra himmelen bud.

3. Det skal bli strømmer av nåde, Send oss din vekkende Ånd, Så syndere om frelse må rope Og løses av djevelens bånd!

4. Det skal bli strømmer av nåde, Gud la dem falle i dag! Å, fyll oss med kraft fra det høye, Inn til ditt hjerte oss drag!

Daniel Webster Whittle og James McGranahan

Én synders omvendelse gir stor glede

søndag 28. juni 2009

Prekentekst for 4. søndag etter pinse:

Alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham.

 

Og både fariseerne og de skriftlærde knurret og sa:

 

Denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem!

 

Da fortalte han denne lignelsen til dem:

 

Om noen av dere har hundre sauer og mister én av dem, vil han da ikke forlate de nittini i ødemarken og gå av sted og lete etter den som er kommet bort, til han finner den? Og når han har funnet den, legger han den på sine skuldrer og gleder seg.

 

Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier: Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet.

 

Jeg sier dere: Slik skal det være større glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over nittini rettferdige som ikke trenger til omvendelse.

 

Eller om en kvinne har ti sølvpenger og mister én av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den?

 

Og når hun har funnet den, ber hun sammen venninner og naboer og sier: Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet!

 

På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over én synder som omvender seg.” Luk.15,1-10.

———————————————–

FOR AV NÅDE ER DERE FRELST, VED TRO

Nytestamentlig lesetekst – Ef.2,1-10 – er gjengitt under. (For vi er Hans verk)

——————————————————

HVEM ER EN GUD SOM DU?

Gammeltestamentlig lesetekst:

«Hvem er en Gud som du, en Gud som tar bort misgjerning og går overtredelse forbi for dem som er tilbake av hans arv?

Han holder ikke til evig tid fast ved sin vrede, for han har lyst til miskunnhet.

Han skal igjen forbarme seg over oss, han skal trå våre misgjerninger under føtter. Du skal kaste alle deres synder i havets dyp.» Mika 7,18-19.

Medikamenter og hjertestans

lørdag 27. juni 2009

Det er da ganske innlysende at det er en klar sammenheng med all  medisineringen av mennesker og at det er en grense for hva kroppen eller hjertet tåler av dette? Hvem vet hvor mye gift nettopp «mitt» legeme kan greie å ta imot? Man får jo sløvende piller for alt mulig rart. Men tenker de ikke på alle farene? En tror visst at dette er løsningen på problemene. Man glemmer bare alle ulempene og at en gjør seg avhengig av skadelige giftstoffer. 

Hva slags informasjon gir legene oss? Får vi i det hele tatt noen?

Svaret er ikke å ta en pille for alt som er ille. Dette er en livsfarlig vei. Svaret er Jesus alene. Troen på Ham. Tilliten til Ham. Gjør deg avhengig av Jesus isteden! Og bli fri fra falsk legedom. 

kr

For vi er Hans verk

fredag 26. juni 2009

«Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder.

I disse vandret dere før på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn.

Også vi vandret alle blant dem i vårt kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn likesom de andre.

Men Gud, som er rik på miskunn, har, på grunn sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser.

Av nåde er dere frelst.

Han oppvakte oss med ham og satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus, for at han i de kommende tider kunne vise kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus.

For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.

Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.

For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.» Ef.2,1-10.

Nettopp det. Vi er Hans verk. Og vi er skapt, omskapt om du vil, til Guds GODE gjerninger. Ikke til djevelens eller verdens onde og dårlige. Som vi alle av naturen eller før vandret i. Det er ene og alene Jesus som har gjort verket i oss som tror, og som stadig vinner nye mennesker for Gud. Tenk at vi kan få lov til å vitne om Ham og lede andre til Jesus! Men æren er bare Hans.

kr

Å, fikk jeg kun være den minste kvist

torsdag 25. juni 2009

Å, fikk jeg kun være den minste kvist På vintreet ditt, Herre Jesus Krist! Og måtte så aldri vi skilles igjen, Men elske og elskes som venn hos venn!

2. Din saft er flytt meg i årene inn, Jeg knelte og drakk av din nattverdvin. Hvor styrktes min ånd som var motløs og matt, Av himmeldoggen skjærtorsdags natt!

3. Vi ranker oss sammen, vi vinkvister små, Som brødre og søstre om Jesus å stå. Å, la ingen visne av våre, o Gud, Ei brytes av stammen og ei kastes ut!

4. Så rens du mitt hjerte med ømmeste tukt, Og bløder enn grenen, den bærer dog frukt. Du mener det godt med mitt dryppende sår, Du har meg så kjær, og du best det forstår!

5. Ja, får jeg kun være den minste kvist På vintreet ditt, Herre Jesus Krist! Ditt kors rankes inn av de vinkvister små, Og opp til ditt hjerte jeg gjerne vil nå!

Sigvald Skavlan og Nils Lindhjem

Hva betyr og hvorfor Sankthans?

onsdag 24. juni 2009

Sankthans eller sankt Hans er en forkortelse for sankt Johannes. Hvem var han? Johannes var den disippelen som Jesus elsket, som det står i Joh.13,23. En slektning av Jesus, og han ble født nøyaktig et halvt år før Herren. Luk.1,5-80. Derfor Sankthans.

Sankthansaften er mer en markering av midtsommer.

kr

Du skal ikke ha andre guder

tirsdag 23. juni 2009

«Du skal ikke ha andre guder foruten meg.» 2.Mos.20,2.

Hvorfor ikke? Vi må da få tro på hva og/eller hvem vi vil? Er ikke Gud en kjærlig Gud, da?

– Jo. Nettopp derfor rettleder og advarer Han oss. For Han vet mye bedre enn deg og meg hva som er bra og hva som ikke er bra for oss. F.eks. skal vi si nei til alle falske guder. Og  ikke følge Mammon eller andre som drar vår oppmerksomhet vekk fra Ham. Det er bare én eneste sann, levende, kjærlig, nådefull og frelsende Gud. Nemlig Herren selv. Han krever rett og slett førsteplassen i ditt og mitt liv.

kr

Ha meg unnskyldt!

søndag 21. juni 2009

Prekentekst for 3. søndag etter pinse:

Da sa han til ham: Det var en mann som gjorde et stort gjestebud og innbød mange.  

Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han sin tjener for å si til de innbudte: Kom, for nå er det ferdig.

 

Men alle som én begynte de å unnskylde seg. Den første sa til ham: Jeg har kjøpt en åker og må gå og se på den. Jeg ber deg: Ha meg unnskyldt! En annen sa: Jeg har kjøpt fem par okser, og går for å prøve dem. Jeg ber deg: Ha meg unnskyldt! Og en tredje sa: Jeg har tatt meg en hustru, og derfor kan jeg ikke komme.

 

Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Da ble husbonden harm og sa til tjeneren: Gå i hast ut i byens gater og streder, og før hit inn de fattige og vanføre og blinde og lamme.

 

Og tjeneren sa: Herre, det er gjort som du bød, og det er ennå rom, og det er ennå rom.

 

Da sa herren til tjeneren: Gå ut på veiene og ved gjerdene og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt.

 

For jeg sier dere: Ingen av de menn som var innbudt, skal smake mitt festmåltid.” Luk.14,16-24.  

       

—————————————————-

LA OSS GLEDE OG FRYDE OSS OG GI HAM ÆREN!

Nytestamentlig lesetekst:

«Og fra tronen gikk det ut en røst som sa: Pris vår Gud, alle hans tjenere, dere som frykter ham, både små og store!

Og jeg hørte likesom en lyd av en stor skare, og som en lyd av mange vann, og som en lyd av sterke tordendrønn, som sa: Halleluja! For Gud Herren, Den Allmektige regjerer som konge!

La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren!

For Lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. Det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin. For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger.

Og han sier til meg: Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid! Han sier til meg: Dette er Guds sanne ord.» Åpb.19,5-9.

———————————————-

HERREN SKAL GJØRE ET GJESTEBUD

Gammeltestamentlig lesetekst:

«Herren, hærskarenes Gud, skal på dette fjell gjøre et gjestebud for alle folk,

et gjestebud med fete retter, et gjestebud med gammel vin – med fete, margfulle retter og med klaret, gammel vin.

På dette fjell skal han tilintetgjøre det slør som tilslører alle folkene, og det dekke som dekker alle hedningefolkene.» Jes.25,6-7.

Milde Jesus, du som sagde

fredag 19. juni 2009

Milde Jesus, du som sagde At til deg skal barnet gå, Du som hender på dem lagde, Ennu signer du de små. Selv du ble til Herrens tempel Båret i din moders favn, La meg minnes ditt eksempel Når jeg minnes om ditt navn.

2. Du til dåpen lot meg kalle Da jeg var en liten knopp. Skal jeg visne? Skal jeg falle? Hjelp meg du å vokse opp! Hjelp meg du å tidlig lære Og å elske Herrens ord Så engang blant dine kjære Jeg kan knele ved ditt bord!

3. Når jeg så skal ut i verden, Aldri jeg alene er; Villgress vokser titt på ferden, Men du ser hva jeg ei ser. La meg gå min gang til gammen All min tid for far og mor, La oss bli i himlen sammen, vi som var det her på jord!

Det er ikke øvrighet uten av Gud

onsdag 17. juni 2009

«Hver og en skal underordne seg de myndigheter han har over seg. For det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som finnes, er innsatt av Gud.

Den som setter seg opp mot øvrigheten, står Guds ordning imot. Men de som står imot, skal få sin dom.

For de som styrer, er ikke til skrekk for dem som gjør godt, men for dem som gjør ondt.

Vil du slippe å være redd for øvrigheten, så gjør det gode. Da skal du få ros av den.

For den er Guds tjener, til gagn for deg.

Men gjør du det som er ondt, da frykt! Den bærer jo ikke sverdet for ingenting. For den er Guds tjener, en hevner til straff over den som gjør det onde.

Derfor er det nødvendig å underordne seg, ikke bare av frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld.

Derfor betaler dere jo også skatt, for de er Guds tjenere som nettopp tar vare på dette.

Gi alle det dere skylder dem: skatt til dem som har krav på skatt, toll til dem som har rett til toll, frykt til dem som skal fryktes, ære til dem som bør æres.» Rom.13,1-7.

Står denne teksten i Bibelen eller Guds ord? Javisst. Hmm … Gjelder dette når myndighetene gjør grusomme, ugudelige og voldelige ting også, som å myrde et helt folk?!

Ja, det står jo Skrevet! Slik jeg ser det, ble myndighetspersonene gitt en unik mulighet av Gud til å gjøre det rette, Hans vilje. De skal stilles til ansvar overfor Herren, alle sammen, på den siste dag: Var du en god eller dårlig tjener? For meg. Brukte du muligheten din godt eller misbrukte du den? Hevnen hører meg til, sier Han.

Og vi andre skal underordne oss myndighetene, uansett om vi er enige med dem eller ikke. For ellers ble det jo bare kaos. Hvis alle gjorde som de selv ville eller mente var rett. Se at det faktisk er Gud selv vi dermed bøyer oss for!

Vi skal alle dømmes for hva vi gjorde og ikke gjorde her også, selvfølgelig.

«For det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som finnes, er innsatt av Gud.» Tenker vi på dette?

kr